Menu
Česky English
532 23 1111

Bezpříspěvkové dárcovství krve

Bezpříspěvkové dárcovství je významným kritériem bezpečnosti darované krve. Pouze ten dárce, který není motivován přímou finanční odměnou, je z hlediska moderního pojetí transfuzní služby dostatečně bezpečný.

 

Morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí v České republice Český červený kříž

 

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského je udělena za 10 odběrů krve

Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského získává dárce za 20 odběrů krve

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského je dárci udělena za 40 odběrů krve

 

Bronzovou medaili prof. MUDr. Jana Janského obdrží dárce krve přímo na TTO FN Brno bezprostředně po uskutečněném 10. bezpříspěvkovém odběru krve, Stříbrné a Zlaté medaile jsou předávány na slavnostních společenských akcích Českého červeného kříže za účasti vedení TTO FN Brno, které jsou organizovány několikrát do roka.

 

Mnohonásobným dárcům krve jsou udělovány zlaté kříže.

 

Zlatý kříž ČČK 3. třídy získává dárce za 80 odběrů 

Zlatý kříž ČČK 2. třídy je udělen dárci za 120 odběrů

Zlatým křížem ČČK 1. třídy jsou vyznamenáni dárci za 160 odběrů

 

Zlatým křížem ČČK 1. třídy jsou dárci krve vyznamenáváni na celostátních akcích Českého červeného kříže v Praze.

 

Plaketa ČČK Dar krve - dar života se uděluje za 250 odběrů

     

 

 

Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík a celospolečenské uznání. Děkujeme.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji