Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro odborníky

Odkazy

http://www.szu.cz/narodni-referencni-centrum-pro-infekce-spojene-se-zdravotni

 

Zákony

  • Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
  • Zákon č. 223/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Zákon 66/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

  • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

 

Věstníky MZ ČR

  • Metodický návod MZČR - Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče Věstník MZČR Částka 2, Ročník 2013, str. 65 - 72
  • Příloha 1: Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče
  • Příloha 2: Checklist pro hodnocení a implementaci Programu prevence a kontroly infekcí zdravotnického zařízení
  • Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace a/ nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu Věstník MZČR Částka 8 Ročník 2012 - str. 10 - 19
  • Metodický návod Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče Věstník MZČR Částka 5 Ročník 2012 - str. 15 - 21

 

Informace ČLS JEP

http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu

 

Směrnice WHO

z dokumentu "Hygiena rukou ve zdravotnictví - První globální výzva":

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji