Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

TESTOVÁNÍ na koronavirus a REZERVAČNÍ SYSTÉM naleznete zde *** Ve FN Brno platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také zpřísněná hygienická pravidla vstupu pro ambulantní pacienty  *** Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Sekce cytogenomiky

vznikla sloučením cytogenetických laboratoří sekce nádorové cytogenetiky CMBGT FN  Brno a cytogenetických laboratoří OLG FN Brno. Zabývá se vyšetřením strukturních i početních změn chromozomů pomocí cytogenomických metod (dříve cytogenetické a molekulárně cytogenetické metody). Cytogenomická vyšetření slouží ke stanovení karyotypu nemocných a odhalování příčin některých vrozených geneticky podmíněných onemocnění či k bližší charakterizaci biologických vlastnosti maligních nádorů především u nejrůznějších hematologických onemocnění.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji