Menu
Česky English
532 23 1111

Hospitalizace na naší klinice

Hospitalizaci na našem pracovišti může doporučit lékař příjmové nebo specializované ambulance kliniky, ev. jiný lékař po konzultaci s vedením kliniky. Pokud jde o hospitalizaci akutní, řiďte se pokyny odesílajícího lékaře. Pacient je v tomto případě obvykle nasměrován přímo na příslušné oddělení kliniky a o vyřízení příjmových formalit se postarají pracovníci kliniky.

Pokud jde o hospitalizaci plánovou, je vhodné řídit se následujícími pokyny. 

Příjem k hospitalizaci

 • Nástup k hospitalizaci probíhá cestou Interní příjmové ambulance, kde jsou vyřízeny potřebné vstupní formality a je natočeno vstupní EKG.

 • Při nástupu k hospitalizaci je potřeba mít u sebe občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, jméno a adresu ošetřujícího praktického lékaře nebo odesílajícího specialisty, doporučení k přijetí a výsledky všech dosud provedených vyšetření. Do nemocnice je vhodné si vzít toaletní potřeby, přezůvky, pyžamo nebo noční košile, užívané léky.
 • Doporučujeme si vzít s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti. Cennosti je případně možno uložit do úschovy v trezoru.

 • Lůžková oddělení kliniky se nacházejí v 15. nadzemním podlaží lůžkového traktu, pacienti se hlásí na sesterně příslušného oddělní. Sesterský personál pacienta uloží na lůžko, sepíše sesterskou část příjmu, následně pacienta vyšetří ošetřující lékař a seznámí pacienta s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření.

 Průběh hospitalizace

 • Předepsaná dieta je součástí léčby a proto prosíme, abyste její význam nepodceňovali. Strava se na odděleních podává 4x denně.

 • Léky, které máte naordinovány, užívejte podle pokynů. Máte plné právo vědět, jaké léky užíváte.
 • Informace o plánu vyšetření, jejich důvodech a podstatě obdržíte od vašeho ošetřujícího lékaře, v řadě případů písemnou formou tzv. informovaného souhlasu

 • S některými námi navrženými diagnostickými a léčebnými postupy nemusíte souhlasit. Pokud se bude jednat o takové kroky, které z lékařského hlediska považujeme za podstatné, požádáme vás o převzetí vašeho dílu odpovědnosti za tuto svobodnou volbu písemnou formou v podobě tzv. negativního reverzu. Podobný postup platí v případě předčasného, neplánovaného propuštění.

 • Na klinice platí zákaz kouření.

 • Při propuštění z nemocnice budete informováni o dalším doporučeném léčení a obdržíte písemnou propouštěcí zprávu pro ošetřujícího lékaře.

Návštěvy a informace o zdravotním stavu

 • Návštěvy jsou možné denně, pokud je to z epidemiologického hlediska možné. V případě potřeby je jejich časování možné domluvit s lékařem dle individuálních potřeb rodiny a pacienta.
 • Informace o zdravotním stavu jsou poskytovány vždy pouze osobám, které pacient výslovně uvedl při přijetí, a pouze v rozsahu, který pacient určil.

  • informace osobně – lze získat od ošetřujícího nebo službu majícího lékaře denně v návštěvní době od 14.00 do 17.00hod. nebo podle dohody
  • telefonické informace – mohou být poskytnuty pouze v omezeném rozsahu vzhledem ke skutečnosti, že telefonicky nelze spolehlivě ověřit totožnost osoby, která informaci žádá
  • e-mailové informace – nemohou být v současné době poskytovány vzhledem ke skutečnosti, že tento postup není právně ošetřen
 • Pokud pacient není schopen samostatného rozhodnutí, je informace poskytnuta nejbližším osobám v zákonném příbuzenském vztahu.

Přejeme Vám brzké uzdravení!

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon CH, patro: přízemí; C, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Mgr. Martina Olivová
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Šárka Strejčková
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji