Menu
Česky English
532 23 1111

Struktura

Prevence a kontrola infekcí je řešena Oddělením kontroly infekcí a nemocniční hygieny (OKINH) ve úzké spolupráci s Oddělením klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI). Pracovníci obou oddělení jsou také členy Komise pro prevenci a kontroly infekcí v přímé podřízenosti ředitele FN Brno.
Úkolem oddělení je koordinační činnost v rámci prevence a kontroly infekcí u pacientů ošetřovaných ve FN Brno.

OKINH pokrývá svou činností následující oblasti:

 • Prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny (MRSA, VRE, CRE, ESBL)
  a toxigenním kmenem Clostridium difficile;
 • Zásady bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou;
 • Opatření v souvislosti s výskytem výše uvedených infekčních onemocnění
  - izolační režim a stanovení konkrétních postupu v prevenci a kontrole infekcí.

Oddělení také poskytuje konzultace v pracovní dny od 6:30 do 15:30 hodin.

 

Členy Komise jsou:

 • Předseda komise – PhDr. Mgr. Silvie Hodová - vedoucí Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny
 • MUDr. Benda Petr, MHA - náměstek léčebné a preventivní péče pro chirurgické obory pro pracoviště NBP, primář Diagnosticko terapeutického centra
 • MUDr. Dominik Petr - primář Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace
 • Mgr. Grossová Klementová Renáta, MBA - náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky
 • MUDr. Habanec Tomáš, Ph.D. – primář Kliniky dětských infekčních nemocí
 • MUDr. Homola Lukáš, Ph.D. - lékař Kliniky dětských infekčních nemocí
 • MUDr. Král Zdeněk, CSc. - náměstek léčebné a preventivní péče pro interní obory pro pracoviště NBP, primář Hemato-onkologické kliniky
 • PharmDr. Kozáková Šárka, MBA – vedoucí Nemocniční lékárny
 • Loyová Naďa – administrátor – Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny
 • MUDr. Pařízková Radana – primářka Kliniky infekčních chorob
 • PhDr. Šífová Jana, MBA – zástupkyně náměstkyně pro NLZP (DN)
 • MUDr. Vítková Ivana – lékařka Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
 • doc. RNDr. Zdražilová Dubská Lenka Ph.D. - primářka ÚLM - Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji