Menu
Česky English
532 23 1111

Žádanky

Sekce myeloidních malignit a solidních tumorů

žádanka A

Sekce nádorové genomiky a lymfoproliferativních onemocnění

žádanka B

Sekce cytogenomiky

žádanka C

žádanka H

Sekce genetického screeningu a neonkologické hematologie

žádanka D

Sekce oportunních infekcí

žádanka E

Sekce průtokové cytometrie

žádanka F

Sekce vrozených genetických onemocnění

žádanka G

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji