Menu
Česky English
532 23 1111

Pracovní skupina klinické cytogenomiky

se zabývá prenatálním i postnatálním vyšetřením vrozených chromozomových aberací u jednotlivců i rodin postižených některým genetickým onemocněním pomocí cytogenomických metod (G-pruhování, FISH, array-CGH, MLPA, NGS).  Vyšetření slouží především ke stanovení karyotypu u pacientů s vrozenými vývojovými vadami, v prenatální diagnostice u těhotných žen k určení chromozomového vybavení plodu či k vyšetření chromozomových změn u pacientů s poruchami plodnosti. Laboratoře též provádějí diagnostiku získaných chromozomových aberací u jednotlivců a skupin vystavených působení mutagenů.  Kromě diagnostické činnosti se pracovníci laboratoří aktivně podílejí na pregraduální i postgraduální výuce studentů Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU v Brně, včetně vedení bakalářských a diplomových prací a na vědecko-výzkumné činnosti v rámci vlastních odborných projektů nebo participací na grantových aktivitách a výzkumných záměrech dalších pracovišť MU v Brně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji