Menu
Česky English
532 23 1111

Sekce oportunních infekcí

se zabývá molekulárně-biologickou diagnostikou nejčastějších oportunních infekcí u nemocných s hematologickými malignitami. Jedná se zejména o infekce vyvolané viry a vláknitými houbami, jejichž diagnostika pomocí klasických mikrobiologických metod je pracná a zdlouhavá.

Kromě rutinní diagnostiky pomocí zavedených molekulárně-biologických metod (PCR, kvantitativní real-time PCR) se zaměřujeme na rozšiřování diagnostického spektra vyšetření pomocí nových metod (HRM analýza, sekvenování atd.). Naším cílem je, aby námi používané metody byly rychlejší, levnější a přesnější než metody stávající. Nově se ve spolupráci s Oddělením klinické mikrobiologie a Úsekem pro prevenci a kontrolu infekcí FN Brno zabýváme typizací vybraných bakteriálních izolátů.

Podílíme se také na pregraduální a postgraduální výuce studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji