Menu
Česky English
532 23 1111

Úvod

Naše oddělení

Oddělení dětské hematologie a biochemie sestává z klinické (ambulantní) a laboratorní části. V rámci hematologie se zabýváme diagnostikou a léčbou všech krevních chorob s výjimkou dispenzarizace a léčby dětských onkohematologických onemocnění. Současně v rámci ODHB působí Komplexní hemofilické centrum, druhé největší pro dětské hemofiliky v České republice. Rovněž na oddělení působí Centrum pro trombózu a hemostázu Masarykovy univerzity. Lékaři hematologické části ODHB provádějí i konziliární a konzultační službu v oboru hematologie pro kliniky a oddělení v rámci Dětské nemocnice FN Brno a pro externí dětská lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení v Jihomoravském kraji.

Laboratoře provádí vyšetření pro poliklinickou a lůžkovou část Dětské nemocnice, event. pro další zdravotnická zařízení. Zajišťují vyšetřování širokého spektra biochemických a hematologických vyšetření a dále provádí řadu speciálních vyšetření především se zaměřením na poruchy krvetvorby, krve a hemostázy, na dědičné metabolické poruchy a jiné. Biochemická laboratoř zajišťuje také vyšetřování novorozeneckých screeningů vybraných chorob.

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji