Menu
Česky English
532 23 1111

Guillainův-Barrého syndrom (GBS)

1. Co je GBS?

Guillainův-Barrého syndrom je vzácné, ale závažné onemocnění, při kterém imunitní systém těla chybně napadá nervy, což vede ke slabosti a někdy i k ochrnutí.

Patofyziologie (jak GBS vzniká):

 • GBS často začíná po infekci, kterou obvykle způsobují bakterie nebo viry. Imunitní systém ve snaze bojovat s infekcí začne omylem napadat vlastní nervy.
 • Útok imunitního systému poškozuje myelinovou pochvu, ochranný obal kolem nervů, který umožňuje účinný přenos signálů. V důsledku toho nervy nemohou správně přenášet signály, což vede k charakteristickým příznakům GBS, jako je svalová slabost a pocity brnění.

2. Diagnóza: GBS je onemocnění, které se projevuje v průběhu života:

 • GBS se diagnostikuje na základě kombinace klinických příznaků. Mezi časné příznaky často patří brnění nebo slabost v nohách, které mohou postupně přecházet do postižení paží a horní části těla.
 • K posouzení funkce nervů a mozkomíšního moku se provádějí neurologická vyšetření a testy, například studie vedení nervů a lumbální punkce.

3. Terapie (léčba):

 • Přestože neexistuje žádný specifický lék na GBS, existují možnosti léčby, které pomáhají zvládat příznaky a napomáhají zotavení.
 • Běžnou léčbou jsou intravenózní imunoglobuliny (IVIG) a výměna plazmy. IVIG obsahuje zdravé protilátky, které mohou pomoci modulovat imunitní reakci, zatímco výměna plazmy odstraňuje škodlivé protilátky z krve.
 • Podpůrná péče, včetně fyzikální terapie, pomáhá jedincům vyrovnat se se svalovou slabostí, udržet si pohyblivost a předcházet komplikacím, jako je například zápal plic.

4. Prognóza (výhled):

 • Prognóza GBS se liší. Zatímco mnoho jedinců se zcela uzdraví, u některých může dojít k přetrvávající slabosti, únavě nebo jiným dlouhodobým následkům.
 • Doba zotavení může být prodloužená, od několika týdnů až po několik měsíců. Včasný zásah a trvalá lékařská podpora významně ovlivňují celkový výsledek.

5. Důležité úvahy:

 • GBS je považován za vzácný a ne u každého, kdo prodělá infekci, se tento syndrom vyvine.
 • Rychlé rozpoznání příznaků a okamžitá lékařská pomoc jsou pro optimální výsledky zásadní.
 • Rehabilitační proces může zahrnovat multidisciplinární přístup, včetně fyzioterapeutů, ergoterapeutů a respiračních terapeutů, v závislosti na závažnosti příznaků.

6. Závěr:

Guillainův-Barrého syndrom je komplexní onemocnění zahrnující útok imunitního systému na nervy vyvolaný infekcí. Včasná diagnóza, vhodné lékařské zákroky a podpůrná péče hrají klíčovou roli v procesu zotavení. I když cesta k uzdravení může být náročná, mnoho jedinců s GBS získá s pomocí lékařů a rehabilitačních terapií zpět svou sílu a pohyblivost. Máte-li podezření na GBS, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, aby vám bylo provedeno důkladné vyšetření a sestaven léčebný plán na míru.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji