Menu
Česky English
532 23 1111

Sekce genetického screeningu a neonkologické hematologie – lidé

Kolektiv

Kontakt

Diagnostiky

kluk1

Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

tichy.lukas()fnbrno.cz

53223  4626

Vedoucí sekce

kluk2

Mgr. Zbyněk Čech

cech.zbynek()fnbrno.cz

53223  4717

SMA/SCID

Neonkologická hematologie

holka_f

Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

fialova.jana()fnbrno.cz

53223  4626

Neonkologická hematologie

holka_brun

Mgr. Jana Hansliková

hanslikova.jana()fnbrno.cz

53223  4637

Metabolismus lipidů

Pankreatitidy

holka_blond

Mgr. Kateřina Konečná

konecna.katerina()fnbrno.cz

53223  4177

Metabolismus lipidů

Neonkologická hematologie

holka_blond

RNDr. Eva Makaturová

makaturova.eva()fnbrno.cz

53223  4716

Aneuploidie

FRAXA

holka_blond

Mgr. Edita Ošťádalová

ostadalova.edita()fnbrno.cz

53223  4717

Prekoncepční skríning

Neplodnost

SMA/SCID

holka_blond

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

valaskova.iveta()fnbrno.cz

53223  4718

Stanovení zygozity

SMA/SCID

holka_brun

Mgr. Petra Zapletalová

zapletalova.petra2()fnbrno.cz

53223  4637

Metabolismus lipidů

Pankreatitidy

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji