Menu
Česky English
532 23 1111

Pracovní skupina nádorové cytogenomiky

se zabývá aplikací cytogenetických a molekulárně cytogenetických metod pro určení chromosomových změn u hematoonkologických malignit. Určení chromosomových a genových změn má diagnostický, prognostický a prediktivní význam. Vyšetření se provádí z buněk kostní dřeně, uzliny, sleziny, periferní krve nebo tkáně solidního nádoru.  K určení chromosomových změn jsou používány tyto metody: konvenční cytogenetika, FISH, mFISH, mBAND, arrayCGH a SNP array.

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji