Menu
Česky English
532 23 1111

Sekce genetického screeningu a neonkologické hematologie

se zabývá molekulárně-genetickou diagnostikou na poli neonkologické hematologie a aterosklerózy. Hlavním metodickým přístupem je cílená masivně paralelní sekvenace na úrovni souboru genů i na úrovni exomu. V oblasti genetického podkladu aterosklerózy, zejména vrozených dyslipidémií, patříme mezi úzkou skupinu pracovišť, která se podílí na přípravě celosvětově platných doporučení pro hodnocení kauzality sekvenčních variant v zainteresovaných genech.
Nově zavedená oblast neonkologické hematologie v postupně rozšiřujícím se portfoliu vyšetřovaných genů bude zahrnovat širokou oblast diagnostik od vrozených anémií, poruch srážecích faktorů až po poruchy funkce komplementu.
 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji