Menu
Česky English
532 23 1111

Typy odběrů

Plazmaferéza

Plazmaferéza je odběr krevní plazmy prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž krvinky (červené a bílé krvinky, destičky) jsou vráceny zpět do krevního oběhu dárce.

plazmafereza

 

Krevní plazma

Krevní plazma je tekutá složka krve, která se obnovuje nejrychleji (během několika hodin až dnů). Proto lze odběr plazmy (plazmaferézu) realizovat častěji. Množství odebrané plazmy se odvíjí od hmotnosti dárce. Odběr trvá cca 30 – 45 min, maximálně jednu hodinu (odvíjí se zejména od odebíraného množství). Interval mezi dvěma odběry nesmí být kratší než dva týdny. Odebranou plazmu je možné použít k léčbě celé řady onemocnění, jako jsou např. popáleniny, závažná poranění, poruchy srážlivosti (nejznámější je hemofilie) a další závažná hematologická onemocnění.

 

Mohu i já darovat krevní plazmu?

 Ano, pokud:

 •  splňuji všechna kritéria pro dárcovství krve
 • vážím více než 60 kg
 • mám kvalitní, dobře dostupné žíly (posoudí odběrová sestra)
 • absolvoval/a jsem alespoň jeden běžný odběr plné krve bez komplikací
 • nemám zdravotní komplikaci, která mě vylučuje z přístrojových odběrů - (zejména trombóza, poruchy krevní srážlivosti, epileptické záchvaty, a to i v minulosti- posoudí lékař transfuzního oddělení)

Na plazmaferézu je třeba se předem objednat zde.

 

Trombocytaferéza

Trombocytaferéza je odběr krevních destiček prováděný pomocí speciálních přístrojů-separátorů, ostatní krevní elementy (červené a bílé krvinky) jsou vráceny zpět do krevního oběhu dárce.  

Krevní destičky (trombocyty) jsou krevní elementy, které mají nezastupitelnou úlohu při zástavě krvácení. Vznikají v kostní dřeni a v oběhu kolují 7–10 dní. Odběr trvá 50-60 min, doporučený interval mezi dvěma odběry je 1 měsíc.

Trombocytové transfuzní přípravky zajišťujeme nejen pro pacienty FN Brno, ale také pro celý Jihomoravský kraj.  Jsou využívány zejména v onkologii (pro pacienty s útlumem krvetvorby po léčbě cytostatiky a ozařováním, pro pacienty při transplantaci kostní dřeně) nebo k léčbě pacientů s krvácivými projevy např. v traumatologii, chirurgii, porodnictví a dalších oborech.

 

Mohu i já darovat krevní destičky?

Ano, pokud:

 • splňuji všechna kritéria pro dárcovství krve
 • absolvoval/a  jsem alespoň jeden běžný odběr plné krve bez komplikací
 • mám kvalitní, dobře dostupné žíly pro přístrojový odběr (posoudí odběrová sestra)
 • mám vyhovující hodnoty krevního obrazu včetně počtu krevních destiček (posoudí pověřený zdravotnický pracovník)
 • nemám zdravotní komplikaci, která mě vylučuje z přístrojových odběrů (zejména trombóza, poruchy krevní srážlivosti, epileptické záchvaty, a to i v minulosti-posoudí lékař transfuzního oddělení)
   

Tento typ odběru je pouze na objednání, dárci jsou zváni podle potřeb našich pacientů 1 den před odběrem. V případě zájmu nás kontaktujte zde.

 

60 minut Vašeho času pro záchranu lidského života. Děkujeme všem dárcům.

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Mgr. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Zástupce primáře: RNDr. Rita Pacasová Ph.D.
tel.: 532 232 506, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Příjem dárců k odběru: 6:30 - 13:00 hod.

Provozní doba úseku dárců krve: 6:30 - 14:00 hod.

Registrace dárců kostní dřeně: úterý a středa od 6:30 do 8:00 hod.
V době letních prázdnin provádíme registraci pouze středy od 6:00 do 8:00 hod. Objednávejte se prosím telefonicky na čísle 532 233 908 (po 12:00hod).

Autotransfuze: středa 8:30 - 11:30 hod.

Léčebné aferetické výkony: pondělí až čtvrtek 7:00 - 11:00 hod.

Odběr k vyšetření - samoplátci: středa 11:30 - 13:00 hod.

Stanovení celkových anti-SARS-CoV-2 protilátek, anti-S v ceně 665,- Kč. Objednávejte se prosím telefonicky na čísle 532 233 908 v pondělí a úterý mezi 13:00 a 14:00 hodinou. Samotný odběr je vždy ve středu 11:00 - 13:00hod. Pavilon I2.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji