Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Struktura

Prevence a kontrola infekcí je řešena Oddělením kontroly infekcí a nemocniční hygieny (OKINH) ve úzké spolupráci s Oddělením klinické mikrobiologie (OKM). Vedoucí pracovníci obou oddělení jsou také členy Komise pro prevenci a kontroly infekcí v přímé podřízenosti ředitele FN Brno.
Úkolem oddělení je koordinační činnost v rámci prevence a kontroly infekcí u pacientů ošetřovaných ve FN Brno.

OKINH pokrývá svou činností následující oblasti:

 • Prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny (MRSA, VRE, CRE, ESBL)
  a toxigenním kmenem Clostridium difficile;
 • Zásady bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou;
 • Opatření v souvislosti s výskytem výše uvedených infekčních onemocnění
  - izolační režim a stanovení konkrétních postupu v prevenci a kontrole infekcí.

Oddělení také poskytuje konzultace v pracovní dny od 6:30 do 15:30 hodin.

 

Členy Komise jsou:

 • vedoucí Týmu: mikrobiolog – prim. MUDr. Markéta Hanslianová
 • mikrobiolog – prim. MUDr. Markéta Hanslianová
 • vedoucí OKINH – PhDr. Silvie Hodová
 • lékař – zástupce klinických oborů za lůžkovou část
  – prim. MUDr. Radana Pařízková
 • lékař – zástupce klinických oborů za ambulantní část
  – MUDr. Martina Šišáková
 • zástupce pro oborovou intenzivní péči – MUDr. Pavel Hude, Ph.D., MHA
 • zástupce pro hematoonkologickou část: MUDr. Barbora Weinbergerová
 • zástupce pro dětskou medicínu: MUDr. Milan Kratochvíl
 • vedoucí Nemocniční lékárny – PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
 • zástupce náměstka pro NLZP – Mgr. Erna Mičudová
Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji