Menu
Česky English
532 23 1111

Důležité kontakty

Hematologická ambulance

Hematologická laboratoř

Biochemická laboratoř

532 234 510, 479

532 234 500

532 234 592

 

Primář

MUDr. Pavel Mazánek 

532 234 699

Zástupce primáře pro hematologii

MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.

532 234 609

Zástupce primáře pro biochemii

MUDr. Hana Vinohradská  532 234 340

Vedoucí lékař ambulancí

MUDr. Světlana Köhlerová
 

532 234 344
/510

 

Lékař

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

532 234 244

Lékař MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. 532 234 348
Lékař

MUDr. Jan Máchal

532 234 609

Vedoucí        hematologické laboratoře:

Mgr. Magdaléna Jelínková          
 

532 234 344

Vedoucí biochemické laboratoře RNDr. Alena Mikušková 532 234 508

Vedoucí laborant

Bc. Gabriela Dvořáková

532 234 585   /592

Sekretariát,

datamanager

Petra Válková

532 234 246

 

 

Konzultace

V době od 15,30 do 7,00 je zabezpečen telefonický kontakt s lékařem ODHB - číslo poskytne službu konající laborantka na telefonu 532 234 500.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji