Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Struktura

Prevence a kontrola infekcí je řešena Oddělením kontroly infekcí a nemocniční hygieny (OKINH) ve úzké spolupráci s Oddělením klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI). Pracovníci obou oddělení jsou také členy Komise pro prevenci a kontroly infekcí v přímé podřízenosti ředitele FN Brno.
Úkolem oddělení je koordinační činnost v rámci prevence a kontroly infekcí u pacientů ošetřovaných ve FN Brno.

OKINH pokrývá svou činností následující oblasti:

 • Prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny (MRSA, VRE, CRE, ESBL)
  a toxigenním kmenem Clostridium difficile;
 • Zásady bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou;
 • Opatření v souvislosti s výskytem výše uvedených infekčních onemocnění
  - izolační režim a stanovení konkrétních postupu v prevenci a kontrole infekcí.

Oddělení také poskytuje konzultace v pracovní dny od 6:30 do 15:30 hodin.

 

Členy Komise jsou:

 • Předseda komise – PhDr. Mgr. Silvie Hodová - vedoucí Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny
 • doc. MUDr. Blatný Jan, Ph.D. –zdravotnický náměstek pro pracoviště DN, primář Oddělení dětské hematologie a biochemie
 • MUDr. Habanec Tomáš, Ph.D. – primář Kliniky dětských infekčních nemocí
 • PharmDr. Kozáková Šárka, MBA – vedoucí Nemocniční lékárny
 • Loyová Naďa – administrátor – Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny
 • Mgr. Mičudová Erna - zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP (NBP)
 • MUDr. Pařízková Radana – primářka Kliniky infekčních chorob
 • PhDr. Šífová Jana, MBA – zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP (DN)
 • MUDr. Vítková Ivana – lékař Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji