Menu
Česky English
532 23 1111

Hematologická laboratoř

Vedoucí laboratoře: Mgr. Magdaléna Jelínková, 532 234 344, 500

          

1. Laboratoř rutinní morfologie a hemolýz, 532 234 500

(vyšetření krevních obrazů na hematologických analyzátorech včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů, IG, NRBC, IPF, retikulocytů a dalších speciálních parametrů; dále vyšetření tělních tekutin a základní vyšetření pro hemolytické anémie)

           Laboratoř rutinní morfologie a hemolýz

 

2. Laboratoř koagulační, 532 234 563

(rutinní testy - PT, aPTT, Fbg, AT, D-Di, TT a speciální koagulační testy - aktivita koagulačních faktorů VIII, IX, XI a XII, inhibitor F VIII a IX, aktivita a antigen vWF, aktivita PC a PS, dále testy k monitoraci antikoagulační, antitrombotické a hemofilické léčby, vyšetření agregace trombocytů a jiné)

               Laboratoř koagulační


 3. Laboratoř speciální morfologie, 532 234 346    

(morfologické vyšetření nátěrů periferní krve, kostní dřeně a trepanobiopsie včetně speciálních cytochemických metod)

           Laboratoř speciální morfologie

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji