Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro odborníky

Jak k nám odesílat  pacienty

S žádankou o vyšetření na tiskopisu zdravotní pojišťovny, vyplněnou registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo příslušným specialistou. Pacienti se objednají předem telefonicky, akutní vyšetření provádíme přednostně i bez objednání.

Pracovní skupiny a odborné společnosti

Participace v "Pracovní skupině pro dětskou hematologii ČR", Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD. je v této skupině pověřen koordinací problematiky trombózy a hemostázy. Kromě této aktivity je Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. i předsedou Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS a členem výboru České společnosti pro Trombózu a hemostázu. Je rovněž koordinátorem ČNHP (Českého národního hemofilického programu) pro pediatrickou problematiku a administrátorem jeho národního registru (cnhp.registry.cz). Je členem výkonného výboru EAHAD (European Association for Haemophilia and Allied Disorders).

Mgr. Magdaléna Jelínková je aktivním členem pracovní skupiny Laboratorní sekce ČHS.

MUDr. Hana Vinohradská je aktivní členkou Koordinačního centra pro novorozenecký screening, které je v z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR oficiálním orgánem zajišťujícím a koordinujícím provádění celoplošného laboratorní novorozeneckého screeningu v České republice.

Zástupci oddělení jsou dále členy Světové hemofilické federace (WFH), ISTH (spolupráce s Paeditric/Perinatal SSC a členství v pracovní skupině pro farmakokinetiku FVIII/FIX), Americké hematologické společnosti (ASH), České hematologické společnosti, České společnosti pro trombózu a hemostázu, České pediatrické společnosti, České společnosti klinické biochemie a České hematologické společnosti.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji