Menu
Česky English
532 23 1111

Intervaly mezi odběry

Frekvence odběrů

TYP ODBĚRU INTERVAL MEZI ODBĚRY
odběr krve → odběr krve

ženy 4 měsíce

muži 3 měsíce

odběr krve → plazmaferéza 1 měsíc
odběr krve → trombocytaferéza 1 měsíc
plazmaferéza →plazmaferéza 14 dní
plazmaferéza → odběr krve 14 dní
plazmaferéza → trombocytaferéza 14 dní
trombocytaferéza → odběr krve 1 měsíc
trombocytaferéza → plazmaferéza 1 měsíc
trombocytaferéza → trombocytaferéza 1 měsíc

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji