Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty

IMPLANTACE UMĚLÉHO SVĚRAČE U MUŽŮ 

Informace pro pacienty  

 

Močová inkontinence, neboli únik moče, znamená získanou ztrátu kontroly nad vyprazdňováním a udržováním moče. Nechtěný únik moči, který je objektivně prokazatelný, představuje pro pacienta sociální a hygienický problém. Středně těžká až těžká močová inkontinence (spotřeba více než 3 inkontinenčních vložek za 24 hod.), nereagující na konzervativní léčbu či jinou chirurgickou léčbu, může být řešená implantací umělého svěrače. Efekt této léčby je dlouhodobý a vede ke zvýšení kvality života. Porucha svěrače se u mužů nejčastěji vyskytuje v důsledku operačních výkonů na prostatě.    

Co je umělý svěrač?  

Jedná se o mechanické zařízení sestavené z hydraulické manžety, rezervoáru a ovládacího ventilu (pumpička), naplněných tekutinou a spojených do tlakového systému. Pumpička, která je ručně kontrolovatelná, umožňuje ovládat manžetu umělého svěrače, která je umístěná kolem močové trubice (jako „kroužek“), je vyplněná tekutinou a tlakem nahrazuje funkci normálního svěrače (stlačuje močovou trubici). Rezervoár (balónek), udržující v systému tlak, se implantuje do oblasti před močovým měchýřem (za sponu stydkou), nebo do dutiny břišní.  Rezervoár tekutiny funguje jako regulátor tlaku. Ovládací ventil (pumpička) se u mužů umísťuje do šourku. Systém je vyroben ze silikonového materiálu. Všechny části umělého svěrače jsou propojené hadičkami a implantované během jedné operace v celkové anestezii. Před samotnou operací lékař vysvětlí, jak se s tímto přístrojem zachází.   Implantace umělého svěrače zůstává nejefektivnější léčbou přetrvávající inkontinence po odstranění prostaty kvůli zhoubnému nádoru (radikální prostatektomii).  

 

Jaké jsou indikace k implantaci umělého svěrače?  

Pro správnou indikaci je nezbytné komplexní urologické vyšetření, včetně urodynamického a cystoskopického vyšetření. Jednoznačné indikace k tomuto výkonu jsou: 

 1. Močová inkontinence středně těžkého až těžkého stupně trvající déle než 6 měsíců, která nereaguje na jinou terapii   

 1. Insuficience (nedostatečná funkce) svěrače močové trubice 

 

Podmínky, které je nutné splnit před výkonem  

 • Cystoskopické vyšetření s vyloučením neprůchodnosti močové trubice a jiné závažné nemoci dolních močových cest  

 • Urodynamické vyšetření k potvrzení stresové inkontinence  

 • Pozitivní závěry neurologického a psychiatrického vyšetření, které prokazují, že pacient je mentálně schopen svěrač ovládat 

 • Stabilní detruzor močového měchýře (ověří se v průběhu urodynamického vyšetření) 

 • Kapacita močového měchýře alespoň 200 ml (zjištěno při urodynamickém vyšetření) 

 • Maximální průtok moči (Qmax) alespoň 10 ml/s při uroflowmetrii  

 • Absence jakékoliv infekce v těle či v urogenitálním traktu 

 • Absence významného postmičkního rezidua (zbytkové moči v měchýři po vymočení)  

 • Normální nález na horních močových cestách 

 • Absence nádorového či systémového onemocnění, které může mít vliv na imunitu. U pacientů s karcinomem prostaty musí být onemocnění pod kontrolou.  

 • Absence krevních poruch s krvácivými projevy 

 • Interní předoperační vyšetření uschopňující podstoupit výkon v celkové anestezii   

Režim před výkonem: 

V případě, že užíváte antikoagulancia (např. Warfarin) či antiagregancia (např. Anopyrin, Godasal, Plavix, Aspirin apod.), tedy léky na ředění krve, je nutné tyto léky minimálně 7-10 dnů před výkonem vysadit, pokud nebude lékařem staveno jinak. V případě antikoagulancí vysadit a nahradit injekční formou léčby (Fraxiparine, Clexane či Zibor).  Od půlnoci před plánovaným výkonem nesmíte jíst, pít a kouřit, ohledně další nutné přípravy (oholení, vyprazdňování střeva apod.) budete poučen zdravotnickým personálem. Výkon se provádí v antibiotické cloně, před operací se oholí oblast zevního genitálu a hráze.   

Postup při výkonu: 

Tento výkon se provádí v gynekologické poloze. V poloze na zádech, dolní končetiny oddáleny od sebe a pokrčeny v kolenou a kyčlích. Ze zvednutých dolních končetin je zlepšen žilní návrat, což může činit potíže u pacientů se závažným srdečním selháním. Pokud jste po operaci kyčle, malé pánve nebo kolen, je nutno před operací informovat vašeho lékaře. Výkon lze provést v modifikované poloze a eventuálně ji korigovat po konzultaci s ortopedií. Do močového měchýře je zaveden močový katetr. Po přípravě operačního pole, se provádí řez na hrázi (mezi šourkem a konečníkem). Je odhalena močová trubice, kolem které se umístí manžeta umělého svěrače, která močovou trubici obkružuje. Další krátký řez je proveden v dolní části břicha, přes něj se do dutiny břišní umístí rezervoár. Do šourku je umístěna pumpička svěrače a následně se celý systém propojí hydraulicky pomocí speciálních hadiček.  Následně proběhne zkouška funkce celého systému.  

Výjimečné je třeba svěrač umístit kolem hrdla močového měchýře. U tohoto postupu se výkon provádí v poloze na zádech a incize je pouze jedna, a to v dolní části břicha. 

Celé zařízení je po operaci deaktivováno až do kompletního zhojení operační rány a je aktivováno po 6 – 8 týdnech.  

Péče po výkonu: 

Odeznívání celkové anestezie může být spojeno s nevolností a zvracením. Pooperační bolesti obvykle trvají 5-7 dní. Začátek přijímání potravy pooperačně je individuální, obvykle však 1. pooperační den. Pokud bude pooperační průběh na JIP bez komplikací, budete následně přeložen na standardní oddělení. Po určitou dobu budete mít zavedený močový katetr (doba ponechání bude určena operatérem), pravidelně Vám budou prováděny převazy operační rány.  

   

Možné komplikace  

Krvácení a hematom (většinou není závažná, v extrémním případě může být důvod k operační revizi). Teplota většinou jako reakce organismu na operaci (nepřevyšuje 38°C a během 48 hodin odezní). Bolest je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci.  

Riziko závažného postižení a smrti (každá operace i pooperační průběh může mít ve velmi výjimečných případech závažné komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke smrti pacienta). 

 

Možná omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po poskytnutí příslušných zdravotních služeb  

Předpokládaná doba hospitalizace je cca 8 dnů. Odhadovaná délka pracovní neschopnosti je 6-8 týdnů od provedené operace. Umělý svěrač po implantaci zůstává deaktivován po operaci až do kompletního zhojení operační rány a je aktivován po 6 – 8 týdnech. Je třeba zmínit, že v tomto období (při deaktivaci umělého svěrače) přetrvávají úniky moči jako před operací a je vhodné používání inkontinenčních pomůcek. Omezení lze předpokládat v případě neplánované změny zdravotního stavu v pooperačním období.  

Režim pacienta po propuštění 

Po dobu 6 – 8 týdnů je potřeba omezit fyzickou aktivitu, nejezdit na kole, motorce, nekoupat se a vyvarovat se infekcí.  Vzhledem k tomu, že umělý svěrač po implantaci zůstává deaktivován až do kompletního zhojení operační rány, přetrvávají v tomto období  úniky moči jako před operací, které se řeší inkontinenčními pomůckami. Aktivace systému se provádí za 6 – 8 týdnů při kontrole.  

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Mgr. Petra Kučerová
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

*************************

9. NP lůžkový trakt pavilon L:
Oddělení A sestry - 532 233 136
Oddělení A lékaři - 532 233 135
Oddělení B sestry - 532 233 838
Oddělení B lékaři - 532 233 763
JIP - 532 233 863

DTC pavilon X:
Evidence - 532 233 868
Ambulance I - 532 233 245
Ambulance II - 532 233 839

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji