Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Sekce myeloidních malignit a solidních tumorů

se zabývá molekulárně-biologickou diagnostikou v oblastech:

 • Hematoonkologie:
 • akutní myeloidní leukémie (AML)
 • chronická myeloidní leukémie (CML)
 • Ph myeloproliferace (MPN)
 • hypereosinofilní syndrom (HES)
 • histiocytóza (HI)
 • leukémie z vlasatých buněk (HCL)
 • detekce buněčného chimérismu po alogenní transplantaci

 

 • Solidních tumorů:
 • Ewingův sarkom (EWS/PNET)
 • rhabdomyosarkom (ARMS)
 • desmoplastický kulatobuněčný tumor (DSRCT)
 • neuroblastom
 • meduloblastom
 • pilocytární astrocytom
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji