Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vybrané publikace

Monografie

 • Zbořil V a kol.: Kortikosteroidy v léčbě nespecifických střevních zánětů. Praha Galén XII. 2001, 86str. ISBN 80-7262-133-5
 • Zbořil V. a kol.: Mikroflora trávicího traktu – klinické souvislosti. Grada Publishing, 2005.ISBN 80-247-0584-2
 • Zbořil V. a kol.: Imunosupresiva v terapii idiopatických střevních zánětů. Grada Publishing (ČR), 2007:1-126, ISBN 978-80-247-1563-6
 • Zbořil V, a kol.: Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Aeskulap. Mladá fronta, 2012,ISBN: 978-80-204-2656-7

 

Původní práce

 • Zbořil V., Šiškeová J., Černá J., Kuklínek P., Martínek K., Hrubešová J.: Výsledky plazmaferézy u nemocných s ulcerozní kolitidou. Čsl.gastroenterologie a výživa,42,1988,5-6,str.409
 • Zbořil V., Prokopová L., Geislerová V., Pokorný A., Dítě P., Mihula V.: Vliv preparátu Hylak kapky na symptomatologii osob s dráždivým tračníkem. Vnitřní lékařství, 38,8, 1992,str.764-768
 • Zbořil V.: Plazmaferéza v terapii ulcerozní kolitidy. Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta lékařských věd. Brno 1993
 • Pokorný A., Zbořil V., Prokopová L., Hertlová M., Dítě P.: Alimentary influences in the immunopathogenesis of inflammatory bowel disease and their applications  in medical treatment. Abstracts II., P-2332. 10thWorld Congress of Gastroenterology, Los Angeles, 2.-7.10.1994
 • Prokopová L., Zbořil V., Pokorný A., Kuklínek P., Hertlová M., Dítě P.: Immunodeficiency in inflammatory bowel disease -diagnosis, treaetment, prognosis. Abstracts II., P-2332. 10thWorld Congress of Gastroenterology, Los Angeles, 2.-7.10.1994
 • Vlašín Z., Zbořil V., Hlubinka M., Dítě P., Rulcová J.: Imunofluorescenční vyšetřování „zdravé“ kůže předloktí u nemocných s colitis ulcerosa a Morbus Crohn. Čsl.gastroenterologie a výživa, 50,4,1996,str.102-106.
 • Pokorny A., Ditě P., Zboril V., Hertlova M., Prokopova L., Dastych M.: Cyclosporin in treatment  of primary sclerosing cholagoitis (our experiences). Abstract: Falk Symposium No 107 - Disease of the Liver and the Bile Duct - New Aspects and Clinical implications,1998,p.:74.
 • Zbořil V., Prokopová L., Pokorný A., Kuklínek P.: Zvrat v průběhu onemocnění ulcerozní kolitidou při myelosupresi a léčbě molgramostimem – kasuistika. Novinky z gastroenterologie, IV.,1998,str.18-19. ISSN 1211-5738.
 • Zbořil V.: Farmakokonetika glukokortikoidů v léčbě nespecifických střevních zánětů. Novinky z gastroenterologie, VI., 2000, 1, str.14-16. ISSN 1211-5738
 • Zbořil V: Toxické megakolon. V Ševčík P a kol. Intenzivní medicina, Praha Galén 2000: str.143-146.
 • Zbořil V: Nemoci tenkého střeva. V P.Dítě Gastroenterologie, učební texty pro studujicí lékařství, Masarykova univerzita Brno, 2000:48-60.
 • Zbořil V, Prokopová L: Nemoci tlustého střeva. V P.Dítě Gastroenterologie, učební texty pro studujicí lékařství, Masarykova univerzita Brno, 2000:61-79.
 • Zbořil V, Prokopová L, Pokorný A, Hertlová M, Dítě P: Cyklosporin A v léčbě chronicky aktivních nespecifických zánětů střevních. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie,2001,1:5-10. ISSN 1210-7824
 • Zbořil V, Prokopová L, Pazourková M, Galyová R, Dastych M jr: Corticosteroid resistance in inflammatory bowel disease as a problem of definition and etiology. Advances in clinical and experimental medicine, Wroclav Medical University Poland, 2001, ISSN 1230-025X,2001,Vol.10,No.3:308
 • Zbořil V, Prokopová L, Krejčiřík P: Distální kolitida. Monografie firmy Medimport,2001: 30 stran
 • Prokopová L., Zbořil V., Robek O., Klusáková J.: Vzácný případ bizarní hamartogenní polypozy kolon imitujicí nespecifických zánět střevní. Čsl. Gastroenterologie a hepatologie, Vol 55,2001,5:182-186. ISSN 1213-323X.
 • Zbořil V.: Fyziologie mikroflóry trávicího traktu. Vnitřní lékařství, 48, 2002, 1: 17-21. ISSN 0042-773X.
 • Zbořil V., Prokopová L., Pokorný A., Novotný I.: Drenážní výkony žlučových cest při primární sklerozujicí cholangitidě z hlediska vývoje a prognózy nemoci. Čsl.gastroenterologie a hepatologie, 56, 2002,2:48-52. ISSN 1213-323X.
 • Zboril V, Prokopova L, Dite P, Pokorny A, Dastych M Jr, Pazourkova M: Immunosupressive treatment of Crohnś disease with fistulae. Bratislavské Lekárske Listy, 2002, 103(3):127-130. ISSN 0006-9248. Abstracted in Medline PubMed
 • Husová L., Šenkyřík M., Husa P., Lata J., Zbořil V.: Pyoderma gangrenosum a ulcerozní kolitida.Čsl.gastroenterologie a hepatologie, 56, 2002,1:14-18. ISSN 1213-323X
 • Zbořil V.: Fyziologie mikroflóry trávicího ústrojí jako základ probiotické terapie. Postgraduální medicina, 2002/8, 4: 824-827.
 • Zbořil V., Prokopová L., Dítě P., Pokorný A., Dastych M.jr., Pazourková M.: Kombinovaná imunosuprese v léčbě perianální fistulujicí Crohnovy nemoci. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2002, 6, str.220-224. ISSN 1213-323X.
 • Zbořil V.: Sekvenční imunosuprese s v terapii relapsu idiopatických střevních zánětů. Habilitační práce, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno  (20.2.2003)
 • Zbořil V.: Malabsorpční stavy. Celiakie. M.Whipple, Zánětlivé onemocnění tenkého střeva. Morbus Crohn. Polypy a polypózní syndromy. Karcinoid. Peptický vřed duodena (event.jejuna). In: Válek V. et a..: Tenké  střevo – radiologická diagnostika patologických stavů. 2003, ISBN 80-7013-383-X.
 • Zbořil V., Prokopová L., Abbe, M.L.: Anti-TNF alfa v kombinaci s imunosupresivy v terapii agresivního-perforujicího typu Crohnovy nemoci. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2003,57,4:140-145. ISSN 1210-7824
 • Zbořil V.: Idiopatické střevní záněty – moderní terapeutické přístupy. Vnitřní lékařství, 2004,S1:594-597. ISSN0042-773X
 • Zbořil V.: Probiotika v léčbě idiopatických střevních zánětů. Alergie, 2004,3:151-155.ISSN 1212-3536
 • Zbořil V.: Infliximab v klinické léčebné praxi. Klinická farmakologie a farmacie,2005,19:67-71. ISSN 1212-7973
 • Zbořil V.: Ischémická kolitida. In: Dítě P. et al.: Akutní stavy v gastroenterologii. Galén 2005: 111-115. ISBN 80-7262-305-2
 • Zbořil V.: Akutní stavy u idiopatických střevních zánětů. In: Dítě P. et al.: Akutní stavy v gastroenterologii. Galén 2005: 101-108. ISBN887262-305-2
 • Zbořil V.: Probiotika u idiopatických střevních zánětů. In: Kohout P. a kol.: Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Jessenius Maxdorf, str.:149-157. ISBN 80-7345-023-2
 • Prokopová L., Zbořil V.: Anémie u idiopatických střevních zánětů. In: Kohout P. a kol.: Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Jessenius Maxdorr., str.:52-59. ISBN 88-7345-023-2
 • Zbořil V.: Akutní stavy u idiopatických střevních zánětů. In: Dítě P. et al.: Akutní stavy v gastroenterologii. Galén 2005: 101-108. ISBN887262-305-2
 • Dastych M.jr., Zbořil V., Prokopová L., Husová L., Šenkyřík M.: Enterální výživa a její praktické využití u Crohnovy nemoci. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, Vol 60, Nu 6:251-255
 • Zbořil V.: Biologická terapie v gastroenterologii. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2007,Vol 61, Nu 6:287-292. ISSN 1213-323X
 • Zbořil V.: 5.5.1.Malabsorpční syndrom, 5.6. Nemoci tlustého střeva, 5.7. Prekancerózy a rizikové stavy pro vznik nádorů GIT. In.. Dítě P.:Vnitřní lékařství, Galén 2007:274-291. ISBN 978-80-7262-496-6
 • Lukáš M., Ďuricová D., Bortlík M., Kohout P., Konečný M., Koželuhová J., Novotný A., Zbořil V., Prokopová L., Douda T. et al.: Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů. Čes a Slov Gastroenterol a Hepatol,2008,62(5):285-291. ISSN 1213-323X
 • Kolorz M., Bartosova L., Hosek J., Dvorackova D., Chylkova A., Zboril V., Batovsky M., Bartos M.: Importance of Thiopurine S-Methyltransferase gene polymorphisms for prediction of azathioprine toxicity. Neuroendocrinology Letters 2009, vol.30, suppl.1, p. 153-158. 
 • Zbořil V., Prokopová L., Gailyová R., Ravčuková B., Řádková J., Bartošová L., Bartoš M., Dítě P.: Kortikorezistence v léčbě idiopatických střevních zánětů I.Teoretické podklady. Česká a slov.gastroenterologie a hematologie, 2009,Vol 63, Nu 5 :239-244
 • Zbořil V., Prokopová L., Řádková J., Petrová L., Mišejková M., Dujsíková H.: Kortikorezistence v léčbě idiopatických střevních zánětů II.Klinický výskyt kortikorezistence: Česká a spol.gastroenterologie a hematologie, 2009, Vol 63, Nu 5:245-248
 • Bartošová L., Kolorz M., Hošek J., Dvořáčková D., Loučka P.,  Zbořil V., Bátovský M.,  Dítě P.,  Bartoš M.: Genové polymorfismy jako predispoziční faktor IBD – jejich vztah ke klinické manifestaci a farmakoterapii onemocnění; Česká a Slov. gastroenterologie a hematologie 2009,  vol. 63, no.6,  p. 265-274. 
 • Zbořil V.: Biologická terapie extraintestinálních manifestací idiopatických střevních zánětů. Biologická terapie, 2009,Vol 1:16-20. ISSN 1803-5701
 • Zbořil V.: Biologická terapie – obecné souvislosti a základní pojmy. Biologická léčba,2009,Vol 1:65-68. ISSN 1803-5701
 • Zbořil V.: Nádory střev a konečníku. In: Autorský kolektiv: Civilizace a nemoci. FUTURA Praha,2009,ISBN 978-80-86844-53-4: 144-150

  

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon N, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Bc. Barbara Hromadová
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: MUDr. Michal Šenkyřík
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Kateřina Novotná
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (730,9 KB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji