Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

TESTOVÁNÍ na koronavirus a REZERVAČNÍ SYSTÉM naleznete zde *** Ve FN Brno platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také zpřísněná hygienická pravidla vstupu pro ambulantní pacienty  *** Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Sekce průtokové cytometrie

Hlavním úkolem laboratoře je diagnostika hematoonkologických a hematologických onemocnění průtokovou cytometrií. Široké spektrum vyšetření dané mnoholetou zkušeností pracoviště a výborným technickým vybavením přesahuje rámec regionu. Laboratoř úzce spolupracuje na poli výzkumu s dalšími sekcemi CMBGT především poskytováním zpracování biologických materiálů na přístrojích typu „cell sorter“ a mnohobarevnou analýzou.

 

Oznámení: Po dobu trvání výskytu onemocnění COVID-19 v populaci neposkytujeme vyšetření průtokovou cytometrií z odběrů BAL bez negativního výsledku testu na SARS-COV2!

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji