Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

OKB je výukovou základnou pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů, podílí se na výuce posluchačů LF MU v Brně.

Specializační vzdělávání v klinické biochemii

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. 
Typ vzdělávací akce: praktický nácvik
Určeno pro: lékaře a bioanalytiky
Místo konání:  
Doba trvání: 3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

Ing. Martina Podborská, Ph.D.

Mgr. Ondřej Wieworka

Náplň:

Preanalytické, analytické a postanalytické postupy u biochemických vyšetření. Praxe na rutinním úseku i dalších specializovaných úsecích, kontrola plauzibility dat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., tel.: 532 233 167

Specializační vzdělání v klinické biochemii

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. 
Typ vzdělávací akce: seminář s exkurzí
Určeno pro: NLZP - sestry
Místo konání:  
Doba trvání: 2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel: Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054
Náplň:

úseky OKB, příjem biologického materiálu, odběr a transport, preanalytická fáze

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054

Specializační vzdělání v klinické biochemii

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. 
Typ vzdělávací akce: praxe
Určeno pro: studenty SZŠ a VOŠ v oboru KB, studenty bakalářského studia na LF MU v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:  
Doba trvání: dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel: Hana Budíková, Věra Sojková, Lucie Pučálková, Hana Vaníčková, Libuše Vaníčková, Bc. Ivana Házová, Bc. Martina Střížová
Náplň:

seznámení s provozem, příjem BM, úsek RAM, úsek specif. proteinů a likvorologie, úsek speciálních metod, úsek imunochemických a RIA metod

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ Lenka Čoupková, tel.: 532 232 946, Martina Hrdinková, tel.: 532 233 164

Telefon:

532 233 151

E-mail:

Ambulantní doba:

po-čt 9-11 a 13-15 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji