Menu
Česky English
532 23 1111

Užitečné odkazy

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  http://www.khsbrno.cz/

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Brno http://www.zuova.cz/Kontakty/Lokalita/Brno

Státní zdravotní ústav  http://www.szu.cz/

Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny http://www.sneh.cz/

Česká společnost pro sterilizaci http://www.steril.cz

Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.  http://www.krankenhaushygiene.de/

WHO – World health organization http://www.who.int/en/

Centers for Disease Control and Prevention  http://www.cdc.gov/

European Centre for Disease Prevention and Control

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji