Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Interní gastroenterologická klinika

2014

Článek v časopise

DASTYCH, M., ČÍHALOVÁ, M., DASTYCH, M. Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií: diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi. Klinická biochemie a metabolismus. 2014, 22(4), 184-188. ISSN 1210-7921.

DÍTĚ, P., UVÍROVÁ, M., BOJKOVÁ, M., NOVOTNÝ, I., DVOŘÁČKOVÁ, J., KIANIČKA, B., NECHUTOVÁ, H., DOVRTĚLOVÁ, L., FLOREÁNOVÁ, K., MARTÍNEK, A. Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu. Gastroenterologie a hepatologie. 2014, 68(6), 492-496. ISSN 1804-7874.

FLOREÁNOVÁ, K., DÍTĚ, P., BOJKOVÁ, M., KIANIČKA, B. Epidemiology of acute pancreatitis in the Czech Republic - The South Moravian Region in 2009-2010. Gastroenterologia Polska. 2014, 21(1), 10-16. ISSN 1232-9886.

FLOREÁNOVÁ, K., DÍTĚ, P., KIANIČKA, B., DOVRTĚLOVÁ, L., PŘECECHTĚLOVÁ, M. Akutní pankreatitida – validace nové klasifikace na souboru 159 nemocných a prognostické faktory. Vnitřní lékařství. 2014, 60(7-8), 567-574. ISSN 0042-773X.

KINDLOVÁ, D., JAKUBÍČKOVÁ, B., SKŘIČKOVÁ, J., TURČÁNI, P., HRAZDÍROVÁ, M., TOMÍŠKOVÁ, M., BINKOVÁ, I., STAŇKOVÁ, Y., MOULIS, M., NOVOTNÁ, B. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014, 74(4), 129-132. ISSN 1213-810X.

KOJECKÝ, V., DOLINA, J., KIANIČKA, B., MISUREC, M., VARGA, M., LATTA, J., VACULIN, V. A Single or Split Dose Picosulphate/Magnesium Citrate Before Colonoscopy: Comparison Regarding Tolerance and Efficacy with Polyethylene Glycol. A Randomized Trial. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2014, 23(2), 141-146. ISSN 1841-8724.

KROUPA, R., JURÁNKOVÁ, J., DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., PAVLIK, T., PROKEŠOVÁ, J., JEČMENOVÁ, M., DOLINA, J., HEP, A. Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International. 2014, 2014, 590891. ISSN 2314-6133.

NECHUTOVÁ, H., DÍTĚ, P., HERMANOVÁ, M., NOVOTNÝ, I., MARTÍNEK, A., KLVANA, P., KIANIČKA, B., SOUČEK, M. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2014, 164(3-4), 63-72. ISSN 0043-5341.

STARÝ, K., MUNTEANU, H., SURKOVÁ, S., LINHARTOVÁ, M. Tyreopatie u seniorů. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 191-193. ISSN 1805-4684.

STIBŮREK, O., TRNA, J., ŠENKYŘÍK, M., PROCHÁZKA, V., KALA, Z., HEP, A. Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách terciární nemocnice v České republice. Vnitřní lékařství. 2014, 60(5-6), 417-422. ISSN 0042-773X.

ŠENKYŘÍK, M. Septický infikovaný trombus přechodu horní duté žíly a pravé síně se zavedeným centrálním žilním katétrem – editorial. Vnitřní lékařství. 2014, 60(2), 108-109. ISSN 0042-773X.

TANHÄUSEROVÁ, V., KURICOVÁ, K., PÁCAL, L., BARTÁKOVÁ, V., ŘEHOŘOVÁ, J., SVOJANOVSKÝ, J., OLŠOVSKÝ, J., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K. Genetic variability in enzymes of metabolic pathways conferring protection against non-enzymatic glycation versus diabetes-related morbidity and mortality. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2014, 52(1), 77-83. ISSN 1434-6621.

2013

Článek v časopise

BARTÁKOVÁ, V., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K.  Časná poporodní konverze gestačního diabetes mellitus do permanentního diabetu či prediabetu v České republice: epidemiologická studie. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa, 2013, roč. 16, č. 1, s. 8-14.

DÍTĚ, P., TRNA, J., KINKOR, Z., NOVOTNÝ, I., LATA, J., KIANIČKA, B., HERMANOVÁ, M.  Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver, 2013, roč. 7, č. 5, s. 621-624.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., DÍTĚ, P., KOZEL, J., KONEČNÝ, M.  Výskyt dalších novotvarů u nemocných s leukémií. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 3, s. 135-139.

HÁNA, V., ŠVANCARA, J., BANDÚROVÁ, Ľ., BRABEC, P., ČÁP, J., ĎUROVCOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, E., HÁNA, V., JARKOVCOVÁ, Z., KENTOŠ, P., KLIMEŠ, D., KRČMA, M., KRŠEK, M., LAZÚROVÁ, I., OLŠOVSKÁ, V., PODOBA, J., PURA, M., SÁSIKOVÁ, M., STARÝ, K., STRENKOVÁ, J., ŠIPROVÁ, H., ŠTĚŇO, J., TREJBALOVÁ, L., VAŇUGA, P., WAGNEROVÁ, H.  Registr selárních tumorů - RESET: diagnostika a léčba akromegalie v České a Slovenské republice v 21. století. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, 2013, roč. 16, č. 4, s. 219-224.

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., HRDLIČKOVÁ, B., MAREK, F., DOLINA, J., KALA, Z., ŘIHÁK, V.  Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology, 2013, roč. 74, č. 9, s. 1161-1169.

KROUPA, R., DASTYCH, M., PROKEŠOVÁ, J., DOLINA, J., HEP, A.  Zdravotní rizika endoskopie pr endoskopisty v České republice - pilotní studie. Gastrroenterologie a Hepatologie, 2013, roč. 67, č. 3, s. 194-198.

KROUPA, R., DASTYCH, M., PROKEŠOVÁ, J., DOLINA, J., HEP, A.  Zdravotní rizika endoskopie pro endoskopisty v České repulice - pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, roč. 67, č. 3, s. 194-198.

KROUPA, R., JEČMENOVÁ, M.  Nemoci žaludku v ambulantní praxi. Interní medicína pro praxi , 2013, roč. 15, č. 2, s. 60-63.

KROUPA, R., JEČMENOVÁ, M., DOLINA, J.  Terapie refluxní nemoci jícnu. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 4, s. 435-439.

KROUPA, R., JEČMENOVÁ, M., DOLINA, J.  Terapie refluxní nemoci jícnu. Postgraduální medicína, 2013, roč. 4, č. 15, s. 435-439.

LUDKA, O., ŠTÍPAL, R., ŠENKYŘÍKOVÁ, M., MUSIL, V., TRNA, J., JARKOVSKÝ, J., POZDÍŠEK, Z., DUŠEK, L., ŠPINAR, J.  The importance of admission and discharge BNP assessment in patients hospitalized for acutely decompensated chronic systolic heart failure. Cor et Vasa, 2013, roč. 55, č. 4, s. E286-E292.

LUDKA, O., TRNA, J., GALKOVÁ, L., MUSIL, V., ŠPINAR, J.  Usefulness of exercise tissue doppler echocardiography for prognostic stratification of congestive heart failure patients with left ventricular systolic dysfunction. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2013, roč. 157, č. 1, s. 27-34.

NOVOTNÁ, B., ŠMÉRKOVÁ, H., ZBOŘIL, V.  Reakce hypersenzitivity na biologickou léčbu. Klinická imunológia a alergológia, 2013, roč. 3, č. 23, s. -.

PROKEŠOVÁ, J.  Celiakální sprue – staronová diagnóza. Revizní a posudkové lékařství, 2013, roč. 16, č. 3, s. 89-94.

ŠKORŇA, M., PŘECECHTĚLOVÁ, M., ŽÁKOVÁ, A., KALA, Z., DÍTĚ, P.  Efekt různých terapeutických postupů u osob s chronickou pankreatitidou ovlivnění kvality života. Gastroenterológia pre prax, 2013, roč. 4, č. 12, s. 200-205.

TANHÄUSEROVÁ, V., TOMANDL, J., PÁCAL, L., KLEPÁRNÍK, M., MALÚŠKOVÁ, D., BARTÁKOVÁ, V., KURICOVÁ, K., ŘEHOŘOVÁ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, S., SVOJANOVSKÝ, J., OLŠOVSKÝ, J., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KRUSOVÁ, D., JURAJDA, M., MUŽÍK, J., PAVLÍK, T., KAŇKOVÁ, K.  ADMA,SDMA and L-arginine/ADMA Ratio but not DDAH Genetic Polymorphisms are Reliable Predictors of Diabetic Nephropathy Progression as Identified by Competing Risk Analysis. Kidney and Blood Pressure Research, 2013, roč. 36, č. 1, s. 200-208.

VANÍČEK, J., KIANIČKA, B., TRNA, J., ŘIHÁČEK, I., SOUČEK, M., ŠPÁC, J., KYSELOVÁ, H., MIKULICOVÁ, R., BAJGAROVÁ, B.  Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360.

VANÍČEK, J., KYSELOVÁ, H., KIANIČKA, B., TRNA, J. Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360.

Odborná kniha

HORÁK, L., SKŘIČKA, T., ŠLAUF, P., ÖRHALMI, J., BARTUŠEK, D., DOLINA, J., HEMMELOVÁ, B., PENKA, I., PETRÁŠOVÁ, H., SMĚLÁ, M., KACHLÍK, D., MÁLEK, J., SANKOT, J., ŠATNÍK, J., SUCHÁNEK, Š., VÁVRA, P., VEDRA, P., VEPŘEKOVÁ, G., VOŠKA, M.  Praktická proktologie.  Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3595-5.

 

2012

Článek v časopise

Beneš, Z., Abrahámová, J., Matějčková, M., Antoš, Z., Puškárová, G., Kohout, P., Rozmahel, M., Hep, A., Dolina, J., Koukolík, F.  Detekce KRAS a jeho mutace v biopsii pokročilého kolorektálního karcinomu při kolonoskopii. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 7-8, s. CD186-CD189.

Buršová, Š., Dubový, P., Vlčková Moravcová, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus.Journal of the Neurological sciences, 2012, roč. 315, č. 1-2, s. 60-63.

Buršová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Valitida a prediktivní hodnota screeningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie.Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 562-572.

Dítě, P., Hermanová, M., Trna, J., Novotný, I., Růžička, M., Liberda, M., Bártková, A.  The role of chronic inflammation: chronic pancreatitis as a risk factor of pancreatic cancer. Digestive Diseases, 2012, roč. 30, č. 3, s. 277-283.

Dítě, P., Kroupa, R., Novotný, I., Jelšíková, M.  Blokátory protonové pumpy v terapii peptických lézí. Medicína pro praxi, 2012, roč. 9, č. 11, s. 423-426.

Dítě, P., Novotný, I., Jelšíková, M., Floreánová, K., Trna, J.  Klasifikace akutní pankreatitidy.Gastroenterológia pre prax, 2012, roč. 11, č. 2, s. 82-84.

Dítě, P., Novotný, I., Kala, Z., Hermanová, M., Nechutová, H., Dvořáčková, J., Martínek, A., Trna, J.  Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 187-190.

Divišová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Škorňa, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of Peripheral Nervous System, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350.

Indráčková, M., Rešková, A., Novotná, D.  Skrytý zánět komplikující založení cévního přístupu. Sestra, 2012, roč. 22, č. 9, s. 44-44.

Kindlová, D., Jakubíčková, B., Moulis, M., Skřičková, J., Turčáni, P., Hrazdirová, A., Tomíšková, M., Binková, I., Staňková, Y., Novotná, B.  Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem?  Studia pneumologica et Phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241.

Kroupa, R.  Barettův jícen, rizikové faktory, léčba. Interní medicína pro praxi, 2012, roč. 14, č. 3, s. 104-106.

Linhartová, M., Mitáš, L., Starý, K., Munteanu, H.  Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 11, s. 614-619.

Munteanu, H., Starý, K., Feit, J., Procházka, V., Chasáková, D., Vojtěchová, P.  Feochromocytom v praxi - kazuistika. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43.

Munteanu, H., Starý, K., Šteffl, M., Babánková, I., Poprach, A.  Atypická metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 3 (Endokrinologie), s. 28-30.

Novotný, I., Dítě, P., Trna, J., Husová, L., Geryk, E., Lata, J.  Immunoglobulin G4- related cholangitis : a variant of lgG4-related systemic  disease. Digestive Diseases, 2012, roč. 30, č. 2, s. 216-219.

Procházka, V., Kala, Z., Jíra, M., Starý, K., Bohatá, Š., Penka, I.  Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekční kritéria. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 4, s. 230-234.

Prokopová, L., Ďuricová, D., Bortlík, M., Zbořil, V., Lukáš, M.  Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, roč. 66, č. 5, s. 391-400.

Rešková, A., Indráčková, M., Novotná, D., Grande, E.  Kalcifylace při chronické renální insuficienci - kazuistika. Aktuality v nefrologii, 2012, roč. 18, Suppl. 1, s. 47-48.

Rešková, A., Novotná, D., Grande, E., Prchalová, H.  Biopsie ledvin a úloha sestry při asistenci.Aktuality v nefrologii, 2012, roč. 18,  Suppl. 1, s. 49-49.

Šenkyřík, M., Juránková, J.  Péče o trvalé vstupy pacientů na domácí parenterální výživě - editoral. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 12, č. 58, s. 892-893.

Starý, K., Hep, A., Munteanu, H.  Ultrazvuková shear wave elastografie v diagnostice ložiskových změn štítné žlázy, první zkušenosti. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, 2012, roč. 15, č. 3, s. 27-27.

Starý, K., Procházka, V., Hlavsa, J., Novotný, I., Hušek,K.  Radiofrekvenční ablace inzulinomu. Somatuline Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.

Trna, J., Adamcová, A., Crawford, B., Hermanová, M., Dítě, P.  Diabetes mellitus in pancreatic cancer patients in the Czech Republic: sex differences. Experimental Diabetes Research, 2012, roč. 2012, č.  414893, s. 1-5.

Trna, J., Vege, S., Příbramská, V., Chari, S., Kamath, P., Kendrick, M.  Lack of significant liver enzyme elevation and gallstones and/or sludge on ultrasound on day 1 of acute pancreatitis is associated with recurrence after cholecystectomy: a population-based study. Surgery, 2012, roč. 151, č. 2, s. 199-205.

Vejmělka, J., Kohout, P., Beneš, Z., Dolina, J., Hep, A.  Refeeding syndrom u mladého pacienta s anxiózně-depresivní poruchou. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 7-8, s. CD181-CD183.

Vlček, P., Korbička, J., Veverková, L., Čapov, I., Dolina, J., Bartušek, D.  Chirurgická léčba anorektální dysfunkce. Gastroenterológia pre prax, 2012, roč. 11, č. 1, s. 10-15.

Odborná kniha

Novotná, B., Novák, J.  Alergie a astma : v těhotenství, prevence v dětství. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 240 s. 978-80-247-4390-5.

Seifert, B., Dítě, P., Bureš, J., Jirásek, V., Kroupa, R., Hep, A.  Gastroenterologie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2012 . 1. vyd. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2012. 24 s. 978-80-86998-55-8.

Zbořil, V., Dastych, M., Prokopová, L.  Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. 1. vyd. Praha : Mladá Fronta, 2012. 168 s. 978-80-204-2656.

 

2011

Abstrakt v časopise

Buršová, Š., Dubový, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J. Exprese GAP-43 v kožní biopsii u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, suppl, s. 126-126.

Hasoň, S., Vetterl, V., Jelen, F., Fojta, M., Štěpánková, S., Lata, J. Electrochemical monitoring of metabolites related to the xanthine oxidase pathway. Poster na The 61 Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2011.

Kroupa, R. Dlouhodobý vývoj refluxní nemoci jícnu v čase. Gastroenterologie a hepatologie, 2011, roč. 65.

Novotná, B., Vlčková, V. Asthma bronchiale provokované pertusí u dospělého pacienta. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, roč. 7, č. 2, s. 24-29.

Prokopová, L., Zbořil, V., Mišejková, M., Dastych, M., Dujsíková, H. Dermatologická problematika u IBD - extraintestinální projevy, koincidence, polékové interakce. Gastroenterologie a hepatologie, 2011, roč. 65, č. S2, s. 25-26.

Abstrakt ve sborníku

Dolina, J., Kroupa, R., Procházka, V., Prokešová, J., Hep, A. Jícnová dysmotilita-etiologie, symptomatologie, terapie. In Sborník abstrakt Aktuální gastroeneterologie XXV. : 2011.

Kroupa, R. Prekancerózy jícnu a kardie. In Edukační sborník - Brněnské onkologické dny. Brno : 2011. s. 122-124.

Procházka, V., Hemmelová, B., Hlavsa, J., Kala, Z., Novotný, I. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň : 2011. s. 87.

Starý, K., Munteanu, H. Feochromocytom v endokrinologické praxi. In XXXIV Endokrinologické dny - sborník abstrakt. : 2011. s. 55-55.

Starý, K., Munteanu, H., Prášek, J., Neubauer, J., Tůmová, J. Primární hyperparatyreóza, současné diagnostické a léčebné postupy. In Endokrinologické dny - sborník abstrakt : 2011. s. 59-60.

Tanhäuserová, V., Bartáková, V., Kuricová, K., Pácal, L., Linhartová, P., Svojanovský, J., Krusová, D., Štěpánková, S., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Řehořová, J., Kaňková, K. Pilot application of multi-locus end time-to-eventanalysis to ascertain genetic risk factors for diabetic nephropathy andrelated adverse autcomes of diabetes mellitus. In Diabetoogia, 47th EASD Snnual Meeting. : 2011.

Tanhäuserová, V., Tomandl, J., Klepárník, M., Pácal, L., Řehořová, J., Svojanovský, J., Krusová, D., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Kaňková, K. L-arginin a jeho methylované formy ve vztahu k diabetické nefropatii. In 55. Studentská vědecká konference 2011. : 2011.

Článek v časopise

Adam, Z., Štěpánková, S., Sirotková, A., Čermáková, Z., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Kořístek, Z., Lenz, J., Hájek, R. Selhání ledvin u pacientky s chronickou B-lymfocytární leukemií (B-CLL) vzniklé na podkladě tvorby odlitkových válců v tubulech ledvin z monoklonálních volných lehkých řetězců (cast nephropathy). Přínos stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů pro časnou diagnostiku této komplikace. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 2, s. 214-221.

Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Růžička, M., Geryk, E., Kianička, B. Autoimunitní pankreatitida a IgG pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 3, s. 254-257.

Dítě, P., Dastych, M., Novotný, I., Trna, J., Žáková, A., Dastych, M., Prášek, J., Přecechtělová, M. Changes in serum levels of zinc, selenium, copper and magnesium in individuals with chronic alcoholic and chronic idiopathic pancreatitis: Stezenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewleklym alkoholowym i idiopaticznym zapaleniem trzustki. Postepy Nauk Medycznyk, 2011, roč. XXIV, č. 3, s. 181-185.

Dítě, P., Novotný, I., Penka, M. Léky způsobující slizniční léze gastrintestinálního traktu a možnosti slizniční protekce. Causa subita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 43-45.

Dítě, P., Trna, J., Bělobrádková, J., Novotný, I., Hermanová, M., Vlčková, P., Klímová, K., Kianička, B., Liberda, M., Geryk, E. Pankreatický karcinom - vztah k diabetes mellitus a kouření. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 2, č. 57, s. 159-162.

Dítě, P., Trna, J., Novotný, I., Floreánová, K., Nechutová, H. Chronická pankreatitida v roce 2011. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 11, s. 891-896.

Dolina, J. Refluxní choroba jícnu. Angis revue, 2011, roč. 5, č. 4, s. 6-8.

Dolina, J., Hep, A., Mišejková, M. Dráždivý tračník. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 9, s. 681-683.

Geryk, E., Kozel, J., Štampach, R., Pacík, D., Dítě, P., Kubíček, P., Konečný, M. Vícečetné nádory nervového systému a další primární novotvary. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 3, s. 175-180.

Hep, A. Vyskytují se v medicíně "módní" choroby? Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 3, s. 285-287.

Hep, A., Dolina, J. Prokinetika - jejich přínos v klinické praxi gastroenterologické. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 9, s. 693-696.

Hrdličková, B., Izakovičová-Hollá, L., Marek, F., Dolina, J., Kala, Z. Haplotypes of the IL-1 Gene Cluster are Associated With Gastroesophageal Reflux Disease and Barrett´s Esophagusin the Czech Population. Journal of Clinical Gastroenterology, 2011, roč. 45, Suppl., s. 184.

Husová, L., Husa, P., Ovesná, P. Faktory ovlivňující přítomnost varixů a varikózního krvácení u pacientů s jaterní cirhózou. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 61-71.

Kianička, B., Dítě, P., Piskač, P., Korbička, J., Vlček, P., Žák, J. Endoscopic Approach in Diagnosis and Treatment of Biliary Complications after Laparoscopic Cholecystectomy. Hepato-Gastroenterology, 2011, roč. 58, č. 106, s. 275-280.

Kroupa, R. Vředová choroba žaludku a dvanácterníku. Angis revue, 2011, roč. 5, č. 4, s. 12-14.

Lata, J., Mrlianová, H., Stibůrek, O., Nožička, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Drozd, P. Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 12, s. 1025-1028.

Lata, J., Příbramská, V. Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fragmenty a léčba. Medicína pro praxi, 2011, roč. 8, č. 7 a 8, s. 321-324.

Lenz, J., Karásek, P., Jarkovský, J., Múčková, K., Dítě, P., Kala, Z., Veselská, R., Hermanová, M. Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestine and Liver Diseases, 2011, roč. 20, č. 4, s. 389-396.

Linhartová, M., Štrajtová, L., Kubešová, B., Starý, K., Munteanu, H. Kryoprezervace příštitných tělísek s výhledem autologní replantace. Diabetologie metabolismu, endokrinologie, výživa, 2011, roč. 14, Suppl 2.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Bortlíček, Z. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, 2011, roč. 14, č. 3, s. 10-14.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Pavlík, T. Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii, 2011, roč. 90, č. 3, s. 166-171.

Mišejková, M. Idiopatické střevní záněty. Angis revue, 2011, roč. 5, č. 4, s. 20-23.

Novotná, B. XVII. Rožnovské alergologicko-imulogické dny, Téma: Astma a Sport . Alergie, 2011, roč. 12, č. 4, s. 306-309.

Řehořová, J., Ševčík, J., Hertlová, M., Štěpánková, S., Malásková, L. Atypická příčina bolestí břicha. Interní medicína pro praxi, 2011, roč. 6, č. 13, s. 272-274.

Szturz, P., Adam, Z., Klabusay, M., Fojtík, Z., Kadaňka, Z., Stehlíková, O., Chovancová, J., Kalvodová, L., Čorbová, D., Starý, K., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112.

Odborná kniha

Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. 262 s. 978-80-7262-704-2.

Příspěvek do odborné knihy

Dastych, M., Dítě, P. Výživa u onemocnění GIT. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 219-232.

Dítě, P., Novotný, I. Pankreatická bolest a její léčba. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 183-187.

Husa, P., Husová, L. Farmakoterapie virových hepatitid. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 115-124.

Kroupa, R. Farmakoterapie refluxní nemoci jícnu. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 13-28.

Starý, K., Tomášek, J. Farmakoterapie neuroendokrinních tumorů. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 237-243.

Zbořil, V. Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 43-61.

Příspěvek do sborníku

Hep, A., Dolina, J. Gastrointestinální prokinetika-proč, jaká, kdy? In Aktuální gastroenterologie - sborník přednášek. Praha : 2011. s. 18-20.

Linhartová, M., Štrajtová, L., Kubešová, B., Starý, K., Munteanu, H. Kryoprezervace příštitných tělísek s výhledem na autologní replantace. In XXXIV. Endokrinologické dny: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. Praha : 2011.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon N, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Mgr. Martina Olivová
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: MUDr. Michal Šenkyřík
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Bc. Kateřina Novotná
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (730,9 KB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji