Menu
Česky English
532 23 1111

Naše nadace

Nadační fond pro nemocné s poruchami  krevního srážení sdílíme s Pracovištěm medicíny dospělého věku FN Brno. Tato nadace vznikla při Oddělení klinické hematologie FN Brno dne 1. června 2007.

Hlavním cílem nadačního fondu je zkvalitnění podmínek péče o nemocné s poruchami krevního srážení, zlepšení diagnostiky hematologických onemocnění. Je plánováno zlepšení materiálního i přístrojového vybavení  k zajištění péče o nemocné s poruchami krevního srážení a to nejen v ambulantní části, ale i laboratorní části. Jsou plánovány i další aktivity sloužící cíli nadačního fondu.

Konto nadačního fondu:

Nadační fond pro nemocné s poruchami krevního srážení

GE Money Bank 183896291/0600

IČO: 277 40 315

 

Předseda správní rady Nadačního fondu:

MUDr. Jarmila Kissová, tel.: 53223 2631

e-mail:

 

Zřizovatel Nadačního fondu:

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., tel.: 53223 3063

e-mail:

 

Sponzoři Nadačního fondu pro nemocné s poruchami krevního srážení:

 • NovoNordisk, s.r.o
 • Notářská kancelář JUDr. Vladimíry Kostřicové
 • Fan Club HC Kometa Brno
 • Kometa Group, a.s.
 • GlaxoSmithKline, s.r.o.
 • Baxter, s.r.o.
 • Ing. Bohorodčaner Milan
 • Sanofi-Aventis, s.r.o.
 • Mgr. Roman Chytilek
 • Immunotech, a.s.
 • Grifols, s.r.o
 • Mgr. Vildová Michaela

 

Nadační fond dětské onkologie Krtek je součástí Kliniky dětské onkologie FN Brno a díky tomu se od ostatních nadačních fondů a nadací odlišuje – věnuje se totiž problematice léčby onkologicky nemocných dětí komplexně. Jeho činnost stojí na třech základních pilířích: personalizované léčby, zlepšování kvality života pacientů i jejich rodin a paliativní péči.

Existence prvního pilíře zahrnujícího personalizovanou léčbu a výzkum nebo vzdělávání personálu Kliniky dětské onkologie FN Brno je umožněna především velmi těsným propojením přímo s klinikou. Zakladatelem nadačního fondu je současný přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (založil jej roku 1999). Díky spolupráci odborníků z kliniky se špičkovými výzkumnými centry i v zahraničí je dětem nabízena léčba na maximální možné úrovni. Díky podpoře výzkumu v oblasti tzv. personalizované léčby, tedy léčby uzpůsobené přímo konkrétnímu pacientovi, dostávají šanci i ti dětští pacienti, u nichž standardní léčba selhává.

Pro dětské pacienty a jejich nejbližší je léčba velmi náročná, a to nejen psychicky, ale mnohdy také finančně. V rámci svého druhého pilíře činností se Krtek věnuje psychosociální a materiální pomoci pacientům a jejich rodinám během onkologické léčby, ale také po jejím ukončení. Nadační fond provozuje ubytovnu, která poskytuje zázemí rodinám pacientů v době léčby a kontrol. Po ukončení léčby se snaží dětem usnadnit návrat zpět do normálního života, a to nejen pořádáním rekondičních a resocializačních akcí, kterých se mohou účastnit spolu se svými sourozenci, kamarády i rodiči. Krtek každoročně organizuje letní a zimní tábor, na jaře a na podzim pořádá rodinné víkendy, zpestřením jsou zahraniční zájezdy pro krtčí teenagery a další jedno- či vícedenní akce, ať už kulturní nebo sportovní.

Posledním pilířem v činnosti nadačního fondu je poskytování domácí péče dětem, u kterých onkolog konstatoval, že byly vyčerpány veškeré léčebné možnosti. Krtek tak umožňuje dětským pacientům trávit poslední chvíle s rodinou v prostředí domova. Hlavní činností je provozování domácího hospice pro děti zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji. Rodiny jsou bezplatně vybaveny nutnými přístroji, pomůckami a léky, mají kontakt na lékaře, jehož dostupnost je 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V mnohých případech je běžná domluva na návštěvu lékaře, zdravotní sestry či sociální koordinátorky přímo u pacienta doma. Tuto službu nabízí Krtek nejen dětem s onkologickým onemocněním, ale také např. dětem s metabolickými vadami nebo s vážným neurologickým onemocněním.

Nadační fond dětské onkologie Krtek má do dalších let ambiciózní, ne však nesplnitelné cíle, a to nadále pomáhat udržet současný vysoký standard komplexní péče o onkologické pacienty, maximálně usnadnit a zefektivnit jejich léčbu a zmírnit její následky.

 

©2020

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji