Menu
Česky English
532 23 1111

Sekce cytogenomiky

vznikla sloučením cytogenetických laboratoří sekce nádorové cytogenetiky CMBG FN Brno a cytogenetických laboratoří OLG FN Brno. Zabývá se vyšetřením strukturních i početních změn chromozomů pomocí cytogenomických metod (dříve cytogenetické a molekulárně cytogenetické metody). Cytogenomická vyšetření slouží ke stanovení karyotypu nemocných a odhalování příčin některých vrozených geneticky podmíněných onemocnění či k bližší charakterizaci biologických vlastnosti maligních nádorů především u nejrůznějších hematologických onemocnění.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji