Menu
Česky English
532 23 1111

Zdravotní předpoklady dárce krve

Kritéria pro darování krve, informace pro nevidomé a slabozraké, řidiče nebo osoby, které pobývaly v zahraničí

 

Mohu být dárcem krve? Ano, pokud splním tato kritéria:                      

 • věk: 18 – 65 let (první odběr do 60 let)
 • hmotnost: minimálně 50 kg
 • netrpím vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním
 • neprodělal/a/ jsem žloutenku B, C
 • nejsem HIV pozitivní
 • neprodělal /a/ jsem malárii
 • nejsem alkoholik
 • nepatřím do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog)
 • nebyl jsem v letech 1980-96 více jak 12 měsíců v Anglii 

        Aktuální informace o odkladech najdete zde ► Aktuální sdělení

        Seznam zemí mimo EU a jejich odkladů

        Návrat z malarické oblasti 

 

 

Aktuální zdravotní stav:

 

 • cítím se zdráv/a/
 • nejsem právě nemocen/a/ a nejsem v pracovní neschopnosti
 • nejsem zraněn/a/ nemám opar
 • v posledním týdnu jsem nebyl/a/ na ošetření chrupu (trhání zubu)
 • v posledních 14 dnech jsem neužíval /a/ antibiotika (tablety, masti)
 • v posledním měsíci jsem neměl/a/ přisáté klíště
 • v posledním měsíci jsem nebyl/a/ očkován/a/ proti žloutence typu B
 • v posledních 2 měsících jsem nebyl/a/ očkován/a/ proti neštovicím 
 • v posledních 4 měsících jsem si nenechal/a/ provést tetování ani piercing a nebyl/a/ jsem na operaci ani na endoskopickém vyšetření
 • pro ženy: nejsem těhotná, od posledního porodu uplynulo alespoň 6 měsíců 

 

Dotazník pro dárce krve:

Dotazník níže má pouze informativní charakter.

Dotazník dárce krve je nutné vyplnit přímo na místě v den odběru. Tiskopis obdržíte v šatně.

Dotazník pro dárce CZ 1Dotazník pro dárce CZ 2

O tom, zda budete moci darovat krev, rozhodne lékař.

 

 

 

Dárci krve - nevidomí a slabozrací

 • Nevidomé osoby a osoby s těžkým postižením zraku, které nemohou číst běžný, tištěný text, mohou v Transfuzním a tkáňovém oddělení (TTO) FN Brno darovat krev, pokud budou mít zajištěn doprovod po odběru a zároveň budou splňovat obecná kritéria způsobilosti k dárcovství krve.
 • Osoby s těžkým postižením zraku mohou v den odběru využít asistenční službu, kterou po dohodě s FN Brno poskytuje dárcům krve TyfloCentrum Brno, o.p.s. O asistenční službu (doprovod na odběr a po odběru) lze požádat na tel. 515 919 670 nebo 601 303 369.
 • Nevidomému dárci bude v Transfuzním a tkáňovém oddělení FN Brno poskytnut průvodce odběrem. Posouzení způsobilosti nevidomého k odběru krve bude realizováno formou rozhovoru. Doprovázející osoba nebude důvěrnému rozhovoru o způsobilosti dárce k odběru krve přítomna. Institut „podpisu dárce krve“ bude ověřen dalším nezávislým pracovníkem zařízení transfuzní služby, resp. průvodcem.
 • Před prvním odběrem krve je nutné s sebou přinést vyjádření očního lékaře, ve kterém by mělo být uvedeno, že odběr plné krve (přibližně 450 ml + 30 ml k analýze) může nevidomý dárce bez rizika podstoupit. Množství odebrané krve kolísá v rozmezí ± 10 %, a to v závislosti na hematokritu dárce, resp. počtu a objemu červených krvinek v krvi dárce.
 • Je žádoucí, aby osoba s těžkým postižením zraku avizovala svůj plánovaný odběr a s lékařem TTO si na tel. čísle 532 233 323 domluvila konkrétní termín odběru tak, aby termín vyhovoval jak nevidomému, tak i ostatním plánovaným odběrům dalších osob, resp. provozu TTO. Telefonní číslo 532 233 323 obsluhuje lékař v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin.

 

Dárci krve – cizinci

Pobyt cizinců na území České Republiky se řídí zákonem č. 326/99 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Občané Evropské unie - k legitimaci stačí průkaz totožnosti tzn. občanský průkaz vydaný v zemi státní příslušnosti nebo pas

 Cizinci ze 3. zemí – zde je třeba platný cestovní doklad tzn. pas a v něm by měl být i platný vízový štítek.

U dlouhodobých či trvalých pobytů by to měl být průkaz o povolení k pobytu, který je ve stejném formátu jako vízový štítek.

 

Zájemce o darování krve, příslušníka jiného státu než ČR, lze přijmout k procesu odběru při splnění následujících podmínek:

 

 • komunikace v českém jazyce/anglickém jazyce-pracoviště Brno (informace pro anglicky mluvící dárce najdete https://www.fnbrno.cz/en/blood-donation/t5091) - na takové úrovni, aby byl zájemce o darování krve schopen číst, komunikovat a rozumět sděleným informacím 
 • dostupnost dárce krve - sdělení kontaktní adresy a telefonního kontaktu pro zvaní v akutních případech nebo pro předání informací dárci ze strany transfuzního oddělení
 • prokázání nároku na zdravotní péči - předložení průkazu zdravotní pojišťovny:

1.       průkazu pojištěnce bydlícího v ČR - s vyznačeným rozsahem "plná péče“

2.       průkazu pojištěnce pobývajícího v ČR - s vyznačeným rozsahem ″lékařsky nezbytná péče“

 

 

Dárci krve – řidiči

Brno:

Po odběru krve (plazmy, destiček), Vám pracovnice v šatně potvrdí parkovací lístek a bude Vám povolen bezplatný odjezd z parkoviště.

V případě obsazeného hlavního parkoviště na ul. Netroufalky (svítí oranžové světlo na příjezdu), máte možnost  zajet po příjezdové komunikaci až k budově vrátnice (u začátku pěší zóny, poblíž vstupu na TTO) a zde budete mít možnost, po domluvě s vrátným, vozidlo odstavit. 

Třebíč:

Pracovnice evidence nebo šatny Vám potvrdí parkovací lístek, který použijete k volnému výjezdu z areálu nemocnice.

 

 

Plánování odběru v souvislosti s pobytem v exotické oblasti

Plánujete v letošním roce cestovat nebo navštívit některá exotická místa? Pobyt v některých oblastech se zvýšeným rizikem výskytu malárie, infekční žloutenky, infekce virem západonilské horečky  a jiných, krví přenosných chorob, může být příčinou i několikaměsíčního odkladu Vašeho odběru po návratu z dovolené.

Při posuzování způsobilosti dárce krve k odběru po návratu z některých destinací se přihlíží k aktuální epidemiologické situaci v daném regionu, proto nelze paušálně zveřejnit dobu odkladu odběru krve v konkrétních destinacích.

Žádáme proto dárce krve, kteří před odběrem krve cestovali, aby tuto skutečnost sdělili při objednání na odběr. Rádi Vám potřebné informace zodpovíme. 

 

Dočasné vyloučení dárců krve po návratu ze zahraničí je následující:

 Návrat z malarické oblasti:

- návštěvníci endemických oblastí bez příznaků  

6 měsíců po opuštění endemické oblasti

 - osoby s horečkou během návštěvy nebo v průběhu šesti měsíců po návštěvě endemické oblasti

3 roky po zmizení příznaků

- dlouhodobý pobyt v malarické oblasti v dětství (prvních pět let života) vyloučení na 3 roky od poslední návštěvy malarické oblasti

Návrat ze zahraničí nespadající do malarické oblasti:

Každý svůj odběr po návratu konzultujte s lékařem a na bezplatné lince 800 900 097 pro Brno a 800 700 061 pro Třebíč.

Nezapomeňte se, prosím, seznámit s dočasnými omezeními v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, které najdete zde ► TTO INFORMUJE - Fakultní nemocnice Brno (fnbrno.cz).

Seznam zemí mimo EU a jejich odkladů najdete zde ►

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji