Menu
Česky English
532 23 1111

Sekce myeloidních malignit a solidních tumorů

se zabývá:

  • molekulárně biologickou diagnostikou a výzkumem hematoonkologických onemocnění se zaměřením na onemocnění myeloidní krevní řady
  • molekulárně biologickou diagnostikou solidních tumorů se zaměřením na tumory dětského věku
  • molekulárně biologickou diagnostikou v oblasti dědičně podmíněné variability odpovědi organismu na léky
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji