Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Interní gastroenterologická klinika

2023

ČLÁNEK V ČASOPISE

DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., MIKUŠKOVÁ, A., DASTYCH, M. Long-term home parenteral nutrition and profile of amino acids in serum and their loss in urine. British Journal of Nutrition. 2023, 129(9), 1537-1542. ISSN 0007-1145. IF 3.600.

DEISSOVÁ, T., ZAPLETALOVÁ, M., KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R., GROLICH, T., KALA, Z., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., LOCHMAN, J. 16S rRNA gene primer choice impacts of‑target amplifcation in human gastrointestinal tract biopsies and microbiome profling. Scientific Reports. 2023, 13(1), nestránkováno. ISSN 2045-2322. IF 4.600.

DÍTĚ, P. Gastroezofageální reflux z pohledu gastroenterologa. Medicína po promoci. 2023, 24(1), 43-45. ISSN 1212-9445.

DÍTĚ, P., PŘECECHTĚLOVÁ, M., BOJKOVA, M., LOVECEK, M., AMBROZ, R., MARTINEK, A., DOLINA, J. Painless form of chronic pancreatitis-multicentre study. Biomedical papers. 2023, 167(2), 157-161. ISSN 1213-8118. IF 0.900.

DÍTĚ, P., BOJKOVÁ, M., TRNA, J., PŘECECHTĚLOVÁ, M., KUPKA, T., UVÍROVÁ, M., DOLINA, J. Autoimunitní pankreatitida 2. typu – onemocnění s řadou shod i kontraverzí. Gastroenterológia Pre Prax. 2023, 22(3), 148-151. ISSN 1336-1473.

DOLINA, J. Poruchy motility gastrointestinálního traktu (horní a dolní GIT). Gastroenterológia Pre Prax. 2023, 22(1). ISSN 1336-1473.

EID, M., FOUKAL, J., SOCHOROVÁ, D., TUČEK, Š., STARÝ, K., KALA, Z., MAYER, J., NEMECEK, R., TRNA, J., KUNOVSKÝ, L. Management of pheochromocytomas and paragangliomas: Review of current diagnosis and treatment options. Cancer Medicine. 2023, 12(13), 13942-13957. ISSN 2045-7634. IF 4.000.

FALDÍK, J., ŘEHOŘOVÁ, J. Dialýza – co by měl vědět praktický lékař. Medicína pro praxi. 2023, 20(5), 200-204. ISSN 1214-8687.

HABÁNOVÁ, M., DIVÁCKÁ, P., ŘEHOŘOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. Atypická forma Goodpastureovy nemoci. Vnitřní lékařství. 2023, 69(5), 316-321. ISSN 0042-773X.

HARAZIM, M., KROUPA, R., JARKOVSKÝ, J., ŠANCA, O., ANDRAŠINA, T., PROCHÁZKA, V., ŠENKYŘÍK, M. Vliv pandemie covidu-19 na akutní pankreatitidu v České republice – pilotní data studie PANACOTA (PANcreatitis Acuta in COvid Time Analysis). Gastroenterologie a hepatologie. 2023, 77(4), 307-314. ISSN 1804-7874.

HARAZIM, M. Prognostic scores in the ICU. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2023, 34(3), 120-124. ISSN 1214-2158.

HRUNKA, M., JANDA, L., ŠŤASTNÁ, M., PINKASOVÁ, T., PECL, J., KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., JABANDŽIEV, P. Celiac Disease: Promising Biomarkers for Follow-Up. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2023, 32(4), 536-544. ISSN 1841-8724. IF 2.100.

KOUDELKOVÁ, K., WALDAUF, P., WOHL, P., ŠENKYŘÍK, M., BENEŠ, P., KOHOUT, P., MAŇÁK, J., TĚŠÍNSKÝ, P., NOVÁK, F., MEISNEROVÁ, E., FENCL, F., GOJDA, J. Třicet let národního registru pacientů na domácí parenterální výživě. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2023, 26(1), 25-35. ISSN 1211-9326.

KROUPA, R., PAVLIK, T., KONEČNÝ, Š., PACKOVÁ, B., DASTYCH, M., PAVLOVSKÝ, Z., DOLINA, J. The association between duration of and indications for proton pump inhibitor use and risk of gastric polyps. European journal of gastroenterology and hepatology. 2023, 35(8), 829-835. ISSN 0954-691X. IF 2.100.

KUBÁŇ, P., KONEČNÝ, Š., DOLINA, J. Non-invasive methods in gastroesophageal reflux disease diagnostics. An Overview. Gastroenterológia Pre Prax. 2023, 22(1), 17-21. ISSN 1336-1473.

PAPEŽOVÁ, E. Pacient s nově diagnostikovaným diabetem v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi. 2023, 20(1), 35-39. ISSN 1214-8687.

PAPEŽOVÁ, E. Diabetická cystopatie a léčba glifloziny. Česká diabetologie. 2023, 2023(4), 25-27. ISSN 2571-0133.

PAPEŽOVÁ, E. Pacient s kolísajícími glykemiemi. Profi medicína : odborné fórum pracovníků ve zdravotnictví. 2023, 2023(4), 11-12. ISSN 2571-2527.

SZÁRAZ, D., DANĚK, Z., LIPOVÝ, B., KRIVANEK, J., BUCHTOVA, M., MOLDOVAN PUTNOVA, B., PUTNOVA, I., STEMBIREK, J., ANDRAŠINA, T., DIVÁCKÁ, P., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Primary cilia and hypoxia-associated signaling in developmental odontogenic cysts in relation to autosomal dominant polycystic kidney disease – A novel insight. Heliyon. 2023, 9(6), e17130. ISSN 2405-8440. IF 4.000.

TESINSKY, P., GOJDA, J., KOUDELKOVA, K., ŠENKYŘÍK, M., WOHL, P. The Czech Republic (EU) National Home Parenteral Nutrition Registry: Analysis of Current Data and Trends. Transplantation. 2023, 107(Suppl 7), 6-6. ISSN 0041-1337. IF 6.200.

VÁLEK, V., BARTUŠEK, D., SMĚLÁ, M., KONEČNÝ, Š., DOSTÁL, M. Využití skórovacích systémů při hodnocení zánětlivých změn Crohnovy choroby na MR-enterografii. Česká radiologie. 2023, 77(3), 123-130. ISSN 1210-7883.

VLČEK, P., BERKOVÁ, A., VYSTRČILOVÁ, T., HEMMELOVÁ, B., CHOVANEC, Z., KREJČOVÁ, I., VEVERKOVÁ, L., DOLINA, J., ČERVEŇÁK, V. Chirurgické možnosti u anorektální dysfunkce. Gastroenterológia Pre Prax. 2023, 22(1), 29-34. ISSN 1336-1473.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

ADAM, Z., POUR, L., KRÁL, Z., DASTYCH, M., ADAMOVÁ, Z. Přehled histiocytární nemoci dle nové WHO klasifikace krevních chorob z roku 2022. In: Monoklonální gamapatie klinického významu a další nemoci. Praha: Grada Publishing, 2023, s. 145-163. ISBN 978-80-247-0687-0.

PAPEŽOVÁ, E. IInzulin icodeg. In: Diabetologie 2023. 1. vyd. Praha: Triton, 2023, s. 95-98. ISBN 978-80-7684-196-3.

STARÝ, K. Sledování a péče po kurativní léčbě pro nádory štítné žlázy. In: Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2023, s. 541-547. ISBN 978-80-271-5021-2.

STRÁNSKÝ, O., STARÝ, K. Poruchy endokrinní funkce štítné žlázy, hypofýzy a nadledvin v důsledku onkologické léčby. In: Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2023, s. 143-150. ISBN 978-80-271-5021-2.

KNIHA

SVOBODA, M., HALÁMKOVÁ, J., …, STARÝ, K. a kol. Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2023. 814 s. ISBN 978-80-271-5021-2.

ADAM, Z., ADAMOVÁ, Z., BOLELOUCKÝ, Z., CETKOVSKÁ, P., ČERMÁK, A., DASTYCH, M., FOJTÍK, Z., HARVANOVÁ, L., KAMARÁDOVÁ, K., KLIMEŠ, J., KOPTÍKOVÁ, J., KRÁL, Z., KREJČÍ, M., LÁBSKA, V., LITZMAN, J., MAREČKOVÁ, H., PENKA, M., PEŘINA, V., PETRÁŠOVÁ, H., POUR, L., ŘEHÁK, Z., ŠEDIVÁ, A., ŠTĚPÁNKOVÁ, S., TOMÍŠKA, M., TREGLEROVÁ, J., VLČKOVÁ, E., ZEMAN, D. Monoklonální gamapatie klinického významu a další nemoci. Praha: Grada Publishing, 2023. 216 s. ISBN 978-80-247-0687-0.

OSTATNÍ

DOSEDĚLOVÁ, V., LAŠTOVIČKOVÁ, M., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., KUBÁŇ, P. UHPLC-MS analysis of salivary bile acids in non-invasive diagnostics of Barrett’s esophagus. CECE 2023. 18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Brno, 23.10.2023-25.10.2023. (Poster)

DOSEDĚLOVÁ, V., LAŠTOVIČKOVÁ, M., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., KUBÁŇ, P. UHPLC-MS analysis of salivary bile acids in non-invasive diagnostics of Barrett’s esophagus. CECE 2023. 18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Brno, 23.10.2023-25.10.2023. (Konferenční abstrakta) 2023, 47-47. ISBN 978-80- 908154-0-7.

DOSEDĚLOVÁ, V., LAŠTOVIČKOVÁ, M., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., KUBÁŇ, P. UHPLC-MS analysis of salivary bile acids in non-invasive diagnostics of Barrett’s esophagus. IMA 2023. 13th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Kréta, 17.09.2023-20.09.2023. (Poster)

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., DOSEDĚLOVÁ, V., LAŠTOVIČKOVÁ, M., KUBÁŇ, P. Analýza žlčových kyselín v slinách ako neinvazívna diagnostika Barrettovho pažeráka. XXXVII. slovenský a český gastroenterologický kongres 2023, Brno, 30.11.2023-01.12.2023. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2023, 77(6), 554-555. ISSN 1804-7874.

KONEČNÝ, Š. Biologická a inovativní léčba. XXI. intenzivní IBD kurz pro lékaře a zdravotní sestry, Praha, 14.12.2023-15.12.2023. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., DOSEDĚLOVÁ, V., LAŠTOVIČKOVÁ, M., KUBÁŇ, P. Analýza žlučových kyselin ve slinách jako neinvazivní diagnostika Barrettova jícnu. XXXVII. slovenský a český gastroenterologický kongres, Bratislava, 30.11.2023-01.12.2023. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š. Racionalizace antisekreční léčby. 8. kongres Medicíny pro praxi, Brno, 08.09.2023-09.09.2023. (Konferenční abstrakta) In: Medicína pro praxi. 2023, 20(Suppl E), ISSN 1214-8687.

KONEČNÝ, Š. Racionalizace antisekreční léčby. 8. kongres Medicíny pro praxi, Brno, 08.09.2023-09.09.2023. (Přednáška)

MLČŮCHOVÁ, N., VYKLICKÁ, K., RUČKOVÁ, M., ŠEVČÍKOVÁ, S., BÖHM, J., VLACHOVÁ, M., DOLINA, J., KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R., PAVLOVSKÝ, Z., DEISSOVÁ, T., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., SLABÝ, O., KALA, Z., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Asociace tkáňové exprese miR-196a s Barrettovým jícnem a adenokarcinomem jícnu. PragueONCO, Praha, 25.01.2023-27.01.2023. (Konferenční abstrakta)

PAPEŽOVÁ, E. Komplexní přístup k pacientovi s diabetem. (Konferenční abstrakta) In: Medicína pro praxi. 2023, ISSN 1214-8687.

PAPEŽOVÁ, E. Sotagliflozin. Aktuality v diabetologii Poděbrady 2023, Poděbrady, 02.11.2023-04.11.2023. (Přednáška)

STARÝ, D., JABANDŽIEV, P., REISSNEROVÁ, M., PLÁNKA, L., FROLA, L., KUNOVSKÝ, L. Inflamatorní kloakogenní polyp u adolescenta. 67. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Ostrava, 24.05.2023-26.05.2023. (Přednáška) In: Sborník. 2023. ISBN 978-80-908589-4-7.

VACULOVÁ, J., KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., DOLINA, J., PROCHÁZKA, V., GROLICH, T., PAVLOVSKÝ, Z., MLCUCHOVA, N., SLAMOVA, T., BRENEROVA, P., BOHM, J., ANDRLA, P., NAVRATIL, V., URBAN, O., HARUSTIAK, T., LISCHKE, R., DEISSOVA, T., LOCHMAN, J., HOLLA, L., IZAKOVICOVA HOLLA, L., SLABY, O., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Association of relative abundance of Helicobacteraceae in the stomach in patients with esophageal adenocarcinoma. ESGE Days 2023, Dublin, 20.04.2023-22.04.2023. (Konferenční abstrakta) In: Endoscopy 2023. 2023, 55(Suppl 02), 167-167. ISSN 0013-726X.


2022

ČLÁNEK V ČASOPISE

ADAM, Z., POUR, L., TOMÍŠKA, M., STARÝ, K., HORVÁTH, T., DOUBKOVÁ, M., NEBESKÝ, T., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., KREJČÍ, M., KREJČÍ, M., BOICHUK, I., ŠTORK, M., ŠEVČÍKOVÁ, S., ADAMOVÁ, Z., KRÁL, Z. Histiocytóza z Langerhansových buněk. Přehled příznaků, které přivádějí pacienty k lékařům všech medicínských odborností. Vnitřní lékařství. 2022, 68(2), E11-E21. ISSN 0042-773X.

ADAM, Z., ŘEHÁK, Z., ADAMOVÁ, Z., POUR, L., DVOŘÁKOVÁ, K., BULIKOVÁ, B., KOUKALOVÁ, R., KREJČÍ, M., KREJČÍ, M., ŠTORK, M., SANDECKÁ, V., BOICHUK, I., KRÁL, Z. Pozvolný vzestup bilirubinu v průběhu léčby mnohočetného myelomu lenalidomidem, bortezomibem a dexametazonem (demaskování dříve nedia­gnostikovaného Gilbertova syndromu) a vymizení nekrobio­tického xantogranulomu po dosažení kompletní remise myelomu. Klinická onkologie. 2022, 35(4), 315-322. ISSN 0862-495X.

ADAM, Z., ZEMAN, D., ČERMÁK, A., DASTYCH, M., DOUBKOVÁ, M., HORVÁTH, T., SKORKOVSKÁ, Š., ADAMOVÁ, Z., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., POUR, L., ŠTORK, M., KREJČÍ, M., SANDECKÁ, V., ŠEVČÍKOVÁ, S., KRÁL, Z. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4. Klinické příznaky, diferenciální diagnostika a recentní mezinárodní diagnostická kritéria. Vnitřní lékařství. 2022, 68(5), E4-E19. ISSN 0042-773X.

ADAM, Z., DASTYCH, M., ČERMÁK, A., DOUBKOVÁ, M., SKORKOVSKÁ, Š., POUR, L., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., ADAMOVÁ, Z., ŠTORK, M., KREJČÍ, M., BOICHUK, I., KRÁL, Z. Léčba nemocnění asociovaného s imunoglobulinem IgG4. Vnitřní lékařství. 2022, 68(6), E15-E22. ISSN 0042-773X.

BLAHO, M., MACHACKOVA, J., DÍTĚ, P., HOLECZY, P., SEDIVY, P., PSAR, R., SVAGERA, Z., VILIMEK, D., TOMAN, D., URBAN, O., BUZGA, M. Use of Magnetic Resonance Imaging to Quantify Fat and Steatosis in the Pancreas in Patients after Bariatric Surgery: a Retrospective Study. Obesity Surgery. 2022, 32(11), 3666-3674. ISSN 0960-8923. IF 2.900.

BORTLÍK, M., ĎURICOVÁ, D., HRDLIČKA, L., MATĚJKOVÁ, P., NOVOTNÝ, A., DRASTICH, P., MANDYS, V., MINÁRIKOVÁ, P., PIPEK, B., MIKOVINY KAJZRLÍKOVÁ, I., NEDBALOVÁ, L., KOŽELUHOVÁ, J., MACHKOVÁ, N., ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., KOHOUT, P., ŠERCLOVÁ, Z., VAŠÁTKO, M., DOUDA, T., STEHLÍK, J., MAREŠ, K., LUKÁŠ, M. Doporučení pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty pro diagnostiku a medikamentózní léčbu ulcerózní kolitidy. Gastroenterologie a Hepatologie. 2022, 76(1), 13-28. ISSN 1804-7874.

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., ZENDULKA, O., JANOSEK, J., MLCUCHOVA, N., CVANOVA, M., DANĚK, Z., KROUPA, R., BARTOSOVA, L., LIPOVÝ, B. CYP2C19 Gene Profiling as a Tool for Personalized Stress Ulcer Prophylaxis With Proton Pump Inhibitors in Critically Ill Patients-Recommendations Proposal. Frontiers in medicine. 2022, 9(Jul), 854280. ISSN 2296-858X. IF 3.900

BRŮHA, R., FEJFAR, T., FRAŇKOVÁ, S., HUSOVÁ, L., HUSA, P., HŮLEK, P., ŠPERL, J., URBÁNEK, P., VAŇÁSEK, T., VÍTEK, L. Primární biliární cholangitida (PBC) – aktualizace doporučeného postupu České hepatologické společnosti ČLS JEP pro dia­gnostiku a léčbu (2022). Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(2), 143-144. ISSN 1804-7874.

BURKON, P., TRNA, J., SLAVIK, M., NEMECEK, R., KAZDA, T., POSPISIL, P., DASTYCH, M., EID, M., NOVOTNY, I., PROCHAZKA, T., VRZAL, M. Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) of Pancreatic Cancer-A Critical Review and Practical Consideration. Biomedicines. 2022, 10(10), 2480. ISSN 2227-9059. IF 4.700

DEISSOVÁ, T., CVANOVÁ, M., KALA, Z., ZAKOSTELSKÁ JIRÁSKOVÁ, Z., DOLINA, J., KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R., PAVLOVSKÝ, Z., LIPOVÝ, B., DANĚK, Z., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., URBAN, O., NAVRÁTIL, V., LISCHKE, R., HARUSTIAK, T., GROLICH, T., PROCHÁZKA, V., SLABÝ, O., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Lack of Association between Epidermal Growth Factor or Its Receptor and Reflux Esophagitis, Barrett's Esophagus, and Esophageal Adenocarcinoma: A Case-Control Study. Disease Markers. 2022, 2022(August), 8790748. ISSN 0278-0240. IF 3.464.

DÍTĚ, P., BOJKOVA, M., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., ZAK, P., KIANICKA, B. Chronic Pancreatitis and Diabetes of Exocrine Pancreas / Type 3c Diabetes Mellitus / Post-pancreatitis Diabetes Mellitus [Editorial]. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2022, 31(4), 371-374. ISSN 1841-8724. IF 2.100.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., ŠENKYŘÍK, M., MARTÍNEK, A., UVÍROVÁ, M., BOJKOVÁ, M. Hypertriglyceridemická forma akutní pankreatitidy – vzácnější, nikoli vzácná forma nemoci. Medicína po promoci. 2022, 23(2), 121-123. ISSN 1212-9445.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., BLAHO, M., PŘECECHTĚLOVÁ, M., UVÍROVÁ, M., MARTÍNEK, A., DOLINA, J. Klinická výzva nejen pro pankreatology – nealkoholická steatóza pankreatu. Gastroenterológia Pre Prax. 2022, 21(3), 154-157. ISSN 1336-1473.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., MARTÍNEK, A., PŘECECHTĚLOVÁ, M., UVÍROVÁ, M. Diagnostika a terapie chronické pankreatitidy. Acta Medicinae. 2022, 11(14), 62-68. ISSN 1805-398X.

DOLINA, J., KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R., STARÝ, K., JABANDŽIEV, P., NEŠPOROVÁ, T., MÁCA, K., ANDRAŠINA, T., MAREK, F., KALA, Z., VACULOVÁ, J., SAID, D., ZAPLETALOVA, M., LOCHMAN, J., NOSKOVA, HP., SLABY, O., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., LIHARTOVA, PB. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical papers. 2022, 166(2), 228-235. ISSN 1213-8118. IF 0.900.

DOSEDELOVA, V., LASTOVICKOVA, M., AYALA-CABRERA, JF., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., SCHMITZ, OJ., KUBAN, P. Quantification and identification of bile acids in saliva by liquid chromatography-mass spectrometry: Possible non-invasive diagnostics of Barrett's esophagus? Journal of Chromatography A. 2022, 1676(Aug), 463287. ISSN 0021-9673. IF 4.100.

DVOŘÁK, K., FALT, P., PATEROVÁ, P., ŠEMBERA, Š., ŠENKYŘÍK, M., CYRANY, J. Pacient s jaterní cirhózou na interním oddělení. Vnitřní lékařství. 2022, 68(1), 19-25. ISSN 0042-773X.

KEC, D., RAJDOVÁ, A., RAPUTOVÁ, J., ADAMOVÁ, B., ŠROTOVÁ, I., NEKVAPILOVA, EK., NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, M., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., OLŠOVSKÝ, J., WEBER, P., HAJAS, G., KAISEROVA, M., MAZANEC, R., POTOCKOVA, V., EHLER, E., FORGAC, M., BIRKLEIN, F., UCEYLER, N., SOMMER, C., BEDNAŘÍK, J., VLČKOVÁ, E. Risk factors for depression and anxiety in painful and painless diabetic polyneuropathy: A multicentre observational cross-sectional study. European journal of pain. 2022, 26(2), 370-389. ISSN 1090-3801. IF 3.600.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., BŘEZINOVÁ, E., SEDLAKOVA, L., TRNA, J., JABANDŽIEV, P. Skin manifestations of pancreatic diseases. Biomedical papers. 2022, 166(4), 353-358. ISSN 1213-8118. IF 0.900.

MUNTEANU, H., HALENKA, M. Sklerotizace cystických uzlů štítné žlázy absolutním alkoholem v České republice. Vnitřní lékařství. 2022, 68(8), E04-E07. ISSN 0042-773X.

NYSSEN, OP., VAIRA, D., AISA, AP., RODRIGO, L., CASTRO-FERNANDEZ, M., JONAITIS, L., TEPES, B., VOLOGZHANINA, L., CALDAS, M., LANAS, A., LUCENDO, AJ., BUJANDA, L., ORTUNO, J., BARRIO, J., HUGUET, JM., VOYNOVAN, I., LASALA, JP., SARSENBAEVA, AS., FERNANDEZ-SALAZAR, L., MOLINA-INFANTE, J., JURECIC, NB., AREIA, M., GASBARRINI, A., KUPCINSKAS, J., BORDIN, D., MARCOS-PINTO, R., LERANG, F., LEJA, M., BUZAS, GM., NIV, Y., ROKKAS, T., PHULL, P., SMITH, S., SHVETS, O., VENERITO, M., MILIVOJEVIC, V., SIMSEK, I., LAMY, V., BYTZER, P., BOYANOVA, L., KUNOVSKÝ, L., BEGLINGER, Ch., DOULBERIS, M., MARLICZ, W., GOLDIS, A., TONKIC, A., CAPELLE, L., PUIG, I., MEGRAUD, F., O' MORAIN, C., GISBERT, JP. Empirical Second-Line Therapy in 5000 Patients of the European Registry on Helicobacter pylori Management (Hp-EuReg). Clinical gastroenterology and hepatology. 2022, 20(10), 2243-2257. ISSN 1542-3565. IF 12.600.

PACKOVÁ, B., KOHOUT, P., DASTYCH, M., PROKEŠOVÁ, J., GROLICH, T., KROUPA, R. Malignant complications of celiac disease: a case series and review of the literature. Journal of Medical Case Reports. 2022, 16(1), 460. ISSN 1752-1947. IF 1.000

PETRÁŠOVÁ, H., ŠLAISOVÁ, R., ROHAN, T., STARÝ, K., KYCLOVÁ, J., PAVLIK, T., KOVALCIKOVA, P., KAZDA, T., VÁLEK, V. Contrast-Enhanced Ultrasonography for Differential Diagnosis of Benign and Malignant Thyroid Lesions: Single-Institutional Prospective Study of Qualitative and Quantitative CEUS Characteristics. Contrast Media and Molecular Imaging. 2022, 2022(Apr), 8229445. ISSN 1555-4309. IF 3.009.

REISSNEROVÁ, M., STARÝ, D., PLÁNKA, L., FROLA, L., KUNOVSKÝ, L., JABANDŽIEV, P. Inflammatory cloacogenic polyp in an adolescent – case report and review of the literature. Rozhledy v chirurgii. 2022, 101(10), 499-503. ISSN 0035-9351.

SŮVA, M., KALA, P., POLOCZEK, M., KAŇOVSKÝ, J., ŠTÍPAL, R., RADVAN, M., HLÁSENSKÝ, J., HUDEC, M., BRÁZDIL, V., ŘEHOŘOVÁ, J. Contrast-induced acute kidney injury and its contemporary prevention. Frontiers in cardiovascular medicine. 2022, 9(Dec), 1073072. ISSN 2297-055X. IF 3.600.

ŠENKYŘÍK, M., WOHL, P., BENEŠ, P., GOJDA, J., KOHOUT, P., MAŇÁK, J., TĚŠÍNSKÝ, P., NOVÁK, F., FENCL, F., KUDLA, M. Cévní přístupy pro domácí parenterální výživu. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2022, 25(2), 71-75. ISSN 1211-9326.

VACULOVÁ, J., KROUPA, R., KALA, Z., DOLINA, J., GROLICH, T., VLAŽNÝ, J., SAID, D., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., PROCHÁZKA, V., JOUKAL, M., JABANDŽIEV, P., SLABY, O., KUNOVSKÝ, L. The Use of Confocal Laser Endomicroscopy in Diagnosing Barrett's Esophagus and Esophageal Adenocarcinoma. Diagnostics. 2022, 12(7), 1616. ISSN 2075-4418. IF 3.600.

VIČAR, P., WEINBERGEROVÁ, B., KREJČÍ, M., ŽÁČKOVÁ, D., PODSTAVKOVÁ, N., DIVÁCKÁ, P., HOTÁRKOVÁ, S., SVOBODOVÁ, I., BEDNAŘÍK, Z., KAMARÁDOVÁ, K., BORSKÝ, M., JEŽÍŠKOVÁ, I., DOUBEK, M., HERMANOVÁ, M., KRÁL, Z., MAYER, J. Izolovaná infiltrace ledviny suspektními leukemickými buňkami – kazuistika s komplexní diferenciální diagnostikou neobvyklého stavu. Transfuze a hematologie dnes. 2022, 28(1), 38-45. ISSN 1213-5763.

WASSERBAUER, M., HLAVA, S., DRABEK, J., STOVICEK, J., MINARIKOVA, P., NEDBALOVA, L., DRASAR, T., ZADOROVA, Z., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., KOJECKÝ, V., KOZELUHOVA, J., CERNIKOVA, P., PICHLEROVA, D., KUCEROVA, B., COUFAL, S., KEIL, R. Adalimumab biosimilars in the therapy of Crohn ' s disease and ulcerative colitis: Prospective multicentric clinical monitoring. PLoS ONE. 2022, 17(8), e0271299. ISSN 1932-6203. IF 3.700.

WOHL, P., ŠENKYŘÍK, M., WOHL, P., BENEŠ, P., GOJDA, J., KOHOUT, P., MAŇÁK, J., TĚŠÍNSKÝ, P., NOVÁK, F., FENCL, F., KUDLA, M. Hepatopatie indukovaná/ asociovaná domácí parenterální výživou (PNALD, IFALD, PNAC). Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2022, 25(1), 24-29. ISSN 1211-9326.

WOHL, P., KRATOCHVÍLOVÁ, S., ŠENKYŘÍK, M., BENEŠ, P., GOJDA, J., KOHOUT, P., MAŇÁK, J., TĚŠÍNSKÝ, P., NOVÁK, F., FENCL, F. Metabolická kostní choroba u nemocných na domácí parenterální výživě. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. 2022, 25(3), 109-114. ISSN 1211-9326.

KNIHA

ADAM, Z., POUR, L., ZEMAN, D., ADAMOVÁ, Z., BOICHUK, I., ČERMÁK, A., DASTYCH, M., DOUBKOVÁ, M., FOJTÍK, Z., HARVANOVÁ, Ľ., HORVÁTH, T., KOPTÍKOVÁ, J., KOUKALOVÁ, R., KRÁL, Z., KREJČÍ, M., KREJČÍ, M., KRTIČKA, M., KŘIVANOVÁ, A., PETRÁŠOVÁ, H., ŘEHÁK, Z., SANDECKÁ, V., SKORKOVSKÁ, Š., ŠEVČÍKOVÁ, S., ŠLAMPA, P., ŠTORK, M. Vzácné choroby provázené hypergamaglobulinemií a zánětlivými projevy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2022. 336 s. ISBN 978-80-271-3709-1.

OSTATNÍ

BAJEROVÁ, K., HRUNKA, M., HLOUŠKOVÁ, E., JABANDŽIEV, P., DÍTĚ, P. Chronická a akutně recidivující pankreatitida u dětí.. XX.Pankreatologický den, Brno, 17.06.2022-17.06.2022. (Konferenční abstrakta) In: [Sborník abstrakt] : XX.Pankreatologický den. 2022, x.

DURINOVÁ, Y., KALFASOVÁ, M., WOHL, P., MAJERNÍKOVÁ, V., ŠEFLOVÁ, L., ZELINKOVÁ, D., TURKOVÁ, S., DVOŘÁKOVÁ, M., LIŠKOVÁ, I., JANSOVÁ, P. Nekomplikovaný převaz dlouhodobých katétrů – doporučení versus klinická praxe v centrech. XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 02.06.2022-04.06.2022. (Konferenční abstrakta) In: XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2022, 114. ISBN 978-80-7177-045-9.

HARAZIM, M. Těžká akutní pankreatitida na JIP. XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 02.06.2022-04.06.2022. (Konferenční abstrakta) In: XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2022, 60. ISBN 978-80-7177-045-9.

HRUNKA, M., JABANDŽIEV, P., KUNOVSKÝ, L., PINKASOVÁ, T., PECL, J., VEVERKOVÁ, M., VACULOVÁ, J., POREDSKÁ, K. IBD a onemocnění pankreatu u dětské populace [prezentace]. XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, Brno, 17.06.2022-17.06.2022. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š. Rozdíly ve výsledcích z 24 hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH-metrie jícnu u pacientů s extra-esofageálním refluxem a refluxní chorobou jícnu. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2022-03.12.2022. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š. Vedolizumab in treatment of perianal Crohn's disease, State-of-the-art management of IBD. State-of-the-art management of IBD: current realities and future horizons, Frankfurt, 25.11.2022-26.11.2022. (Poster) In: [Book of abstract] : State-of-the-art management of IBD: current realities and future horizons. 2022, 47-48.

KONEČNÝ, Š., KROUPA, R., PAVLÍK, T., HEP, A., DOLINA, J. Rozdíly ve výsledcích z 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH metrie jícnu u pacientů s extraezofageálním refluxem. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2022-03.12.2022. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(6), 543-544. ISSN 1804-7874.

KROUPA, R., HARAZIM, M., JARKOVSKÝ, J., ŠANCA, O., ŠENKYŘÍK, M., DASTYCH, M., DOLINA, J. Vliv pandemie covid-19 na akutní pankreatitidu v České republice – pilotní data studie PANACOTA. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2022-03.12.2022. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(6), 546. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L., LOVEČEK, M., DÍTĚ, P. Exokrinní pankreatická nedostatečnost. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, Czech Republic, 01.12.2022-03.12.2022. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(6), 538. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L., VANĚK, P., ZOUNDJIEKPON, V. Guidelines a praxe: Chronická pankreatitida. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, Czech Republic, 01.12.2022-03.12.2022. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(6), 546. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L. Guidelines a praxe: Chronická pankreatitida. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2022-03.12.2022. (Přednáška)

KUNOVSKÝ, L. Exokrinní pankreatická nedostatečnost. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2023-03.12.2023. (Přednáška)

OVERBEEK, K., POULSEN, J., KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., JABANDŽIEV, P., TRNA, J. Autoimmune Pancreatitis in Europe: Clinical Profile and Response to Treatment. 54th European Pancreatic Club Meeting, Kyjev, 23.06.2022-25.06.2022. (Konferenční abstrakta) In: Pancreatology. 2022, 22(Suppl.1), e11-e12. ISSN 1424-3903.

PACKOVÁ, B. Sledování pacientů s celiakií a management komplikací. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2022-03.12.2022. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(6), 553. ISSN 1804-7874.

PROKOPOVÁ, L., ZBOŘIL, V., KONEČNÝ, Š., KAVŘÍKOVÁ, P., POREDSKÁ, K. Efektivita a bezpečnost duální biologické léčby u refrakterních forem Crohnovy nemoci – vlastní dvouleté zkušenosti. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2022-03.12.2022. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(6), 545. ISSN 1804-7874.

STARÝ, K. Hyper- a hypoparatyreóza. XXIV. sympozium klinické farmacie René Macha, Mikulov, Czech Republic, 25.11.2022-26.11.2022. (Konferenční abstrakta) In: Abstrakt. 2022, 61-62. ISBN 978-80-908308-1-3.

ŠEFLOVÁ, L., ZELINKOVÁ, D., TURKOVÁ, S., DVOŘÁKOVÁ, M., LIŠKOVÁ, I., MAJERNÍKOVÁ, V., DURINOVÁ, Y., KALFASOVÁ, M., JANSOVÁ, P. Napojení, odpojení domácí parenterální výživy - doporučení versus klinická praxe v centrech. XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 02.06.2022-04.06.2022. (Konferenční abstrakta) In: XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2022, 113. ISBN 978-80-7177-045-9.

ŠENKYŘÍK, M. Co mi výživa dala (a nevzala). XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 02.06.2022-04.06.2022. (Přednáška)

ŠENKYŘÍK, M. Střevní selhání, jeho příčiny a léčba. XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 02.06.2022-04.06.2022. (Konferenční abstrakta) In: XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2022, 69. ISBN 978-80-7177-045-9.

ŠENKYŘÍK, M. Nutriční intervence u chronické pankreatitidy. XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 02.06.2022-04.06.2022. (Konferenční abstrakta) In: XXXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2022, 62. ISBN 978-80-7177-045-9.

TUČEK, Š., GOJDA, J., ŠENKYŘÍK, M., TOMÍŠKA, M., EHRLICHOVÁ, L., EID, M., BRANČÍKOVÁ, D., BEDNAŘÍKOVÁ, M., ANDRÁŠKOVÁ, V., FURDEK, M. Paliativní domácí parenterální výživa-přehled metody a data z národního registru ČR. XLVI. Brněnské onkologické dny, Brno, 12.10.2022-14.10.2022. (Konferenční abstrakta) In: Klinická onkologie. 2022, 35(Suppl.1), 61. ISSN 0862-495X.

VLČKOVÁ, E., KEC, D., RAJDOVÁ, A., RAPUTOVÁ, J., ADAMOVÁ, B., ŠROTOVÁ, I., BEDNAŘÍK, J., NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, M., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., OLŠOVSKÝ, O., POTOČKOVÁ, V., HAJAŠ, G., KAISEROVÁ, M., EHLER, E. Deprese a úzkost u pacientů s diabetickou polyneuropatií. 34. Český a slovenský neurologický sjezd, Olomouc, 29.03.2022-31.03.2022. (Přednáška)

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., KONEČNÝ, Š., POREDSKÁ, K., KAVŘÍKOVÁ, P. Efektivita biologické terapie v komplexní léčbě fibrostenozující Crohnovy nemoci. 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 01.12.2022-03.12.2022. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2022, 76(6), 546. ISSN 1804-7874.


2021

ČLÁNEK V ČASOPISE

ANDRAŠINA, T., ROHAN, T., PÁNEK, J., KOVALCIKOVA, P., KUNOVSKÝ, L., OSTŘÍŽKOVÁ, L., VÁLEK, V. The combination of endoluminal radiofrequency ablation and metal stent implantation for the treatment of malignant biliary stenosis-Randomized study. European journal of radiology. 2021, 142(SEP), 109830. ISSN 0720-048X. IF 3.528.

DASTYCH, M., HUBATKA, F., TURANEK-KNOTIGOVA, P., MASEK, J., KROUPA, R., RASKA, M., TURANEK, J., PROCHAZKA, L. Overexpression of CD44v8-10 in Colon Polyps-A Possible Key to Early Diagnosis. Pathology & Oncology Research. 2021, 27(MAR 30), 614281. ISSN 1219-4956. IF 3.201.

DASTYCH, M., HUSOVA, L., AIGLOVA, K., FEJFAR, T., DASTYCH, M. Manganese and copper levels in patients with primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 2021, 81(2), 116-120. ISSN 0036-5513. IF 1.713.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., VACULOVÁ, J., BOJKOVÁ, M., UVÍROVÁ, M., DOLINA, J., MARTÍNEK, A. Infekce Helicobacter Pylori a střevní mikrobiom v etiologii chronických nenádorových lézí pankreatu. Gastroenterológia Pre Prax. 2021, 20(3), 156-158. ISSN 1336-1473.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., KUPKA, T., DOLINA, J., JABANDŽIEV, P., UVÍROVÁ, M., BLAHO, M., ŠENKYŘÍK, M., MARTÍNEK, A. Infekce SARS-CoV-2 a postižení slinivky břišní. Gastroenterologie a hepatologie. 2021, 75(4), 286-290. ISSN 1804-7874.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., PŘECECHTĚLOVÁ, M. Kreon 35 000 v terapii exokrinní pankreatické nedostatečnosti. Acta Medicinae. 2021, 10(14), 57-58. ISSN 1805-398X.

EID, M., KAROUSI, P., KUNOVSKÝ, L., TUČEK, Š., BRANČÍKOVÁ, D., KALA, Z., SLABÝ, O., MAYER, J., KONTOS, ChK., TRNA, J. The Role of Circulating MicroRNAs in Patients with Early-Stage Pancreatic Adenocarcinoma. Biomedicines. 2021, 9(10), 1468. ISSN 2227-9059. IF 6.081.

EID, M., OSTŘÍŽKOVÁ, L., KUNOVSKÝ, L., BRANČÍKOVÁ, D., KALA, Z., HLAVSA, J., JANEČEK, P., KOSÍKOVÁ, I., BLAŽKOVÁ, M., SLABÝ, O., MAYER, J. Current view of neoadjuvant chemotherapy in primarily resectable pancreatic adenocarcinoma. Neoplasma. 2021, 68(1), 1-9. ISSN 0028-2685. IF 2.575.

FARKAŠOVÁ, M., PROCHÁZKA, V., KUNOVSKÝ, L., EID, M., VLAŽNÝ, J., HUSTÝ, J., BALKO, J., KYSELA, P., KALA, Z. Multiple organ resection for large paraganglioma − a case report. Rozhledy v chirurgii. 2021, 100(3), 138-142. ISSN 0035-9351.

GERSTBERGER, R., STRAKA, M., PÁNEK, J., KUNOVSKÝ, L., MAREK, F., BARTUŠEK, D. Benigní asymptomatické pneumoperitoneum u pacientky po CT kolografii. Gastroenterologie a hepatologie. 2021, 75(2), 165-169. ISSN 1804-7874.

HALENKA, M., SALZMAN, R., MUNTEANU, H., BROŽ, M., SCHOVÁNEK, J., FRYŠÁK, Z. Sklerotizace krčních cyst alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou jako alternativa operačního řešení. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2021, 70(3), 181-189. ISSN 1210-7867.

HARAZIM, M. Co vše skrývá krevní obraz [editorial]. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2021, 32(2), 109-110. ISSN 1214-2158.

JABANDŽIEV, P., KAKISAKA, T., BOHOSOVA, J., PINKASOVÁ, T., KUNOVSKÝ, L., SLABY, O., GOEL, A. MicroRNAs in Colon Tissue of Pediatric Ulcerative Pancolitis Patients Allow Detection and Prognostic Stratification. Journal of Clinical Medicine. 2021, 10(6), 1325. ISSN 2077-0383. IF 4.241.

JARKOVSKY, J., BENESOVA, K., CERNY, V., RAZOVA, J., KALA, P., DOLINA, J., MAJEK, O., SEBESTOVA, S., BEZDEKOVA, M., MELICHAROVA, H., SNAJDROVA, L., DUSEK, L., PAŘENICA, J. Covidogram as a simple tool for predicting severe course of COVID-19: population-based study. BMJ OPEN. 2021, 11(2), e045442. ISSN 2044-6055. IF 2.692.

KUNOVSKÝ, L., TESARIKOVA, P., SETHI, A., KROUPA, R., DASTYCH, M., DOLINA, J., KALA, Z., TRNA, J. Unusual Biliary Complication following Christmas Eve Dinner. Digestive Diseases. 2021, 39(5), 549-552. ISSN 0257-2753. IF 2.404.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., BOJKOVÁ, M., DOLINA, J., VACULOVÁ, J., KOLOVRATNÍKOVÁ, H., UVÍROVÁ, M., JANEČEK, P., KALA, Z., JABANDŽIEV, P. Diagnostika a terapie chronické pankreatitidy dle UEG guidelines. Vnitřní lékařství. 2021, 67(2), 85-91. ISSN 0042-773X.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., BLAHO, M., DVOŘÁČKOVÁ, J., UVÍROVÁ, M., PŘECECHTĚLOVÁ, M., JABANDŽIEV, P., MAŠKOVÁ, H., KIANIČKA, B., JANEČEK, P., EID, M., MARTÍNEK, A. Is autoimmune pancreatitis a risk factor for pancreatic adenocarcinoma?. Vnitřní lékařství. 2021, 67(1), e9-e13. ISSN 0042-773X.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., JABANDŽIEV, P., KALA, Z., VACULOVÁ, J., ANDRAŠINA, T., HRUNKA, M., BOJKOVA, M., TRNA, J. Autoimmune diseases of digestive organs - A multidisciplinary challenge: A focus on hepatopancreatobiliary manifestation. Journal of Clinical Medicine. 2021, 10(24), 5796. ISSN 2077-0383. IF 4.241.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., HORŇÁKOVÁ, Ľ., DOLINA, J., UVIROVA, M., KOJECKY, V., MARTINEK, A., JABANDŽIEV, P. Differentiating Primary Sclerosing Cholangitis from Similar Diseases of Autoimmune Origin. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2021, 30(3), 398-403. ISSN 1841-8724. IF 2.008.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., JABANDŽIEV, P., DOLINA, J., VACULOVÁ, J., BLAHO, M., BOJKOVA, M., DVORACKOVA, J., UVIROVA, M., KALA, Z., TRNA, J. Helicobacter pylori infection and other bacteria in pancreatic cancer and autoimmune pancreatitis. World Journal of Gastrointestinal Oncology. 2021, 13(8), 835-844. ISSN 1948-5204. IF 3.393.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., JABANDŽIEV, P., EID, M., POREDSKÁ, K., VACULOVÁ, J., SOCHOROVÁ, D., JANEČEK, P., TESAŘÍKOVÁ, P., BLAHO, M., TRNA, J., HLAVSA, J., KALA, Z. Causes of exocrine pancreatic insufficiency other than chronic pancreatitis. Journal of Clinical Medicine. 2021, 10(24), 5779. ISSN 2077-0383. IF 4.241.

MACINGA, P., BAJER, L., DEL CHIARO, M., CHARI, ST., DÍTĚ, P., FRULLONI, L., IKEURA, T., KAMISAWA, T., KUBOTA, K., NAITOH, I., OKAZAKI, K., PEZZILLI, R., VUJASINOVIC, M., SPICAK, J., HUCL, T., LOHR, M. Pancreatic cancer in patients with autoimmune pancreatitis: A scoping review. Pancreatology. 2021, 21(5), 928-937. ISSN 1424-3903. IF 3.996.

MAREK, F., KALA, Z., HRIVNÁK, R., ROVNÝ, I., JABANDŽIEV, P., POREDSKÁ, K., DOLINA, J., PROCHÁZKA, V., IVANECKÁ, D., BARTUŠEK, D., WEINBERGER, V., JANKŮ, P., KUNOVSKÝ, L. Managing IBD therapy during pregnancy demands a multidisciplinary approach. Gastroenterologie a hepatologie. 2021, 75(2), 149-158. ISSN 1804-7874.

MATKULČÍK, P., ROHAN, T., UHER, M., HUSTÝ, J., DASTYCH, M., ANDRAŠINA, T. Retrospektivní analýza komplikací asociovaných s kovovými jícnovými stenty zavedenými pod skiaskopickou kontrolou do maligních stenóz jícnu. Česká radiologie. 2021, 75(2), 164-171. ISSN 1210-7883.

SOUKUP, J., HORNYCHOVA, H., MANETHOVA, M., MICHALOVA, K., MICHNOVA, L., POPOVSKA, L., SKARKOVA, V., CESAK, T., NETUKA, D., RYSKA, A., CAP, J., HANA, V., HANA, VJ., KRSEK, M., DVORAKOVA, E., KRCMA, M., LAZUROVA, I., OLSOVSKA, V., STARÝ, K., VANUGA, P., GABALEC, F. Predictive and prognostic significance of tumour subtype, SSTR1-5 and e-cadherin expression in a well-defined cohort of patients with acromegaly. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2021, 25(5), 2484-2492. ISSN 1582-1838. IF 5.310.

STARÝ, K., MUNTEANU, H., MÁCA, K. Akromegalie a cíle léčby. Neuroendocrine tumors news. 2021, 6(1), 9-12. ISSN 2533-5227.

ŠRAMKOVÁ, M., KROUPA, R., DASTYCH, M., KONEČNÝ, Š., KUNOVSKÝ, L., DOLINA, J. Endoscopic and medical therapy of gastric antral vascular ectasia: Case series and review of available methods. Gastroenterologie a hepatologie. 2021, 75(3), 221-228. ISSN 1804-7874.

VACULOVÁ, J., DOLINA, J., JABANDŽIEV, P., ŠTĚRBA, M., TŮMA, J., DOUŠEK, R., PLÁNKA, L., ŠENKYŘÍK, J., ŠTĚRBA, J., BAJČIOVÁ, V., EID, M., PAVLOVSKÝ, Z., KALA, Z., KUNOVSKÝ, L. Myofibroblastic tumor of the esophagus – a case report of long-term follow-up and literature review. Klinická onkologie. 2021, 34(4), 313-318. ISSN 0862-495X.

VANBIERVLIET, G., STRIJKER, M., ARVANITAKIS, M., AELVOET, A., ARNELO, U., BEYNA, T., BUSCH, O., DEPREZ, PH., KUNOVSKÝ, L., LARGHI, A., MANES, G., MOSS, A., NAPOLEON, B., NAYAR, M., PEREZ-CUADRADO-ROBLES, E., SEEWALD, S., BARTHET, M., VAN HOOFT, JE. Endoscopic management of ampullary tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2021, 53(04), 429-448. ISSN 0013-726X. IF 10.093.

VANBIERVLIET, G., MOSS, A., ARVANITAKIS, M., ARNELO, U., BEYNA, T., BUSCH, O., DEPREZ, PH., KUNOVSKÝ, L., LARGHI, A., MANES, G., NAPOLEON, B., NALANKILLI, K., NAYAR, M., PEREZ-CUADRADO-ROBLES, E., SEEWALD, S., STRIJKER, M., BARTHET, M., VAN HOOFT, JE. Endoscopic management of superficial nonampullary duodenal tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2021, 53(05), 522-534. ISSN 0013-726X. IF 10.093.

VYBÍHAL, V., MÁCA, K., STARÝ, K., DOBROVOLNÝ, J., SMRČKA, M., PEJČOCH, R., ŠTEFFL, M., KEŘKOVSKÝ, M. Terapie adenomů hypofýzy - možnosti chirurgické léčby. Onkologie. 2021, 15(5), 226-230. ISSN 1802-4475.

ZVÁROVÁ, V., DOLINA, J., ŠENKYŘÍK, M., KROUPA, R., HORŇÁKOVÁ, Ľ., JABANDŽIEV, P., HRABOVSKÝ, Š., ČÍHALOVÁ, M., HUSTÝ, J., MYTSAK, K., KUNOVSKÝ, L. Liver cirrhosis and pregnancy: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. 2021, 67(E-3), 28-32. ISSN 0042-773X.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

ANDRAŠINA, T., KALA, Z., KUNOVSKÝ, L., MÚČKOVÁ, K., NOVOTNÝ, I., ROHAN, T., SVATOŇ, R. Cystické léze pankreatu. In: Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 247-278. ISBN 978-80-7345-697-9.

ANDRAŠINA, T., KUNOVSKÝ, L., MACEČEK, J., NOVOTNÝ, I., TRNA, J., PROCHÁZKA, V., ROHAN, T. Chronická pankreatitida. In: Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 143-246. ISBN 978-80-7345-697-9.

ANDRAŠINA, T., EID, M., HLAVSA, J., HUCL, T., KALA, Z., KISS, I., KUNOVSKÝ, L., MAZANEC, J., MORAVČÍK, P., NĚMEČEK, R., NOVOTNÝ, I., PROCHÁZKA, V., ROHAN, T., TOMÁŠEK, J., TRNA, J. Nádory pankreatu. In: Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 279-377. ISBN 978-80-7345-697-9.

ANDRAŠINA, T., HUCL, T., KROUPA, R., KUNOVSKÝ, L., KYSELA, P., ROHAN, T., STIBŮREK, O., ŠENKYŘÍK, M., TRNA, J. Akutní pankreatitida. In: Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 49-68. ISBN 978-80-7345-697-9.

HAMPL, A., JOUKAL, M., KUNOVSKÝ, L., MUSILOVÁ, Z., ŠLAPÁK, J., VAŇHARA, P., VYMAZALOVÁ, K. Anatomie, histologie a fyziologie pankreatu. In: Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 16-48. ISBN 978-80-7345-697-9.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., EID, M., TRNA, J., VLAŽNÝ, J., NOVOTNÝ, I. Nádory Vaterské papily. In: Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 378-391. ISBN 978-80-7345-697-9.

KYSELA, P., TRNA, J., KRTIČKA, M., KUNOVSKÝ, L. Úrazy pankreatu. In: Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 392-407. ISBN 978-80-7345-697-9.

ODBORNÁ KNIHA

TRNA, J., KALA, Z., KUNOVSKÝ, L., ANDRAŠINA, T., BAJČIOVÁ, V., EID, M., HAMPL, A., HLAVSA, J., HOMOLA, L., HUCL, T., JABANDŽIEV, P., JOUKAL, M., KISS, I., KROUPA, R., KRTIČKA, M., KYSELA, P., MACEČEK, J., MAZANEC, J., MORAVČÍK, P., MÚČKOVÁ, K., MUSILOVÁ, Z., NĚMEČEK, R., NOVOTNÝ, I., PROCHÁZKA, V., ROHAN, T., STIBŮREK, O., SVATOŇ, R., ŠENKYŘÍK, M., ŠLAPÁK, J., TOMÁŠEK, J., VAŇHARA, P., VLAŽNÝ, J., VYMAZALOVÁ, K. Klinická pankreatologie. 2., přepracované a doplněné vydání. vyd. Praha: Maxdorf, 2021. 432 s. Medica : Jessenius. ISBN 978-80-7345-697-9.

OSTATNÍ

DEISSOVÁ, T., IZAKOVICOVA HOLLA, L., JIRASKOVA ZAKOSTELSKA, J., DOLINA, J., KROUPA, R., KUNOVSKÝ, L., PAVLOVSKÝ, Z., LIPOVÝ, B., DANĚK, Z., KALA, Z., SLABY, O., URBAN, O., NAVRATIL, V., HARUSTIAK, T., LISCHKE, R., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Elevated epidermal growth factor receptor levels in Barett´s esophagus. 29th United European Gatroenterology Week Virtual 2021, [virtual meeting], 03.10.2021-05.10.2021. (Poster) In: United European Gastroenterology Journal. 2021, 9(S8), 265. ISSN 2050-6406.

JABANDŽIEV, P., KUNOVSKÝ, L., VACULOVÁ, J., KOŘISTKOVÁ, T., PINKASOVÁ, T., PECL, J. Primární enterolithiáza v kojeneckém věku. XV. pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 23.09.2021-25.09.2021. (Konferenční abstrakta) In: Česko-slovenská pediatrie. 2021, 76(S1), 29-30. ISSN 0069-2328.

KROUPA, R., DASTYCH, M., KONEČNÝ, Š., HEP, A., KUNOVSKÝ, L., DOLINA, J. Hybrid argon plasma coagulation in the ablation treatment of Barrett´s esophagus - long term results. 29th United European Gatroenterology Week Virtual 2021, [virtual meeting], 03.10.2021-05.10.2021. (Poster) In: United European Gastroenterology Journal. 2021, 9(S8), 297-298. ISSN 2050-6406.

ŠENKYŘÍK, M., WOHL, P. Aktualizace doporučených postupů pro domácí parenterální výživu (DPV). XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 16.09.2021-18.09.2021. (Konferenční abstrakta) In: XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2021, 98. ISBN 978-80-7177-031-2.

ŠENKYŘÍK, M. Správná identifikace pacienta pro léčbu teduglutidem - české zkušenosti. XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 16.09.2021-18.09.2021. (Konferenční abstrakta) In: XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2021, 43. ISBN 978-80-7177-031-2.

ŠENKYŘÍK, M., DOUGLAS, M. Výběr cévního vstupu pro parenterální výživu a její aplikace podle Infusion Therapy Standards of Practice 2021. XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 16.09.2021-18.09.2021. (Konferenční abstrakta) In: XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2021, 92. ISBN 978-80-7177-031-2.

ŠENKYŘÍK, M. Výživa u akutní pankreatitidy. XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové, 16.09.2021-18.09.2021. (Konferenční abstrakta) In: XXXVII. mezinárodní kongres SKVIMP: sborník abstraktů. 2021, 60. ISBN 978-80-7177-031-2.


2020

ČLÁNEK V ČASOPISE

BARTUŠEK, D., VÁLEK, V., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., ANDRAŠINA, T., JANEČEK, P., KUNOVSKÝ, L. Zobrazovací metody u neúrazových náhlých příhod břišních. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(6), 520-532. ISSN 1804-7874.

BLAHO, M., DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., KIANIČKA, B. Autoimmune pancreatitis – An ongoing challenge. Advances in medical sciences. 2020, 65(2), 403-408. ISSN 1896-1126. IF 3.287.

BOJKOVÁ, M., DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., BLAHO, M., KIANIČKA, B., NOVOTNÝ, I., UVÍROVÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, J., DOLINA, J., PŘECECHTĚLOVÁ, M., MAŠKOVÁ, H., PROCHÁZKA, V., JANEČEK, P., MOTYKA, O., MARTÍNEK, A. The role of metabolic syndrome in the induction of chronic pancreatitis after a first attack of acute pancreatitis - multicenter trial. Vnitřní lékařství. 2020, 66(8), e12-e16. ISSN 0042-773X.

BUDINSKA, E., GOJDA, J., HECZKOVA, M., BRATOVA, M., DANKOVA, H., WOHL, P., BASTOVA, H., LANSKA, V., KOSTOVCIK, M., DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., KRIZOVA, J., MRAZ, M., HRADECKY, J., HAJSLOVA, J., LENICEK, M., PODZIMKOVA, K., CHALUPSKY, K., SEDLACEK, R., CAHOVA, M. Microbiome and Metabolome Profiles Associated With Different Types of Short Bowel Syndrome: Implications for Treatment. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2020, 44(1), 105-118. ISSN 0148-6071. IF 4.016.

DEISSOVÁ, T., KALA, Z., SLABÝ, O., DOLINA, J., KROUPA, R., KUNOVSKÝ, L., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Biomarkery pro neendoskopické vyšetření sliznice jícnu. Vnitřní lékařství. 2020, 66(7), e13-e19. ISSN 0042-773X.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., BOJKOVÁ, M., BLAHO, M., KIANIČKA, B., DOLINA, J., PRUŠKA, R., KOJECKÝ, V. Aktuální diagnostika a terapie chronické pankreatitidy. Farmakoterapeutická revue. 2020, 5(4), 402-407. ISSN 2533-6878.

DÍTĚ, P., BLAHO, M., BOJKOVA, M., JABANDŽIEV, P., KUNOVSKÝ, L. Nonalcoholic Fatty Pancreas Disease: Clinical Consequences. Digestive Diseases. 2020, 38(2), 143-149. ISSN 0257-2753. IF 2.404.

DÍTĚ, P., BOJKOVÁ, M., KUNOVSKÝ, L., DVOŘÁČKOVÁ, J., UVÍROVÁ, M., BLAHO, M., MATÍNEK, A. Chronická pankreatitida - rizikový faktor karcinomu pankreatu. Gastroenterológia Pre Prax. 2020, 19(3), 113-115. ISSN 1336-1473.

DÍTĚ, P., BOJKOVÁ, M., BLAHO, M., KUNOVSKÝ, L., JABANDŽIEV, P., MARTÍNEK, A. Indikace a racionální terapie léky s obsahem pankreatických enzymů. Acta Medicinae. 2020, 9(14), 67-68. ISSN 1805-398X.

DOSEDELOVA, V., DURC, P., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., FORET, F., KUBAN, P. Analysis of bicarbonate, phosphate and other anions in saliva by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection in diagnostics of gastroesophageal reflux disease. Electrophoresis. 2020, 41(1-2), 116-122. ISSN 0173-0835. IF 3.535.

ĎURČ, P., DOSEDĚLOVÁ, V., FORET, F., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., HIMMELSBACH, M., BUCHBERGER, W., KUBÁŇ, P. Analysis of major bile acids in saliva samples of patients with Barrett's esophagus using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2020, 1625(AUG 2020), 461278. ISSN 0021-9673. IF 4.759.

HALENKA, M., FRYŠÁK, Z., MUNTEANU, H., VESELÝ, O., VENHÁČOVÁ, P., ZAPLETALOVÁ, J. Úspěšná sklerotizace cyst štítné žlázy alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou u adolescentů. Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(2), 108-113. ISSN 0069-2328.

JABANDŽIEV, P., PINKASOVÁ, T., KUNOVSKÝ, L., PAPEŽ, J., JOUZA, M., KARLINOVA, B., NOVACKOVA, M., URIK, M., AULICKA, S., SLABÝ, O., BOHOSOVA, J., BAJEROVÁ, K., BAJER, M., GOEL, A. Regional Incidence of Inflammatory Bowel Disease in a Czech Pediatric Population: 16 Years of Experience (2002-2017). Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2020, 70(5), 586-592. ISSN 0277-2116. IF 2.839.

JABANDŽIEV, P., HLAVÁČKOVÁ, E., BÍLY, V., KARÁSKOVÁ, E., KUNOVSKÝ, L., RAVČUKOVÁ, B., GROMBIŘÍKOVÁ, H., KOZUMPLÍKOVÁ, R., BUČKOVÁ, H., SLABÁ, K., PINKASOVÁ, T., JOUZA, M., PECL, J., JEŽOVÁ, M., CURTISOVÁ, V., FREIBERGER, T. Trichohepatoenteric syndrome in a patient with TTC37 mutations – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(6), 481-487. ISSN 1804-7874.

JABANDŽIEV, P., PAPEŽ, J., PINKASOVÁ, T., PECL, J., VEVERKOVÁ, M., KUNOVSKÝ, L. Postbiotika a jejich využití v pediatrii. Praktické lékárenství. 2020, 16(1), 21-26. ISSN 1801-2434.

JABANDŽIEV, P., BOHOSOVA, J., PINKASOVÁ, T., KUNOVSKÝ, L., SLABY, O., GOEL, A. The Emerging Role of Noncoding RNAs in Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory bowel diseases. 2020, 26(7), 985-993. ISSN 1078-0998. IF 5.325.

JABANDŽIEV, P., JOUZA, M., PECL, J., URÍK, M., PAPEŽ, J., PINKASOVÁ, T., SLABÁ, K., TRNA, J., KYCLOVÁ, J., VACULOVÁ, J., KUNOVSKÝ, L. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(3), 233-237. ISSN 1804-7874.

JOUZA, M., JIMRAMOVSKÝ, T., SLOUKOVÁ, E., PECL, J., SEEHOFNEROVÁ, A., JEŽOVÁ, M., URÍK, M., KUNOVSKÝ, L., SLABÁ, K., ŠTOURAČ, P., KLINCOVÁ, M., HUBACEK, JA., JABANDŽIEV, P. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. 2020, 11(AUG 31), 568303. ISSN 1664-8021. IF 3.260.

KIANIČKA, B., KUNOVSKÝ, L., BLAHO, M., KOJECKÝ, V., ONDREJKOVÁ, A., NECHUTOVÁ, H., SOUČEK, M., ŠUSTR, F., MUSILOVÁ, M., NOVÁK, J., PISKAČ, P., DÍTĚ, P. Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I. Vnitřní lékařství. 2020, 66(6), e43-e45. ISSN 0042-773X.

KIANIČKA, B., BLAHO, M., KUNOVSKÝ, L., SOUČEK, M., PISKAČ, P., VLČEK, P. ERCP u pacientů po choledochoduodenoanastomóze. Vnitřní lékařství. 2020, 66(7), e26-e30. ISSN 0042-773X.

KOJECKÝ, V., MATOUŠ, J., ZÁDOROVÁ, Z., KIANIČKA, B., HEP, A. Jsou změny krevního obrazu použitelným ukazatelem velikosti dávky azathioprinu?. Vnitřní lékařství. 2020, 66(4), e42-e45. ISSN 0042-773X.

KOJECKÝ, V., MATOUS, J., KIANIČKA, B., DÍTĚ, P., ZADOROVA, Z., KUBOVY, J., HLOSTOVA, M., UHER, M. Vitamin D levels in IBD: a randomised trial of weight-based versus fixed dose vitamin D supplementation. Scandinavian journal of gastroenterology. 2020, 55(6), 671-676. ISSN 0036-5521. IF 2.423.

KONEČNÝ, Š., KROUPA, R., DOLINA, J. Mimojícnové projevy refluxní nemoci jícnu a jejich léčba. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2020, 6(1), 12-17. ISSN 2336-4998.

KONEČNÝ, Š., BINDASOVÁ, J., KRNÁČOVÁ, L., DOLINA, J., ŠTEFFL, M. Měření orofaryngeálního pH v diagnostice laryngofaryngeálního refluxu. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2020, 69(2), 90-94. ISSN 1210-7867.

KRAL, J., KOJECKY, V., STEPAN, M., VLADAŘOVÁ, M., ZELA, O., KNOT, J., JAKOVLJEVIC, M., KRALOVA, Z., BURESOVA, R., GREGA, T., BAUMAN, D., KOTYZA, J., ŠTĚPÁNOVÁ, R., HUCL, T., VODICKA, P., VODICKOVA, L., SPICAK, J. The experience with colorectal cancer screening in the Czech Republic: the detection at earlier stages and improved clinical outcomes. Public Health. 2020, 185(AUG 2020), 153-158. ISSN 0033-3506. IF 2.427.

KRÁL, Z., KREJČÍ, M., JEŽOVÁ, M., ŠEVČÍKOVÁ, S., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., STARÝ, K., NEUBAUER, J., ADAM, Z. Příznaky a projevy Erdheimovy-Chesterovy choroby. Transfuze a hematologie dnes. 2020, 26(3), 167-176. ISSN 1213-5763.

KROUPA, R., JARKOVSKÝ, J., PACKOVÁ, B., DOLEŽALOVÁ, Š., JUNKOVÁ, H., BENEDÍKOVÁ, V., DOLINA, J. Vliv synbiotika ColonFit na symptomy pacientů se syndromem dráždivého tračníku, funkční zácpou a funkčním průjmem. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(6), 535-542. ISSN 1804-7874.

KROUPA, R., KATINOVA, I., PAVLIK, T., KUNOVSKÝ, L., PROCHÁZKA, V., LINHARTOVA, P., PACKOVÁ, B., KALA, Z., DOLINA, J. Incidence trends of esophageal cancer in the Czech Republic by histological subtype and stage and prescription rate of acid suppressing drugs. Cancer Epidemiology. 2020, 69(DEC 2020), 101853. ISSN 1877-7821. IF 2.984.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., KROUPA, R., GROLICH, T., DOLINA, J., DASTYCH, M., VACULOVÁ, J., VLAŽNÝ, J., MORAVČÍK, P., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., LINHARTOVÁ, P., JABANDŽIEV, P., PROCHÁZKA, V. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: A pilot study. Vnitřní lékařství. 2020, 66(5), e26-e32. ISSN 0042-773X.

KUPKA, T., SVOBODA, P., BOJKOVÁ, M., BLAHO, M., VAŠURA, A., HRABOVSKÝ, V., DÍTĚ, P. Kostní metabolismus u idiopatických střevních zánětů 1. Vnitřní lékařství. 2020, 66(7), e3-e7. ISSN 0042-773X.

NYSSEN, OP., PEREZ-AISA, A., TEPES, B., RODRIGO-SAEZ, L., ROMERO, PM., LUCENDO, A., CASTRO-FERNANDEZ, M., PHULL, P., BARRIO, J., BUJANDA, L., ORTUNO, J., AREIA, M., JURECIC, NB., MARIA HUGUET, J., ALCAIDE, N., VOYNOVAN, I., BOTARGUES BOTE, JM., MODOLELL, I., PEREZ LASALA, J., ARINO, I., JONAITIS, L., DOMINGUEZ-CAJAL, M., BUZAS, G., LERANG, F., PERONA, M., BORDIN, D., AXON, T., GASBARRINI, A., PINTO, RM., NIV, Y., KUPCINSKAS, L., TONKIC, A., LEJA, M., ROKKAS, T., BOYANOVA, L., SHVETS, O., VENERITO, M., BYTZER, P., GOLDIS, A., SIMSEK, I., LAMY, V., PRZYTULSKI, K., KUNOVSKÝ, L., CAPELLE, L., MILOSAVLJEVIC, T., CALDAS, M., GARRE, A., MEGRAUD, F., O'MORAIN, C., GISBERT, JP. Helicobacter pylori first-line and rescue treatments in patients allergic to penicillin: Experience from the European Registry on H pylori management (Hp-EuReg). Helicobacter. 2020, 25(3), e12686. ISSN 1083-4389. IF 5.753.

PACKOVÁ, B., KUNOVSKÝ, L., EID, M., KROUPA, R., DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., GROLICH, T., HUSTÝ, J., JABANDŽIEV, P., KUBEŠ, V., PROCHÁZKA, V., DOLINA, J. Small bowel adenocarcinoma diagnosed by video capsule endoscopy in a patient with celiac disease: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. 2020, 66(7), e39-e42. ISSN 0042-773X.

PACKOVÁ, B., KOVALCIKOVA, P., PAVLOVSKÝ, Z., BARTUŠEK, D., PROKEŠOVÁ, J., DOLINA, J., KROUPA, R. Non-invasive prediction of persistent villous atrophy in celiac disease. World Journal of Gastroenterology. 2020, 26(26), 3780-3791. ISSN 1007-9327. IF 5.742.

PECL, J., KARÁSKOVÁ, E., KUNOVSKÝ, L., JIMRAMOVSKÝ, F., SCHNEIDEROVÁ, H., PINKASOVÁ, T., VEVERKOVÁ, M., JOUZA, M., HLOUŠKOVÁ, E., BAJEROVÁ, K., LÁTALOVÁ, V., VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, M., GERYK, M., ŠULÁKOVÁ, A., ŤOUKÁLKOVÁ, L., JAKŠIČ, D., ZIMEN, M., JEŽOVÁ, M., URÍK, M., WIESNEROVÁ, M., JABANDŽIEV, P. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(6), 469-480. ISSN 1804-7874.

POLÁK, P., SMEJKAL, P., ROMANOVÁ, G., ZAVŘELOVÁ, J., HRDLIČKOVÁ, R., BLAHUTOVÁ, Š., HUSOVÁ, L., ZVAROVÁ, M., PENKA, M. Transplantace jater jako potenciální kurativní metoda těžké hemofilie A: popis případu a literární přehled. Vnitřní lékařství. 2020, 66(5), E43-E47. ISSN 0042-773X.

POREDSKÁ, K., KUNOVSKÝ, L., MAREK, F., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., DOLINA, J., ZBOŘIL, V., KOVALCIKOVA, P., PAVLIK, T., JABANDŽIEV, P., PAVLOVSKÝ, Z., VLAŽNÝ, J., MITÁŠ, L. The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence after Ileocaecal Resection for Crohn's Disease. Journal of Crohns & Colitis. 2020, 14(3), 361-368. ISSN 1873-9946. IF 9.071.

PROCHÁZKA, V., HLAVSA, J., KUNOVSKÝ, L., FARKAŠOVÁ, M., POTRUSIL, M., ANDRAŠINA, T., LITAVCOVÁ, A., MAZANEC, J., DOLINA, J., OSTŘÍŽKOVÁ, L., EID, M., KOVALCIKOVA, P., PAVLIK, T., KALA, Z. Correlation of survival length after pancreaticoduodenectomy for pancreatic head adenocarcinoma depending on tumor characteristics detected by means of computed tomography and resection margins status. Neoplasma. 2020, 67(6), 1319-1328. ISSN 0028-2685. IF 2.575.

PRÝMKOVÁ, L., KAŇOVSKÝ, J., KROUPA, R., RICHTER, S., KALA, P. Dilema v léčbě pacienta s akutním infarktem myokardu a vysokým rizikem recidivy masivního krvácení do gastrointestinálního traktu. Cor et Vasa Case Reports. 2020, 3(3), 70-76. ISSN 2571-0648.

ŘÁDKOVÁ, J. Probiotika v geriatrii. Medicína pro praxi. 2020, 17(5), 304-308. ISSN 1214-8687.

TESARIKOVA, P., KUNOVSKÝ, L., KOVALCIKOVA, P., TRNOVA, A., STIBUREK, O., TRNA, J. Applicability of the glasgow-blatchford score in predicting low-risk patients with upper gastrointestinal bleeding - First data from the Czech Republic. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(4), 319-326. ISSN 1804-7874.

ODBORNÁ KNIHA

BEDNAŘÍK, J., ČAPOV, I., DOBŠÁK, P., HEP, A., HUSA, P., LUDKA, O., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., PENKA, M., SOŠKA, V., SOUČEK, M., ŠPINAR, J., VÍTOVEC, J., BLAHA, M., KOZÁK, M., KŘIVAN, L., NĚMEC, P., NĚMCOVÁ, H., NOVÁK, M., ŠEVELA, K., ŠPÁC, J., VEVERKOVÁ, L., VLČKOVÁ, E., BIELAKOVÁ, K., BRAT, K., DOLEŽALOVÁ, I., DOLINA, J., DOUBKOVÁ, M., HLINOMAZ, O., CHOVANEC, Z., KISSOVÁ, J., KONEČNÝ, J., KROUPA, R., PEŠTÁL, A., REŠKA, M., ŘIHÁČEK, I., SOSÍKOVÁ, M., SVAČINOVÁ, H., ŠLAPÁK, J., DASTYCH, M., GREGOROVÁ, T., HEROUT, V., KONEČNÝ, Š., KUČEROVÁ, L., MICHALKA, J., NOVÁK, J., PLUTINSKÝ, M., ROMANOVÁ, G., STRÁNSKÝ, O., STRNADOVÁ, P., ŠLAISOVÁ, R., ŠMARDOVÁ, L., VENCLÍČEK, O. Diferenciální diagnostika. 1.. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 223 s. ISBN 978-80-210-9583-0.

OSTATNÍ

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., KALA, Z., SLABÝ, O., DOLINA, J., DUŠEK, L., CHOVANCOVÁ, M., MAREK, F., DEISSOVÁ, T., KUNOVSKÝ, L., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L. Role receptoru pro vitamin D v etiopatogenezi Barrettova jícnu a adenokarcinomu ezofagu. 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium: World Interdisciplinary Oncology Meeting, Praha, 29.01.2020-31.01.2020. (Konferenční abstrakta) In: Prague Onco Journal. 2020, 2020(1), 54-55. ISBN 978-80-87339-61-9.

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L. State of the art lecture – Autoimmune disease - a multidisciplinary challenge. EAGEN Postgraduate Course: „Interactive, interdisciplinary management of GI diseases", Mostar, Bosnia and Herzegovina [virtual], 17.10.2020-17.10.2020. (Vyžádaná přednáška)

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L. Primary sclerosing cholangitis = autoimmune cholangitis?. EAGEN Postgraduate Course Rare Diseases in Gastroenterology, Chișinău, Moldova, 14.11.2020-14.11.2020. (Vyžádaná přednáška)

DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L. Comment: Challenges in Management of Diarrhea. EAGEN Postgraduate Course: „Interactive, interdisciplinary management of GI diseases", Mostar, Bosnia and Herzegovina [virtual], 17.10.2020-17.10.2020. (Vyžádaná přednáška)

IESALNIEKS, I., MAREK, F., KALA, Z., KUNOVSKÝ, L. Increased risk of anastomotic leak in Crohn's disease patients unable to complete preoperative mechanical bowel preparation. 15th Congress of ECCO, Vienna, Austria, 12.02.2020-15.02.2020. (Konferenční abstrakta) In: Journal of Crohn's Colitis. 2020, 14(Suppl. 1), S472. ISSN 1873-9946.

JABANDŽIEV, P., KUNOVSKÝ, L., VACULOVÁ, J., KOŘISTKOVÁ, T., PINKASOVÁ, T., PECL, J. Primární enterolitiáza v kojeneckém věku. XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 24.09.2020-26.09.2020. (Konferenční abstrakta) In: Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(S1), 19-20. ISSN 0069-2328.

KONEČNÝ, Š., DOSEDELOVA, V., DURC, P., DOLINA, J., FORET, F., KUBAN, P. Analysis of ions and organic acids in saliva in diagnostics of gastroesophageal reflux disease. 28th United European Gastroenterology Week Virtual 2020 (UEG), [virtual meeting], 11.10.2020-13.10.2020. (Konferenční abstrakta) In: United European Gastroenterology Journal. 2020, 8(S8), 196-197. ISSN 2050-6406.

KROUPA, R., KUNOVSKÝ, L. Ampulom - možnosti řešení. XLIV. Brněnské onkologické dny, Brno [online forma], 13.10.2020-15.10.2020. (Konferenční abstrakta) In: Klinická onkologie. 2020, 33(Suppl. 2), 2S77. ISSN 0862-495X.

KUNOVSKÝ, L., DÍTĚ, P., DOLINA, J., KALA, Z., BLAHO, M., DVORACKOVA, J., UVIROVA, M., JABANDŽIEV, P., JANEČEK, P., EID, M., ROHAN, T., MAŠKOVÁ, H., POREDSKÁ, K., VACULOVÁ, J., TRNA, J. Pancreatic solid focal lesions: autoimmune pancreatitis or pancreatic cancer?. 52nd meeting of the European Pancreatic Club (EPC 2020), Paris [virtual meeting], 02.07.2020-03.07.2020. (Konferenční abstrakta) In: Pancreatology. 2020, 20(Suppl. 1), S153. ISSN 1424-3903.

KUNOVSKÝ, L., POREDSKÁ, K., MAREK, F., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., DOLINA, J., ZBOŘIL, V., KROUPA, R., VACULOVÁ, J., PAVLIK, T., VLAŽNÝ, J., JABANDŽIEV, P., IVANECKÁ, D., MITÁŠ, L. Endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn´s disease relating to microscopic inflammation at resection margins. ESGE Days 2020, Dublin, 23.04.2020-25.04.2020. (Konferenční abstrakta) In: Endoscopy. 2020, 52(S 01), S222. ISSN 0013-726X.

KUNOVSKÝ, L., LOCHMAN, J., KALA, Z., DOLINA, J., KROUPA, R., PROCHÁZKA, V., GROLICH, T., VACULOVÁ, J., LITZMAN, P., DEISSOVA, T., HANSLIANOVÁ, M., JABANDŽIEV, P., SLABÝ, O., IZAKOVICOVA HOLLA, L., BORILOVA LINHARTOVA, P. The microbiome of the esophagus, stomach and duodenum in patients with gastroesophageal reflux disease - pilot study. 28th United European Gastroenterology Week Virtual 2020 (UEG), [virtual meeting], 11.10.2020-13.10.2020. (Konferenční abstrakta) In: United European Gastroenterology Journal. 2020, 8(S8), 152-153. ISSN 2050-6406.

MUNTEANU, H., HALENKA, M., STARÝ, K. Sklerotizace cystických lézí štítné žlázy absolutním alkoholem. 43. Endokrinologické dni, Horný Smokovec [virtuální kongres], 22.10.2020-24.10.2020. (Konferenční abstrakta) In: Interná medicína. 2020, 2020(10), 50. ISSN 1335-8359.

STARÝ, K. Akromegalie. On-line školení pro KAM, [online], 27.11.2020-27.11.2020. (Přednáška)

STARÝ, K. Optimal Syndrome Control in Functioning PNETs. Post ENETS 2020, [online], 30.11.2020-30.11.2020. (Přednáška)


2019

ČLÁNEK V ČASOPISE

BĚLOBRÁDKOVÁ, J. Kombinace malé dávky inzulínu glargin 300 U/ml (Toujeo) v kombinaci s metforminem (Glucophage XR) a empagliflozinem (Jardiance) v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii. 2019, 17(2), 33-34. ISSN 1214-231X.

ČAN, V., MAREK, F., KALA, Z., POREDSKÁ, K., KROUPA, R., TVRDÍKOVÁ, E., ANDRAŠINA, T., PROCHÁZKA, V., KUNOVSKÝ, L. Ileocaecal Crohn’s disease and familial adenomatous polyposis in one patient – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. 2019, 73(1), 46-51. ISSN 1804-7874.

DITE, P., NOVOTNY, I., DVORACKOVA, J., KIANIČKA, B., BLAHO, M., SVOBODA, P., UVIROVA, M., ROHAN, T., MAŠKOVÁ, H., KUNOVSKÝ, L. Pancreatic Solid Focal Lesions: Differential Diagnosis between Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. Digestive Diseases. 2019, 37(5), 416-421. ISSN 0257-2753. IF 2.908.

DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., DURC, P., LACNA, J., GREGUS, M., FORET, F., SKŘIČKOVÁ, J., DOUBKOVÁ, M., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., KUBAN, P. Evaluation of Important Analytical Parameters of the Peptest Immunoassay that Limit its Use in Diagnosing Gastroesophageal Reflux Disease. Journal of clinical gastroenterology. 2019, 53(5), 355-360. ISSN 0192-0790. IF 2.724.

DUJSÍKOVÁ, H. Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů. Interní medicína pro praxi. 2019, 21(1), 28-31. ISSN 1212-7299.

FARKAŠOVÁ, M., KUNOVSKÝ, L., PROCHÁZKA, V., HUSA, P., BLAZEK, J., POREDSKÁ, K., MAZANEC, J., VOJVODOVÁ, A., ANDRAŠINA, T., KALA, Z. Laparoscopic liver resection for alveolar echinococcosis. Gastroenterologie a hepatologie. 2019, 73(2), 126-131. ISSN 1804-7874.

JABANDŽIEV, P., PAPEŽ, J., PINKASOVÁ, T., PECL, J., VEVERKOVÁ, M., KUNOVSKÝ, L. Postbiotika a jejich využití v pediatrii. Pediatrie pro praxi. 2019, 20(3), 142-147. ISSN 1213-0494.

KEIL, R., KOZELUHOVA, J., DOLINA, J., HEP, A., KROUPA, R., KOJECKY, V., KREJCI, T., HAVLIN, J., HADACOVA, I., SEGETHOVA, J., KOPTOVA, P., ZADOROVA, Z., MATOUS, J., FRYBOVA, B., CHMATAL, P., WASSERBAUER, M., STOVICEK, J., BAE, M., GUVEN, T., ZAEEM, M., HLAVA, S. Acute portal vein thrombosis in noncirrhotic patients ? different prognoses based on presence of inflammatory markers: a long-term multicenter retrospective analysis. Scandinavian journal of gastroenterology. 2019, 54(11), 1379-1384. ISSN 0036-5521. IF 2.152.

KROUPA, R., KOHOUT, P., CYRANY, J., DASTYCH, M., BALIHAR, K., MIKOVINY KAJZRLÍKOVÁ, I., MLYNÁŘOVÁ, D., HOROVÁ, M., ŠACHLOVÁ, M., ŠENKYŘÍK, M., MARTÍNEK, J., REJCHRT, S., ŠTOVÍČEK, J., SATINSKÝ, I., FALT, P. Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Gastroenterologie a hepatologie. 2019, 73(3), 195-207. ISSN 1804-7874.

KROUPA, R., ONDRÁČKOVÁ, M., KOVALCIKOVA, P., DASTYCH, M., PAVLIK, T., KUNOVSKÝ, L., DOLINA, J. Viewpoints of the target population regarding barriers and facilitators of colorectal cancer screening in the Czech Republic. World Journal of Gastroenterology. 2019, 25(9), 1132-1141. ISSN 1007-9327. IF 3.411.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., MAREK, F., DOLINA, J., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L., BENESOVA, K., MITÁŠ, L. The role of the NOD2/CARD15 gene in surgical treatment prediction in patients with Crohn's disease. International Journal of Colorectal Disease. 2019, 34(2), 347-351. ISSN 0179-1958. IF 2.641.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., POTRUSIL, M., NOVOTNÝ, I., KUBEŠ, V., PROCHÁZKA, V. A Central European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (editorial). Gastrointestinal endoscopy. 2019, 90(3), 523-525. ISSN 0016-5107. IF 7.229.

KUPKA, T., NOVOTNÝ, I., KUNOVSKÝ, L., UVÍROVÁ, M., BLAHO, M., DVOŘÁČKOVÁ, J., DÍTĚ, P. Idiopatický střevní zánět a 1. typ autoimunitní formy pankreatitidy: kazuistika. Vnitřní lékařství. 2019, 65(7-8), 520-523. ISSN 0042-773X.

LACNA, J., DURC, P., GREGUS, M., SKŘIČKOVÁ, J., DOUBKOVÁ, M., POKOJOVÁ, E., KINDLOVÁ, D., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., FORET, F., KUBAN, P. Capillary electrophoretic analysis of ionic content in exhaled breath condensate and pH monitoring as a non-invasive method in gastroesophageal reflux disease diagnostics. Journal of Chromatography B : Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 2019, 1134(DEC 15), 121857. ISSN 1570-0232. IF 2.813.

MAREK, F., KUNOVSKÝ, L., GROLICH, T., HEMMELOVÁ, B., POREDSKÁ, K., BARTUŠEK, D., KALA, Z. Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou − kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. 2019, 98(1), 31-34. ISSN 0035-9351.

MITÁŠ, L., NEVRTAL, T., KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., KAMELANDER, J., ČAN, V., ANDRAŠINA, T., PENKA, M., PENKA, I. Spontánní retroperitoneální hematom – naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem. Rozhledy v chirurgii. 2019, 98(1), 23-26. ISSN 0035-9351.

PEŇÁZOVÁ, P., ANDRAŠINA, T., NOVOTNÝ, I., TRNA, J., HEMMELOVÁ, B., KUNOVSKÝ, L., PROCHÁZKA, V., KALA, Z. IgG4 sklerozující cholangitida – zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie. 2019, 32(2), 143-151. ISSN 0862-495X.

POREDSKÁ, K., KUNOVSKÝ, L., PROCHÁZKA, V., DOLINA, J., CHOVANCOVÁ, M., VLAŽNÝ, J., ANDRAŠINA, T., EID, M., JABANDŽIEV, P., KYSELA, P., KALA, Z. Triple malignancy (NET, GIST and pheochromocytoma) as a first manifestation of neurofibromatosis type-1 in an adult patient. Diagnostic Pathology. 2019, 14(JUL 13), 77. ISSN 1746-1596. IF 2.528.

POREDSKÁ, K., ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., KUČEROVÁ, L., DASTYCH, M., RICHTER, S., PRAKSOVÁ, P., DOLINA, J., KUNOVSKÝ, L. Spinal epidural abscess - a rare complication of Crohn´s disease. Vnitřní lékařství. 2019, 65(11), 712-714. ISSN 0042-773X.

PROCHÁZKA, V., MAREK, F., KUNOVSKÝ, L., SVATOŇ, R., FARKAŠOVÁ, M., POTRUSIL, M., MORAVČÍK, P., KALA, Z. C-reactive protein as predictor of anastomotic complications after minimally invasive oesophagectomy. Journal of Minimal Access Surgery. 2019, 15(1), 46-50. ISSN 0972-9941. IF 0.966.

PROCHÁZKA, V., SVATOŇ, R., MAREK, F., ČAN, V., KUNOVSKÝ, L., BARTUŠEK, D., IVIČIČ, J., KALA, Z. Akutní hiátové hernie. Rozhledy v chirurgii. 2019, 98(5), 207-213. ISSN 0035-9351.

PROCHÁZKA, V., MAREK, F., KUNOVSKÝ, L., ČAN, V., DOLINA, J., KROUPA, R., DASTYCH, M., VACULOVÁ, J., BARTUŠEK, D., IVIČIČ, J., KALA, Z. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie. 2019, 73(3), 220-227. ISSN 1804-7874.

SATINSKY, I., HAVEL, E., BEZDEK, K., HANKE, I., KANOVA, M., KOHOUT, P., MANAK, J., MANASEK, V., MATEK, J., NOVAK, F., NOVAK, I., OLIVERIUS, M., POLEDNIK, J., ŠENKYŘÍK, M., SERCLOVA, Z., TESINSKY, P., URBANEK, L., ZADAK, Z. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP (Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče). Anesteziologie a intenzivní medicína. 2019, 30(2), 104-110. ISSN 1214-2158.

SVATOŇ, R., KALA, Z., KYSELA, P., PROCHÁZKA, V., EID, M., ANDRAŠINA, T., POREDSKÁ, K., STRENKOVA, J., CHLOUPKOVÁ, R., KUNOVSKÝ, L. Gastrointestinální stromální tumory rekta – hodnocení dat národního registru s ohledem na využití v klinické praxi. Klinická onkologie. 2019, 32(2), 117-123. ISSN 0862-495X.

SVATOŇ, R., KALA, Z., NOVOTNÝ, I., TRNA, J., ANDRAŠINA, T., KUNOVSKÝ, L. Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy. Rozhledy v chirurgii. 2019, 98(1), 10-13. ISSN 0035-9351.

ŠENKYŘÍK, M., PROKEŠOVÁ, J. Přichází doba bezlepková? – editorial. Vnitřní lékařství. 2019, 65(1), 5-6. ISSN 0042-773X.

TESARIKOVA, P., KUNOVSKÝ, L., TRNA, J., DÍTĚ, P., JABANDŽIEV, P., VACULOVÁ, J., KALA, Z. Cystic fibrosis and exocrine pancreatic insufficiency. Gastroenterologie a hepatologie. 2019, 73(4), 303-307. ISSN 1804-7874.

ZBOŘIL, V. Idiopatické střevní záněty a Clostridium difficile. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2019, 5(1), 21-23. ISSN 2336-4998.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

DÍTĚ, P., HUSA, P., HŮLEK, P., KUNOVSKÝ, L., LUKÁŠ, M., ŠEMBERA, Š. Farmakoterapie chorob trávícího ústrojí. In: Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. 5., zcela přepracované a doplněné vydání vyd. Praha: Grada Publishing, 2019, s. 207-268. ISBN 978-80-247-5078-1.

DOLINA, J., HEP, A., HUSOVÁ, L., KROUPA, R., KUNOVSKÝ, L., TOMÁŠEK, J., TRNA, J., ZBOŘIL, V. Gastroenterologie. In: Vnitřní lékařství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019, s. 206-257. ISBN 978-80-271-2289-9.

OSTATNÍ

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., KALA, Z., LOCHMAN, J., KUNOVSKÝ, L., DOLINA, J., GROLICH, T., KROUPA, R., PROCHÁZKA, V., SLABÝ, O., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L. Mikrobiom jícnu, žaludku a duodena u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. XXIII. Biologické dny 2019, Brno, 09.09.2019-10.09.2019. (Konferenční abstrakta) In: XXIII. Biologické dny 2019: sborník přednášek a posterů, program. 2019, 52. ISBN 978-80-270-6488-5.

GROSSOVÁ KLEMENTOVÁ, R. FN Brno - videoprojekce. Co je naše zodpovědnost?. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Vyžádaná přednáška)

KONEČNÝ, Š., KUBAN, P., DURC, P., DOLINA, J., DOSEDELOVA, V., HIMMELSBACH, M., BUCHBERG, W. Analysis of selected bile acids in saliva by high-performance liquid chromatography-mass spectrometry as a potential new non-invasive diagnostic method for Barrett´s esophagus. 27th United European Gastroenterology Week Baecelona 2019 (UEG 2019), Barcelona, Spain, 21.10.2019-23.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: United European Gastroenterology Journal. 2019, 7(8S), 428-429. ISSN 2050-6406.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., KUBÁŇ, P., ĎURČ, P., DOSEDĚLOVÁ, V., HIMMELSBACH, M., BUCHBERGER, W. Stanovení vybraných žlučových kyselin ve slinách metodou HLPC-MS jako potenciální nová neinvazivní metoda diagnostiky Barrettova jícnu. 36. Český a slovenský gastroenterologický kongres, Praha, 27.11.2019-29.11.2019. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2019, 73(Suppl. 1), S25-S26. ISSN 1804-7874.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., DOSEDĚLOVÁ, V., ĎURČ, P., FORET, F., KUBÁŇ, P. Analýza bikarbonátu, fosfátu a dalších aniontů ve slinách pomocí kapilární elekroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí v diagnostice refluxní choroby jícnu. 36. Český a slovenský gastroenterologický kongres, Praha, 27.11.2019-29.11.2019. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2019, 73(Suppl. 1), S31-S32. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., MAŠKOVÁ, H., DASTYCH, M., DOLINA, J., NOVOTNÝ, I., ANDRAŠINA, T., PAVLOVSKÝ, Z., EID, M., MORAVČÍK, P., PROCHÁZKA, V. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Vyžádaná přednáška)

KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R., KALA, Z., POTRUSIL, M., DASTYCH, M., DOLINA, J., POREDSKÁ, K., PACKOVÁ, B., NOVOTNÝ, I., HUSTÝ, J., KUBEŠ, V., EID, M., PROCHÁZKA, V. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: Budějovice gastroenterologické: sborník abstrakt [CD-ROM]. 2019, 18. ISBN 978–80–906995-5-7.

KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R., KALA, Z., POTRUSIL, M., DASTYCH, M., DOLINA, J., POREDSKÁ, K., PACKOVÁ, B., NOVOTNÝ, I., HUSTÝ, J., KUBEŠ, V., EID, M., PROCHÁZKA, V. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Vyžádaná přednáška)

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., MAŠKOVÁ, H., DASTYCH, M., DOLINA, J., NOVOTNÝ, I., ANDRAŠINA, T., PAVLOVSKÝ, Z., EID, M., MORAVČÍK, P., PROCHÁZKA, V. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: Budějovice gastroenterologické: sborník abstrakt [CD-ROM]. 2019, 17-18. ISBN 978–80–906995-5-7.

LITZMAN, P., DASTYCH, M., SVATOŇ, R., PROKOPOVÁ, L., BARTUŠEK, D., SMEJKAL, P. Mnohočetné erozivní léze tenkého střeva jako neobvyklá příčina krvácení do GIT: kazuistika. XXXVIII. dny mladých internistů, Olomouc, 06.06.2019-07.06.2019. (Konferenční abstrakta) In: Vnitřní lékařství. 2019, 65(Suppl. 1), 18. ISSN 0042-773X.

PACKOVÁ, B., KUNOVSKÝ, L., GROLICH, T., HUSTÝ, J., DASTYCH, M., KROUPA, R. Maligní komplikace celiakie - kdy na ně myslet. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Vyžádaná přednáška)

PACKOVÁ, B., KUNOVSKÝ, L., GROLICH, T., HUSTÝ, J., DASTYCH, M., KROUPA, R. Maligní komplikace celiakie - kdy na ně myslet. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: Budějovice gastroenterologické: sborník abstrakt [CD-ROM]. 2019, 19. ISBN 978–80–906995-5-7.

PROKOPOVÁ, L. Divertikulární choroba. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Vyžádaná přednáška)

PROKOPOVÁ, L. Biologická léčba v léčebných kombinacích. Sympozium ČLK č.1/19.PA: Idiopatické střevní záněty, Praha, 23.01.2019-23.01.2019. (Přednáška)

ŠRAMKOVÁ, M., KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R. Vliv nové antitrombotické medikace na krvácení z horní části trávicího traktu. XXXVIII. dny mladých internistů, Olomouc, 06.06.2019-07.06.2019. (Konferenční abstrakta) In: Vnitřní lékařství. 2019, 65(Suppl. 1), 18. ISSN 0042-773X.

VLČEK, P., KORBIČKA, J., VEVERKOVÁ, L., BERKOVÁ, A., ČAPOV, I., DOLINA, J., JURÁŠKOVÁ, M. Transabdominální či transperineální výkony při řešení dysfunkce pánevního dna?. XI. Podlahovy chirurgické dny, Mikulov, 14.10.2019-15.10.2019. (Konferenční abstrakta) In: XI. Podlahovy chirurgické dny: sborník abstrakt. 2019, 10. ISBN 978-80-88170-25-9.

ZBOŘIL, V. Chronická aktivní IBD: Hodnocení - riziko - řešení. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Vyžádaná přednáška)

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L., DUJSÍKOVÁ, H. Chronická aktivita idiopatických střevních zánětů IBD: Hodnocení - rizika - řešení. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 11.04.2019-12.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: Budějovice gastroenterologické: sborník abstrakt [CD-ROM]. 2019, 22-23. ISBN 978–80–906995-5-7.


2018

ČLÁNEK V ČASOPISE

ADAM, Z., STARÝ, K., ZAJÍČKOVÁ, K., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., TOMÍŠKA, M., DOUBKOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, Z., KREJČÍ, M., SANDECKÁ, V., ŠTORK, M., OSTŘÍŽKOVÁ, L., ČERMÁK, A., POUR, L. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(4), 238-252. ISSN 1213-5763.

BARTÁKOVÁ, V., KURICOVÁ, K., ZLÁMAL, F., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K. Differences in food intake and genetic variability in taste receptors between Czech pregnant women with and without gestational diabetes mellitus. European Journal of Nutrition. 2018, 57(2), 513-521. ISSN 1436-6207. IF 4.423.

BLAHO, M., DÍTĚ, P., KUNOVSKÝ, L., MARTÍNEK, A. Steatóza slinivky břišní: klinický význam. Vnitřní lékařství. 2018, 64(10), 949-952. ISSN 0042-773X.

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., BARTOŠOVÁ, L., KŘENEK, A., BARTOŠ, L., DOLINA, J., MAREK, F., KALA, Z., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L. Personalizovaná terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou – metodika stanovení genového profilu CYP2C19. Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(4), 320-328. ISSN 1804-7874.

DOLINA, J., HEP, A., KUNOVSKÝ, L., KONEČNÝ, Š. Prokinetika a jejich využití v gastroenterologii. Vnitřní lékařství. 2018, 64(6), 673-678. ISSN 0042-773X.

CHALASOVA, K., PACAL, L., PLESKACOVA, A., KNOPFOVÁ, L., ŘEHOŘOVÁ, J., TOMANDLOVA, M., TOMANDL, J., KANKOVA, K. Transketolase Activity but not Thiamine Membrane Transport Change in Response to Hyperglycaemia and Kidney Dysfunction. Experimental and clinical endocrinology & diabetes. 2018, 126(4), 255-262. ISSN 0947-7349. IF 1.623.

KOJECKY, V., MATOUS, J., KEIL, R., DASTYCH, M., ZADOROVA, Z., VARGA, M., KROUPA, R., DOLINA, J., MISUREC, M., HEP, A., GRIVA, M. The optimal bowel preparation intervals before colonoscopy: A randomized study comparing polyethylene glycol and low-volume solutions. Digestive and liver disease. 2018, 50(3), 271-276. ISSN 1590-8658. IF 3.287.

KOLORZ, M., ŘEHOŘOVÁ, J., ŠIGUTOVÁ, V. Faktory ovlivňující eliminaci léčiv u pacientů podstupujících extrakorporální náhradu renálních funkcí. Remedia. 2018, 28(3), 296-300. ISSN 0862-8947.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., STAŇKOVÁ, M., VÁLEK, V., PENKA, I. Vzácná příčina abdominální angíny s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2018, 4(3), 148-149. ISSN 2336-4998.

KONEČNÝ, Š., KROUPA, R., DOLINA, J. Novinky v oblasti funkčních onemocnění jícnu. Medicína pro praxi. 2018, 15(5), 263-266. ISSN 1214-8687.

KROUPA, R., KONEČNÝ, Š., DOLINA, J. Současné trendy v diagnostice a léčbě refluxní nemoci jícnu. Vnitřní lékařství. 2018, 64(6), 588-594. ISSN 0042-773X.

KUBAN, P., DURC, P., LACNA, J., GREGUS, M., FORET, F., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., DOUBKOVÁ, M., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., SKŘIČKOVÁ, J. Capillary Electrophoretic Analysis of Exhaled Breath Condensate in the Diagnosis of Gastroesophageal Reflux Disease. Hungarian journal of industry and chemistry. 2018, 46(1), 23-27. ISSN 0133-0276.

KUČEROVÁ, L., DOLINA, J., DASTYCH, M., BARTUŠEK, D., HONZIK, T., MAZANEC, J., KUNOVSKÝ, L. Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalomyopathy Imitating Crohn's Disease: A Rare Cause of Malnutrition. Journal of gastrointestinal and liver diseases. 2018, 27(3), 321-325. ISSN 1841-8724. IF 1.964.

KUNOVSKÝ, L., TESARIKOVA, P., KALA, Z., KROUPA, R., KYSELA, P., DOLINA, J., TRNA, J. The Use of Biomarkers in Early Diagnostics of Pancreatic Cancer. Canadian journal of gastroenterology and hepatology. 2018, 2018(AUG 2018), 5389820. ISSN 2291-2797. IF 1.622.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., DASTYCH, M., NOVOTNÝ, I., TRNA, J., MAZANEC, J., ANDRAŠINA, T., EID, M., POTRUSIL, M., MORAVČÍK, P. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(5), 401-407. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L., MITÁŠ, L., MAREK, F., DOLINA, J., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L., BENEŠOVÁ, K., KALA, Z. Impact of surgery on quality of life in Crohn´s disease patients: final results of Czech cohort. Vnitřní lékařství. 2018, 64(4), 347-354. ISSN 0042-773X.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., POTRUSIL, M., DASTYCH, M., NOVOTNÝ, I., ANDRAŠINA, T., PAVLOVSKÝ, Z., EID, M., MORAVČÍK, P. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie. 2018, 31(1), 46-52. ISSN 0862-495X.

KUNOVSKÝ, L., DASTYCH, M., ROBEK, O., SVATOŇ, R., VLAŽNÝ, J., HUSTÝ, J., EID, M., POREDSKÁ, K., KYSELA, P., KALA, Z. Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel: a case report and a review of literature. Vnitřní lékařství. 2018, 64(10), 966-969. ISSN 0042-773X.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., SVATOŇ, R., MORAVČÍK, P., MAZANEC, J., HUSTÝ, J., PROCHÁZKA, V. Mucinous cystic neoplasm of the liver or intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile duct? A case report and a review of literature. Annals of hepatology. 2018, 17(3), 519-524. ISSN 1665-2681. IF 1.576.

LAJZOVÁ, S., KROUPA, R., BULIKOVÁ, A., BOHATÁ, Š., PACKOVA, B., ŠENKYŘÍK, M. Splanchnická žilní trombóza. Vnitřní lékařství. 2018, 64(3), 272-279. ISSN 0042-773X.

MITÁŠ, L., SKŘIČKA, T., KUNOVSKÝ, L., POLÁK, P., KALA, Z., ČAN, V., DUFKOVÁ, T., JANOUŠOVÁ, E., HANSLIANOVÁ, M., PENKA, I. Clostridium dificile colitis: The role of surgery and fecal microbiota transplant. Koloproktologija. 2018, 65(3), 24-43. ISSN 2073-7556.

PACAL, L., CHALASOVA, K., PLESKACOVA, A., ŘEHOŘOVÁ, J., TOMANDL, J., KANKOVA, K. Deleterious Effect of Advanced CKD on Glyoxalase System Activity not Limited to Diabetes Aetiology. International journal of molecular sciences. 2018, 19(5), 1517. ISSN 1422-0067. IF 3.687.

PACKOVÁ, B., LAJZOVÁ, S., KROUPA, R., BULIKOVÁ, A., DOLINA, J. Splanchnická trombóza v šestinedělí. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2018, 4(1), 47-50. ISSN 2336-4998.

PACKOVÁ, B., ŠENKYŘÍK, M., KROUPA, R. Celiakie – diagnostika, léčba, rizika rozvoje malignity. Onkologie. 2018, 12(6), 293-296. ISSN 1802-4475.

PROCHÁZKA, V., MAREK, F., KUNOVSKÝ, L., SVATOŇ, R., GROLICH, T., MORAVČÍK, P., FARKAŠOVÁ, M., KALA, Z. Comparison of cervical anastomotic leak and stenosis after oesophagectomy for carcinoma according to the interval of the stomach ischaemic conditioning. Annals of the Royal college of surgeons of England. 2018, 100(7), 509-514. ISSN 0035-8843. IF 1.470.

PROKOPOVÁ, L., ZBOŘIL, V., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L. Postavení ustekinumabu v léčbě Crohnovy nemoci. Farmakoterapeutická revue. 2018, 2018(4), 339-350. ISSN 2533-6878.

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L. Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby. Farmakoterapie. 2018, 14(1), 30-33. ISSN 1801-1209.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

GAILLYOVÁ, R., VEJMELKA, J., KOHOUT, P., ZBOŘIL, V., NOVOTNÝ, A. Etiopatogeneze idiopatických střevních zánětů. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 32-55. ISBN 978-80-204-4720-3.

KOHOUT, P., KONEČNÝ, Š. Funkční vyšetření. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 251-254. ISBN 978-80-204-4720-3.

KROUPA, R., ZBOŘIL, V. Endoskopická terapie. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 459-471. ISBN 978-80-204-4720-3.

KUČEROVÁ, L., ZBOŘIL, V. Epidemiologie. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 16-31. ISBN 978-80-204-4720-3.

LUKÁŠ, K., PROKOPOVÁ, L., HOCH, J. Idiopatické střevní záněty. In: Nemoci střev. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018, s. 318-384. ISBN 978-80-271-0353-9.

STARÝ, K. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 1. In: Neuroendokrinní nádory v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media, 2018, s. 117-119. ISBN 978-80-88129-35-6.

STARÝ, K. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 2. In: Neuroendokrinní nádory v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media, 2018, s. 120-121. ISBN 978-80-88129-35-6.

VEJMELKA, J., KOHOUT, P., ZBOŘIL, V. Další terapeutické modality. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 498-509. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., KUČEROVÁ, L. Fertilita, gravidita a laktace. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 516-548. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V. Anamnéza a fyzikální vyšetření. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 153-158. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V., DUJSÍKOVÁ, H., DASTYCH, M., PROKOPOVÁ, L. Endoskopické metody. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 178-201. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V., DUJSÍKOVÁ, H. Diferenciální diagnostika idiopatických střevních zánětů. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 129-152. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V. Idiopatické střevní záněty v průběhu historie. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 14-15. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V., POREDSKÁ, K., PROKOPOVÁ, L., DUJSÍKOVÁ, H. Biologická terapie. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 359-444. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K., KOHOUT, P., VEJMELKA, J. Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 273-356. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K. Management terapie idiopatických střevních zánětů. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 255-271. ISBN 978-80-204-4720-3.

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., DUJSÍKOVÁ, H., NOVOTNÝ, A. Klinický obraz idiopatických střevních zánětů. In: Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 57-128. ISBN 978-80-204-4720-3.

ODBORNÁ KNIHA

ZBOŘIL, V., BARTUŠEK, D., DASTYCH, M., DOLEŽAL, T., DUJSÍKOVÁ, H., GAILLYOVÁ, R., HERMANOVÁ, M., HRADSKÝ, O., JANÁČKOVÁ, L., KOHOUT, P., KONEČNÝ, Š., KROUPA, R., KUČEROVÁ, L., NOVOTNÝ, A., PETRÁŠOVÁ, H., POREDSKÁ, K., PROKOPOVÁ, L., SEQUENS, R., VÁLEK, V., VEJMELKA, J. Idiopatické střevní záněty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2018. 575 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4720-3.

OSTATNÍ

BARÁTOVÁ, B., CHALÁSOVÁ, K., PÁCAL, L., BARTÁKOVÁ, V., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K. Asociace vybraných polymorfismů rizikových pro T2DM u gestačního diabetu. 54. Diabetologické dny 2018, Luhačovice, 25.04.2018-28.04.2018. (Poster) In: Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa: časopis pro postgraduální vzdělávání. 2018, 21(Suppl. 1), 37-37. ISSN 1211-9326.

CYRANY, J., ŠEMBERA, Š., GREGA, T., KLVAŇA, P., ČERNÁ, A., LUKÁŠ, M., KROUPA, R., LIBERDA, M., ŠPATENKOVÁ, V., BARANOVÁ, J., KUHN, M., NOVÁČKOVÁ, M., KOPÁČOVÁ, M. Registr familiární adenomatózní polypózy v České republice. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Poster) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S34-2S35. ISSN 1804-7874.

DADAJOVÁ, P., PLESKAČOVÁ, A., SMUTNÁ, J., SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, M., BARTÁKOVÁ, V., CHALÁSOVÁ, K., WÁGNEROVÁ, K., ŤÁPALOVÁ, V., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K. Plazmatické hladiny aminokyselin ve třetím trimestru gravidity jsou zvýšené u žen s GDM. 54. Diabetologické dny 2018, Luhačovice, 25.04.2018-28.04.2018. (Poster) In: Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa: časopis pro postgraduální vzdělávání. 2018, 21(Suppl. 1), 38-39. ISSN 1211-9326.

DASTYCH, M., DASTYCH, M., NOVOTNÁ, H., ČÍHALOVÁ, J. Assessment of Lactulose/ Mannitol test parameters for intestinal permeability determination in patients with Liver Cirrhosis and Crohn´s disease. FONS: Sympozium klinické biochemie 2018, Pardubice, 16.09.2018-18.09.2018. (Poster) In: FONS: sympozium klinické biochemie 2018 : sborník přednášek, abstrakt, informací. 2018, 79. ISBN 978-80-87436-13-4.

DEISSOVÁ, T., DOLINA, J., MAREK, F., KUNOVSKÝ, L., PROCHÁZKA, V., KALA, Z., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Analýza polymorfizmů ve vybraných genech u českých pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Poster) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S33. ISSN 1804-7874.

DOLINA, J. Dráždivý tračník: osa mozek - střevo aneb co na to střevo. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Vyžádaná přednáška) 2018,

DOLINA, J., KONEČNÝ, Š. Why rectal manometry in IBD? CEECC (Central & Eastern European Club of Coloproctology), Brno, 27.04.2018-28.04.2018. (Vyžádaná přednáška)

DOLINA, J. Dráždivý tračník. XXXVII. výroční konference SVL ČLS JEP, Karlovy Vary, 07.11.2018-10.11.2018. (Vyžádaná přednáška)

DOLINA, J. Diagnostika a terapie dráždivého tračníku. 2. ostravský gastroenterologický den, Ostrava, 16.11.2018-16.11.2018. (Vyžádaná přednáška)

DOUBKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., DOLINA, J., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., ĎURČ, P., LAČNÁ, J., GREGUŠ, M., KONEČNÝ, Š., FORET, F., KUBÁŇ, P. Analýza kondenzátu dechu jako alternativní diagnostická metoda gastroezofageálního refluxu(GERD). XXXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno, 10.10.2018-13.10.2018. (Poster) In: Alergie. 2018, 20(Suppl. 2), 83-84. ISSN 1212-3536.

HLAVSA, J., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., MORAVČÍK, P., POTRUSIL, M., MAZANEC, J., PAVLÍK, T., ANDRAŠINA, T., NOVOTNÝ, I. Radikalita pankreatoduodenektomie u karcinomu pankreatu. 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Plzeň, 20.09.2018-21.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu: [sborník abstrakt]. 2018, 105. ISBN 978-80-7177-941-4.

HRUŠKOVÁ, Z., JANČOVÁ, E., HANZAL, V., SVOJANOVSKÝ, J., KLABOCH, J., KRÁTKÁ, K., ŽAMBOCH, K., PETRÁŇOVÁ, K., ŘEHOŘOVÁ, J., VALKOVSKÝ, I., TESAŘ, V. Chronické poškození u pacientů s ANCA-asociovanou vaskulitidou: Data z celorepublikového registru. 37. kongres České nefrologické společnosti, Praha, 04.06.2018-06.06.2018. (Konferenční abstrakta) In: Aktuality v Nefrologii. 2018, 24(Suppl. 1), 17. ISSN 1210-955X.

CHALÁSOVÁ, K., PÁCAL, L., PLESKAČOVÁ, A., ŘEHOŘOVÁ, J., TOMANDL, J., KAŇKOVÁ, K. Diabetes mellitus ovlivňuje hladinu i aktivitu enzymu glyoxalázy 1. 54. Diabetologické dny 2018, Luhačovice, 25.04.2018-28.04.2018. (Poster) In: Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa: časopis pro postgraduální vzdělávání. 2018, 21(Suppl. 1), 42. ISSN 1211-9326.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., ĎURČ, P., LAČNÁ, J., GREGUŠ, M., FORET, F., SKŘIČKOVÁ, J., DOUBKOVÁ, M., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., KUBÁŇ, P. Assesment of Important Analytical Parameters of Peptest Immunoassay for its use in Diagnosis of Esophageal Reflux Disease. Digestive Disease Week, Washington DC, USA, 02.06.2018-05.06.2018. (Poster) In: Gastroenterology. 2018, 154(Suppl. 1), S477. ISSN 0016-5085.

KONEČNÝ, Š. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu jako neinvazivní diagnostika GERD. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP & XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny, Plzeň, 08.11.2018-10.11.2018. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š. Vzácná příčina abdominální anginy s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. Pracovní den Kazuistiky, Praha, 22.02.2018-22.02.2018. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., DOUBKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., ĎURČ, P., LAČNÁ, J., GREGUŠ, M., FORET, F., KUBÁŇ, P. Assessment of Exhaled Breath Condensate for Non-Invasive Diagnosis of Gastroesophageal Reflux Disease. Digestive Disease Week, Washington DC, USA, 02.06.2018-05.06.2018. (Poster) In: Gastroenterology. 2018, 154(Suppl. 1), S477. ISSN 0016-5085.

KONEČNÝ, Š. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 26.04.2018-27.04.2018. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š. Vzácná příčina abdominální anginy s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 26.04.2018-27.04.2018. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š. Omyly v diagnostice refluxní choroby jícnu. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 26.04.2018-27.04.2018. (Přednáška)

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., ĎURČ, P., LAČNÁ, J., GREGUŠ, M., DOUBKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., FORET, F., KUBÁŇ, P. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP & XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny, Plzeň, 08.11.2018-10.11.2018. (Konferenční abstrakta) In: IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP & XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny: abstrakta přednášek 2018. 2018, 104. ISBN 978-80-7177-942-1.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., ĎURČ, P., LAČNÁ, J., GREGUŠ, M., DOUBKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., FORET, F., KUBÁŇ, P. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu jako neinvazivní diagnostika GERD. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S9. ISSN 1804-7874.

KROUPA, R. Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii: Žaludek. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Přednáška)

KROUPA, R., DASTYCH, M., PROKOPOVÁ, L., HUSTÝ, J., BARTUŠEK, D., KALA, Z., KUNOVSKÝ, L., ŠENKYŘÍK, M. Možnosti a limitace endoskopie v řešení krvácení do trávicího traktu při segmentální portální hypertenzi po abdominální chirurgii. 40. české a slovenské endoskopické dny a 19. endoskopický den IKEM, Praha, 16.05.2018-16.05.2018. (Poster) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(3), 233. ISSN 1804-7874.

KROUPA, R., PAVLÍK, T., DASTYCH, M., KONEČNÝ, Š., DOLINA, J. Epidemiologie adenokarcinomu jícnu v České republice: lze vývoj aktivně ovlivnit?. XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny. XII. Mezinárodní endoskopický workshop, Hradec Králové, 15.03.2018-16.03.2018. (Přednáška)

KROUPA, R., KONEČNÝ, Š., DASTYCH, M., DOLINA, J. Sérová hladina gastrinu při dlouhodobé léčbě inhibitory protonové pumpy a klinické dopady. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S13. ISSN 1804-7874.

KROUPA, R. Pacient s vysokým rizikem krvácení: Pohled gastroenterologa. XII. Moderní trendy v intervenční kardiologii 2018 aneb Jak na to?, Brno, 01.11.2018-01.11.2018. (Přednáška)

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., POTRUSIL, M., EID, M., ANDRAŠINA, T., CHOVANCOVÁ, M., DOLINA, J., MORAVČÍK, P., PROCHÁZKA, V. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby - kazuistika. 42. Brněnské onkologické dny, Brno, 16.05.2018-18.05.2018. (Vyžádaná přednáška)

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., SVATOŇ, R., MORAVČÍK, P., MAZANEC, J., HUSTÝ, J., ANDRAŠINA, T., ŠLAPÁK, J., DOLINA, J. Mucinous cystic neoplasm of the liver and intraductal papillary neoplasm of the bile duct. 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Plzeň, 20.09.2018-21.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu: [sborník abstrakt]. 2018, 41. ISBN 978-80-7177-941-4.

KUNOVSKÝ, L., STARÝ, K., DOLINA, J., DASTYCH, M., KALA, Z., POTRUSIL, M., EID, M., ANDRAŠINA, T., CHOVANCOVÁ, M., MORAVČÍK, P., PROCHÁZKA, V. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby. 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.10.2018-13.10.2018. (Poster) In: Interná medicína. 2018, 18(S6), 22. ISSN 1335-8359.

KUNOVSKÝ, L., DOLINA, J., STARÝ, K., KROUPA, R., POREDSKÁ, K., NEŠPOROVÁ, T., MÁCA, K., MAREK, F., ANDRAŠINA, T. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom?. 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.10.2018-13.10.2018. (Konferenční abstrakta) In: Interná medicína. 2018, 18(S6), 23. ISSN 1335-8359.

KUNOVSKÝ, L., DOLINA, J., STARÝ, K., KROUPA, R., POREDSKÁ, K., NEŠPOROVÁ, T., MÁCA, K., ANDRAŠINA, T. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom ?. Budějovice gastroenterologické, České Budějovice, 26.04.2018-27.04.2018. (Vyžádaná přednáška)

MUNTEANU, H., STARÝ, K., DASTYCH, M. Obtížná substituce levothyroxinem u pacienta s nefunkční horní částí GIT – kazuistika. 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.10.2018-13.10.2018. (Konferenční abstrakta) In: Interná medicína. 2018, 18(S6), 26. ISSN 1335-8359.

PACKOVÁ, B., KROUPA, R., DASTYCH, M. Obtížná klinická predikce maligních komplikací celiakie. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Poster) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S24. ISSN 1804-7874.

PACKOVÁ, B., KROUPA, R. Úskalí diagnostiky a léčby refrakterní celiakie. XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny. XII. Mezinárodní endoskopický workshop, Hradec Králové, 15.03.2018-16.03.2018. (Konferenční abstrakta) In: XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny: [sborník přednášek]. 2018, ISBN 978-80-905477-6-6.

PLESKAČOVÁ, A., OBDRŽALOVÁ, D., TOMANDLOVÁ, M., PÁCAL, L., ŘEHOŘOVÁ, J., CHALÁSOVÁ, K., TOMANDL, J., KAŇKOVÁ, K. Vliv hemodialýzy na parametry metabolismu thiaminu a aktivitu glyoxalázy I in vivo u diabetických a nediabetických pacientů se selháním ledvin. 54. Diabetologické dny 2018, Luhačovice, 25.04.2018-28.04.2018. (Konferenční abstrakta) In: Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa: časopis pro postgraduální vzdělávání. 2018, 21(Suppl. 1), 30-30. ISSN 1211-9326.

POTRUSIL, M., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., KŘENEK, A., FORETOVÁ, L., SVOBODA, M., KUNOVSKÝ, L. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. 42. Brněnské onkologické dny, Brno, 16.05.2018-18.05.2018. (Vyžádaná přednáška)

PROCHÁZKA, V., KALA, Z., KUNOVSKÝ, L., GROLICH, T., KYSELA, P. Chirurgická léčba jaterních hemangiomů. 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Plzeň, 20.09.2018-21.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu: [sborník abstrakt]. 2018, 37. ISBN 978-80-7177-941-4.

PROKOPOVÁ, L. Ustekinumab v léčbě Crohnovy nemoci. Zajímavé kazuistiky pacientů s Crohnovou nemocí, Brno, 28.03.2018-28.03.2018. (Vyžádaná přednáška)

PROKOPOVÁ, L. Malignity komplikující průběh idiopatických střevních zánětů. XXIV. Sympózium o morfologii a funkci střeva 2018, Staré Splavy, 26.04.2018-28.04.2018. (Vyžádaná přednáška)

PROKOPOVÁ, L., ZBOŘIL, V., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L., ŠTOURAČ, P., BERÁNEK, J. Idiopatické střevní záněty a sclerosis multiplex:vlastní zkušenosti s diagnostickou a terapií. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S15. ISSN 1804-7874.

PROKOPOVÁ, L. Kortikosteroidy, imunosupresiva a biologika v terapii fibrostenozující CD. Fibrostenozující Crohnova choroba, Brno, 10.04.2018-10.04.2018. (Vyžádaná přednáška)

PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K. Klinické projevy ISZ. XVII.intenzivní kurz IBD, Praha, 13.12.2018-14.12.2018. (Vyžádaná přednáška)

PROKOPOVÁ, L., ZBOŘIL, V., POREDSKÁ, K., KUČEROVÁ, L., ŠTOURAČ, P., BERÁNEK, J. Idiopatické střevní záněty a sclerosis multiplex - vlastní zkušenostii s diagnostikou a terapií. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Přednáška)

PROKOPOVÁ, L. Biologická léčba ISZ. Pacientská IBD konference 2018, Brno, 13.09.2018-13.09.2018. (Vyžádaná přednáška) 2018,

ŘEHOŘOVÁ, J., DIVÁCKÁ, P., MALÁSKOVÁ, L., LICHÁ, Z. Trombóza renálních tepen jako příčina renálního selhání – kazuistika. 37. kongres České nefrologické společnosti, Praha, 04.06.2018-06.06.2018. (Poster) In: Aktuality v Nefrologii. 2018, 24(Suppl. 1), 35-35. ISSN 1210-955X.

ŘEHOŘOVÁ, J., DIVÁCKÁ, P., LICHÁ, Z., ŠENKYŘÍK, M., HUSTÝ, J. Anurické selhání ledvin - kazuistika. XXV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Brno, 19.09.2018-22.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: XXV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně: sborník abstrakt. 2018, 41.

STARÝ, K., LINHARTOVÁ, M., MUNTEANU, H., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., KAŠPÁRKOVÁ, H. Využití F-CH PET/MR v d iagnostice primární hyperparatyreózy. 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.10.2018-13.10.2018. (Konferenční abstrakta) In: Interná medicína. 2018, 18(S6), 31-32. ISSN 1335-8359.

STARÝ, K., MUNTEANU, H., DASTYCH, M., NOVOTNÝ, I. Vzácné nádory endokrinního systému. XLII. Brněnské onkologické dny a XXXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 16.05.2018-18.05.2018. (Konferenční abstrakta) In: Klinická onkologie. 2018, 31(Suppl. 1), S102. ISSN 0862-495X.

SVATOŇ, R., NOVOTNÝ, I., KALA, Z., ANDRAŠINA, T. Načasování ERCP u akutní biliární pankreatitidy. 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Plzeň, 20.09.2018-21.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu: [sborník abstrakt]. 2018, 60. ISBN 978-80-7177-941-4.

ŠRAMKOVÁ, M., KUNOVSKÝ, L., KROUPA, R. Vliv nové antitrombické medikace na krvácení z horní části trávicího traktu. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S18. ISSN 1804-7874.

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L. Methotrexát v léčbě ISZ. XVII.Intenzivní kurz IBD, Praha, 13.12.2018-14.12.2018. (Vyžádaná přednáška)

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K. Asistovaná reprodukce u idiopatických střevních zánětů. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Přednáška)

ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K. Asistovaná reprodukce u idiopatických střevních zánětů. 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 29.11.2018-01.12.2018. (Konferenční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2018, 72(Suppl. 2), 2S12. ISSN 1804-7874.


2017

ČLÁNEK V ČASOPISE

JUŘICA, J., KROUPA, R. Farmakoterapie dráždivého tračníku. Praktické lékárenství. 2017, 13(2), 52-59. ISSN 1801-2434.

KINDLOVÁ, D., DOUBKOVÁ, M., POKOJOVÁ, E., SKŘIČKOVÁ, J., DOLINA, J., KONEČNÝ, Š., KUBÁŇ, P., ĎURIČ, P., HODÁKOVÁ, J., GREGUŠ, M. Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu metodou kapilární elektroforézy u vybraných plicních onemocnění s podezřením na gastroesofageální reflux. Respiro. 2017, 15(3), 60-61. ISSN 1335-3985.

KOJECKY, V., MATOUS, J., KEIL, R., DASTYCH, M., KROUPA, R., ZADOROVA, Z., VARGA, M., DOLINA, J., KMENT, M., HEP, A. A head-to-head comparison of 4-L polyethylene glycol and low-volume solutions before colonoscopy: which is the best? A multicentre, randomized trial. INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE. 2017, 32(12), 1763-1766. ISSN 0179-1958.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., HEP, A. Funkční onemocnění gastrointestinálního traktu - optimální terapeutický přístup k jícnovým poruchám. Farmakoterapeutická revue. 2017, 2017(1), 30-35. ISSN 2533-6878.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., BENEŠ, Z., HEP, A. První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v České republice k implantaci. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(2), 156-160. ISSN 1804-7874.

KRÁLÍČEK, L., KROUPA, R., ŠEVČÍKOVÁ, A., OTRUBOVÁ, M., KULHÁNEK, V. Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základe mikrobio logického vyšetrení po selhání 2. linie eradikacní lécby. Transfuze a hematologie dnes. 2017, 71(4), 304-309. ISSN 1213-5763.

KROUPA, R., ŠEVČÍKOVÁ, A. Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základě mikrobiologického vyšetření po selhání 2. linie eradikační léčby. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(4), 304-309. ISSN 1804-7874.

KUČEROVÁ, L. Průjem jako symptom v klinické praxi u hospitalizovaného pacienta. Remedia. 2017, 27(3), 246-249. ISSN 0862-8947.

KUNOVSKÝ, L., DASTYCH, M., KROUPA, R., HEMMELOVÁ, B., MÚČKOVÁ, K., CHOVANCOVÁ, M., KUČEROVÁ, L., DOLINA, J. Gastric antral vascular ectasia and solitary rectal ulcer syndrome - Two rare diagnoses as the cause of anemia in a single patient: Case report. Vnitřní lékařství. 2017, 63(5), 339-342. ISSN 0042-773X.

KUNOVSKÝ, L., MAREK, F., KALA, Z., DOLINA, J., ČAN, V., PROCHÁZKA, V. Možnosti miniinvazivní chirurgie u pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(1), 29-35. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., SVATOŇ, R., DASTYCH, M., KROUPA, R., DOLINA, J., GROLICH, T., ČAN, V., PROCHÁZKA, V. Transanální minimalne invazivní resekce rekta s totalni mezorektalni excizí po endoskopické mukóznf resekci. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(3), 208-214. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., MITÁŠ, L., ČAN, V., DOLINA, J., NĚMCOVÁ, E., KLVACOVA, L., GAJDOŠOVÁ, T., PENKA, I. Rare cases imitating acute appendicitis: Three case reports and a review of literature. Rozhledy v chirurgii. 2017, 96(2), 82-87. ISSN 0035-9351.

MORAVČÍK, P., HLAVSA, J., KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., PENKA, I., DASTYCH, M. Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu. Klinická onkologie. 2017, 30(4), 258-263. ISSN 0862-495X.

NOVOTNÁ, B. Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy. Allergy. 2017, 72(10), 1279-1287. ISSN 1398-9995.

NOVOTNÁ, B., ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L. Rapid desensitisation for the management of hypersensitivity reaction to biologicals: infliximab and adalimumab in inflammatory bowel disease patients. Allergy and Immunology. 2017, 2017(2.1), 52-53. ISSN 2398-9130.

RAPUTOVÁ, J., ŠROTOVÁ, I., VLČKOVÁ, E., SOMMER, C., UECEYLER, N., BIRKLEIN, F., RITTNER, H., REBHORN, C., ADAMOVÁ, B., KOVAĽOVÁ, I., KRALICKOVA NEKVAPILOVA, , FORER, L., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., OLSOVSKY, J., WEBER, P., DUSEK, L., JARKOVSKY, J., BEDNAŘÍK, J. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. PAIN. 2017, 158(12), 2340-2353. ISSN 0304-3959.

ZAKHAROV, S., PELCLOVA, D., NAVRATIL, T., BELACEK, J., LATTA, J., PISAR, M., RULISEK, J., LEPS, J., ZIDEK, P., KUCERA, C., BOCEK, R., MAZUR, M., BELIK, Z., CHALUPA, J., TALAFA, V., KONDRAS, K., NALOS, D., SEDLAK, C., ŠENKYŘÍK, M., SMID, J., SALEK, T., ROBERTS, DM., HOVDA, KE. Efficiency of acidemia correction on intermittent versus continuous hemodialysis in acute methanol poisoning. Clinical Toxicology. 2017, 55(2), 123-132. ISSN 1556-3650. IF 3.677.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

ŠENKYŘÍK, M. Klasifikace selhání střeva, získané selhání střeva. In: Selhání střeva a transplantace tenkého střeva. Praha: Mladá fronta, 2017, s. 61-74. ISBN 978-80-204-4088-4.

ŠENKYŘÍK, M. Infekční komplikace. In: Selhání střeva a transplantace tenkého střeva. Praha: Mladá fronta, 2017, s. 199-207. ISBN 978-80-204-4088-4.

OSTATNÍ

BORILOVA LINHARTOVA, P., BARTOS, L., BARTOSOVA, L., KŘENEK, A., DOLINA, J., MAREK, F., KALA, Z., IZAKOVICOVA HOLLA, L. Proton pump inhibitors therapy and cyp2c19 gene variability in Czech patients with gastroesophageal reflux disease: pilot study. (Konferenční abstrakta) In: 67. česko-slovenské farmakologické dni, 2017, ISSN 1337-6853.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., ĎURČ, P., LAČNÁ, J., GREGUŠ, M., DOUBKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., FORET, F., KUBÁŇ, P. Peptest v laboratoři a klinické praxi a jeho možnosti využití k diagnostice EER. (Konfereční abstrakta) In: Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(S2), 39-40. ISSN 1804-7874.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., DOUBKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., KINDLOVÁ, D., POKOJOVÁ, E., DURC, P., LACNA, J., GREGUS, M., FORET, F., KUBAN, P. Assessment of exhaled breath condensate for non-inv asive diagnostis of gastroesophageal reflux disease in correlation with mii-pf and peptest. (Konfereční abstrakta) In: United European Gastroenterology Journal. 2017, 5(Suppl. 1), A353-A354. ISSN 2050-6406.

KUČEROVÁ, L., ZBOŘIL, V., PROKOPOVÁ, L., POREDSKÁ, K., KUNOVSKÝ, L. Koincidence chronicky aktivního průběhu Crohnovy nemoci s adenokarcinomem jejuna a opakovaným výskytem adenomů kolon [přednáška]. České Budějovice, Budějovice gastroenterologické - 3. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gstroenterologické sekce sestra ČAS, 06.04.2017-07.04.2017.  

KUNOVSKÝ, L., DASTYCH, M., KUČEROVÁ, L., KROUPA, R., HEMMELOVÁ, B., MÚČKOVÁ, K., DOLINA, J. Koincidence dvou vzácných příčin krvácení do gastrointestinálního traktu – kazuistika [přednáška]. České Budějovice, Budějovice gastroenterologické, 06.04.2017-07.04.2017. 

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., PROCHÁZKA, V., POTRUSIL, M., DASTYCH, M., NOVOTNÝ, I., ANDRAŠINA, T., PAVLOVSKÝ, Z., EID, M., MORAVČÍK, P. Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu [přednáška]. In: Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 2S24. ISSN 1804-7874.

KUNOVSKÝ, L., DASTYCH, M., ROBEK, O., VLAŽNÝ, J., HUSTÝ, J., EID, M., POREDSKÁ, K., DOLINA, J., KALA, Z. EP-07 Mnohočetné postižení tenkého střeva neuroendokrinním tumorem – kazuistika [přednáška]. In: Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 2S41. ISSN 1804-7874.


2016

ČLÁNEK V ČASOPISE

ADAM, Z., STARÝ, K., TOMÍŠKA, M., DOUBKOVÁ, M., PRÁŠEK, J., ČERMÁKOVÁ, Z., POUR, L., KREJČÍ, M., SANDECKÁ, V., KRÁL, Z., ČERMÁK, A. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství. 2016, 62(5), 370-383. ISSN 0042-773X.

ANDRAŠINOVÁ, T., ADAMOVÁ, B., STULÍK, J., BECK, J., STARÝ, K., VOHÁŇKA, S., BÁLINTOVÁ, Z. Spinální epidurální lipomatóza – tři kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(1), 93-99. ISSN 1210-7859. IF0.209.

BARTAKOVA, V., KLIMESOVA, L., KIANICKOVA, K., DVORAKOVA, V., MALUSKOVA, D., ŘEHOŘOVÁ, J., SVOJANOVSKÝ, J., OLŠOVSKÝ, J., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KANKOVA, K. Resting heart rate does not predict cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetic patients. Journal of diabetes research. 2016, 2016(2016), 6726492. ISSN 2314-6745. IF2.431.

BARTAKOVA, V., KOLLAROVA, R., KURICOVA, K., SEBEKOVA, K., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KANKOVA, K. Serum carboxymethyl-lysine, a dominant advanced glycation end product, is increased in women with gestational diabetes mellitus. Biomedical papers. 2016, 160(1), 70-75. ISSN 1213-8118. IF0.924.

BARTÁKOVÁ, V., KURICOVÁ, K., PÁCAL, L., NOVÁ, Z., DVOŘÁKOVÁ, V., ŠVRČKOVÁ, M., MALÚŠKOVÁ, D., SVOBODOVÁ, I., ŘEHOŘOVÁ, J., SVOJANOVSKÝ, J., OLŠOVSKÝ, J., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K. Hyperuricemia contributes to the faster progression of diabetic kidney disease in type 2 diabetes mellitus. Journal of diabetes and its complications. 2016, 30(7), 1300-1307. ISSN 1056-8727. IF2.955.

BARTAKOVA, V., PLESKACOVA, A., KURICOVA, K., PACAL, L., DVORAKOVA, V., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., TOMANDLOVA, M., TOMANDL, J., KANKOVA, K. Dysfunctional protection against advanced glycation due to thiamine metabolism abnormalities in gestational diabetes. Glycoconjugate journal. 2016, 33(4), 591-598. ISSN 0282- 0080. IF1.828.

DASTYCH, M., DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M. Manganese in whole blood and hair in patients with long-term home parenteral nutrition. Clinical Laboratory. 2016, 62(1-2), 173-177. ISSN 1433-6510. IF0.936.

DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., DASTYCH, M., NOVÁK, F., WOHL, P., MAŇÁK, J., KOHOUT, P. Trace element status (Zinc, Copper, Selenium, Iron, Manganese) in patients with long-term home parenteral nutrition. Annals of nutrition and metabolism. 2016, 69(2), 120-124. ISSN 0250-6807. IF2.461.

JEČMENOVÁ, M., KROUPA, R. Inhibitory protonové pumpy a jejich účinek na kosti. Vnitřní lékařství. 2016, 62(2), 139-146. ISSN 0042-773X.

KOJECKÝ, V., DASTYCH, M., ZÁDOROVÁ, Z., VARGA, M., HAJER, J., KMENT, M., KROUPA, R., KUNOVSKÁ, M., MATOUŠ, J., MIŠUREC, M., HEP, A., KIANIČKA, B., LATTA, J. Efektivní příprava střeva před koloskopií nízkoobjemový PEG v děleném režimu. Vnitřní lékařství. 2016, 62(4), 249-254. ISSN 0042-773X.

KUNOVSKÝ, L., HEMMELOVÁ, B., KALA, Z., DOLINA, J., KONECNY, S., PENKA, I. Crohn disease and pregnancy: a case report of an acute abdomen. International journal of colorectal disease. 2016, 31(8), 1493-1494. ISSN 0179-1958. IF2.383.

KUNOVSKÝ, L., KALA, Z., MITÁŠ, L., DOLINA, J., ČAN, V., KUČEROVÁ, L., JADCZAKOVA, V., PENKA, I. Quality of life after bowel resection for Crohn‘s disease - first results. Rozhledy v chirurgii. 2016, 95(12), 444-448. ISSN 0035-9351.

LINHARTOVÁ, M., MITÁŠ, L., STARÝ, K. Raritní případ obrovského adenomu přístítného tělíska. Rozhledy v chirurgii. 2016, 95(12), 453-456. ISSN 0035-9351.

PROKOPOVÁ, L. Crohnova nemoc tenkého střeva. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. 2016, 2(1/2016), 29-36. ISSN 2336-4998. ŘÁDKOVÁ, J. Bakteriální přerůstání. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. 2016, 2(1), 18-21. ISSN 2336-4998.

ŠENKYŘÍK, M., DASTYCH, M. Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou. Díl 4, Enterální a parenterální výživa. Chloridy. Kazuistika 4. Klinická onkologie. 2016, 29(4), 311-312. ISSN 0862-495X.

TRNA, J., PENKA, I., BULIKOVÁ, B., ZBOŘIL, V., NOVOTNÝ, I. Juxtapapilární divertikl duodena jako příčina pankreatobiliárních potíží – kazuistika a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. 2016, 95(7), 294-297. ISSN 0035- 9351.

TRNA, J., STIBŮREK, O., SHÁNĚLOVÁ, M., DÍTĚ, P. Principy léčby chronické pankreatitidy. Gastroenterológia pre prax. 2016, 15(1), 31-35. ISSN 1336-1473.

ODBORNÁ KNIHA

TRNA, J., KALA, Z. Klinická pankreatologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. 270 s. ISBN 978-80-204-3902-4.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

BAJČIOVÁ, V., STARÝ, K. Etiologie NEN. In: Neuroendokrinní nádory. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2016, s. 30-37. ISBN 978-80-7345-468-5.

STARÝ, K. Inzulinom, gastrinom a ostatní vzácné funkční nádory pankreatu. In: Neuroendokrinní nádory. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2016, s. 231-238. ISBN 978-80-7345-468-5.

STARÝ, K. Medulární karcinom štítné žlázy. In: Neuroendokrinní nádory. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2016, s. 203-205. ISBN 978-80-7345-468-5.

OSTATNÍ

KALA, Z., DOLINA, J. Jak vyprázdnit pacienta před kolonoskopií a před operací? (Vyžádaná přednáška) Brno: VIII. ročník pracovního multidisciplinárního setkání, 23.09.2016.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J. Kvalitativní hodnocení složení refluxátu a jeho vztah k mimojícnovým projevům refluxní choroby. (Poster) Gastroenterologie a hepatologie. 2016, 70(S2), 2S32. ISSN 1804-7874.

KONEČNÝ, Š., DOLINA, J., HEP, A. První případ elekttrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný k implantaci v ČR. (Poster) Gastroenterologie a hepatologie. 2016, 70(S2), 2S12. ISSN 1804-7874.

KONEČNÝ, Š., KROUPA, R., PAVLÍK, T., DOLINA, J. Qualitative evaluation of the composition of refluxate by 24- hour multichannel esophageal intraluminal impedance and ph-monitoring and its relationship with extraesophageal reflux disease. (Konfereční abstrakta) Vienna: UEG (United European Gastroenterology) Week 2016, 15.10.2016.

KONEČNÝ, Š., VLADAŘOVÁ, M., DOLINA, J. Kvalitativní hodnocení složení refluxátu pomocí 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH metrie jícnu a jeho vztah k mimojícnovým projevům refluxní choroby. (Konfereční abstrakta) Štrbské pleso: XXI. Gastrofórum 2016, 20.01.2016.


2015

ČLÁNEK V ČASOPISE

BARTAKOVA, V., MALUSKOVA, D., MUZIK, J., BELOBRADKOVA, J., KANKOVA, K. Possibility to predict early postpartum glucose abnormality following gestational diabetes mellitus based on the results of routine mid-gestational screening. Biochemia Medica. 2015, 25(3), 460-468. ISSN 1330-0962.

BOJKOVA, M., DITE, P., DVORACKOVA, J., NOVOTNY, I., FLOREANOVA, K., KIANICKA, B., UVIROVA, M., MARTINEK, A. Immunoglobulin G4, Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. Digestive Diseases. 2015, 33(1), 86-90. ISSN 0257-2753.

DASTYCH, M., KROUPA, R. Možnosti endoskopických řešení polypoidních a nepolypoidních lézí v kolon. Vnitřní lékařství. 2015, 61(7-8), 698-702. ISSN 0042-773X.

DÍTĚ, P., NOVOTNÝ, I., KIANIČKA, B., RYDLO, M., NECHUTOVÁ, H., MARTÍNEK, A., UVÍROVÁ, M., BOJKOVÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, J. Autoimunitní pankreatitida – diagnostický konsenzus. Vnitřní lékařství. 2015, 61(2), 114-118. ISSN 0042-773X.

GROLICH, T., CRHA, M., NOVOTNY, L., KALA, Z., HEP, A., NECAS, A., HLAVSA, J., MITAS, L., MISIK, J. Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model.  Journal of Surgical Research. 2015, 193(2), 606-612. ISSN 0022-4804.

HEP, A., DOLINA, J. Dráždivý tračník. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2015, 1(2), 116-122. ISSN 2336-4998.

HUSER, M., WAGNEROVA, K., JANKU, P., MALASKOVA, L., STOURAC, P. Clinical Management of Pregnancy in Women with Goodpasture Syndrome. Gynecologic and Obstetric Investigation. 2015, 79(2), 73-77. ISSN 0378-7346.

PLESKAČOVÁ, A., BARTÁKOVÁ, V., PÁCAL, L., KURICOVÁ, K., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., TOMANDL, J., KAŇKOVÁ, K. Vitamin D Status in Women with Gestational Diabetes Mellitus during Pregnancy and Postpartum. BioMed Research International. 2015, 2015, 260624. ISSN 2314-6141.

POLÁK, P., VRBA, M., BORTLÍČEK, Z., JURÁNKOVÁ, J., FREIBERGEROVÁ, M., HUSA, P., KAMELANDER, J., DASTYCH, M. Kampylobakteriózy na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013: retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, 64(3), 153-159. ISSN 1210-7913.

SEDLÁČKOVÁ, L., NOVOTNÁ, B., PAUKERT, J., KRČMOVÁ, I., KUČERA, P., VERNEROVÁ, E., LIŠKA, M., DAŇKOVÁ, E., PEŠÁK, S., THON, V. Kožní testy v diagnostice lékové alergie. Doporučení Pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAKI. Alergie. 2015, 2015(4), 268-276. ISSN 1212-3536.

STARÝ, K. Novinky v diagnostice a léčbě MEN1. Vnitřní lékařstv. 2015, 61(10), 896-899. ISSN 0042-773X.

ŠENKYŘÍK, M. Domácí nutriční péče v České republice. Vnitřní lékařství. 2015, 61(7-8), 691-694. ISSN 0042-773X.

ŠENKYŘÍK, M., PROKEŠOVÁ, J. Neceliakální glutenová senzitivita - editorial. Vnitřní lékařství. 2015, 61(3), 195-196. ISSN 0042-773X.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

JUREČKOVÁ, A., STARÝ, K. Karcinomy štítné žlázy. In: Onkologie - minimum pro praxi. Praha: Axonite CZ, s.r.o., 2015, s. 251-255. ISBN 978-80-88046-01-1.

KROUPA, R., VRTIŠOVÁ, V. Roztroušená skleróza a trávicí trakt - pohled gastroenterologa. In: Mezioborová péče o pacienty s roztroušenou sklerózou: jak správně pečovat o pacienta s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, 2015, s. 33-40. ISBN 978-80-7471-119-0.

STARÝ, K. Tyreopatie ve stáří. In: Vybrané klinické stavy u seniorů. Praha: Mladá fronta a.s., 2015, s. 148-155. ISBN 978-80-204-3394-7.

ŠENKYŘÍK, M. Poruchy výživy ve stáří. In: Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 117-136. ISBN 978-80-204-3394-7.


2014

ČLÁNEK V ČASOPISE

DASTYCH, M., ČÍHALOVÁ, M., DASTYCH, M. Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií: diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi. Klinická biochemie a metabolismus. 2014, 22(4), 184-188. ISSN 1210-7921.

DÍTĚ, P., UVÍROVÁ, M., BOJKOVÁ, M., NOVOTNÝ, I., DVOŘÁČKOVÁ, J., KIANIČKA, B., NECHUTOVÁ, H., DOVRTĚLOVÁ, L., FLOREÁNOVÁ, K., MARTÍNEK, A. Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu. Gastroenterologie a hepatologie. 2014, 68(6), 492-496. ISSN 1804-7874.

FLOREÁNOVÁ, K., DÍTĚ, P., BOJKOVÁ, M., KIANIČKA, B. Epidemiology of acute pancreatitis in the Czech Republic - The South Moravian Region in 2009-2010. Gastroenterologia Polska. 2014, 21(1), 10-16. ISSN 1232-9886.

FLOREÁNOVÁ, K., DÍTĚ, P., KIANIČKA, B., DOVRTĚLOVÁ, L., PŘECECHTĚLOVÁ, M. Akutní pankreatitida – validace nové klasifikace na souboru 159 nemocných a prognostické faktory. Vnitřní lékařství. 2014, 60(7-8), 567-574. ISSN 0042-773X.

KINDLOVÁ, D., JAKUBÍČKOVÁ, B., SKŘIČKOVÁ, J., TURČÁNI, P., HRAZDÍROVÁ, M., TOMÍŠKOVÁ, M., BINKOVÁ, I., STAŇKOVÁ, Y., MOULIS, M., NOVOTNÁ, B. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014, 74(4), 129-132. ISSN 1213-810X.

KOJECKÝ, V., DOLINA, J., KIANIČKA, B., MISUREC, M., VARGA, M., LATTA, J., VACULIN, V. A Single or Split Dose Picosulphate/Magnesium Citrate Before Colonoscopy: Comparison Regarding Tolerance and Efficacy with Polyethylene Glycol. A Randomized Trial. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2014, 23(2), 141-146. ISSN 1841-8724.

KROUPA, R., JURÁNKOVÁ, J., DASTYCH, M., ŠENKYŘÍK, M., PAVLIK, T., PROKEŠOVÁ, J., JEČMENOVÁ, M., DOLINA, J., HEP, A. Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International. 2014, 2014, 590891. ISSN 2314-6133.

NECHUTOVÁ, H., DÍTĚ, P., HERMANOVÁ, M., NOVOTNÝ, I., MARTÍNEK, A., KLVANA, P., KIANIČKA, B., SOUČEK, M. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2014, 164(3-4), 63-72. ISSN 0043-5341.

STARÝ, K., MUNTEANU, H., SURKOVÁ, S., LINHARTOVÁ, M. Tyreopatie u seniorů. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 191-193. ISSN 1805-4684.

STIBŮREK, O., TRNA, J., ŠENKYŘÍK, M., PROCHÁZKA, V., KALA, Z., HEP, A. Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách terciární nemocnice v České republice. Vnitřní lékařství. 2014, 60(5-6), 417-422. ISSN 0042-773X.

ŠENKYŘÍK, M. Septický infikovaný trombus přechodu horní duté žíly a pravé síně se zavedeným centrálním žilním katétrem – editorial. Vnitřní lékařství. 2014, 60(2), 108-109. ISSN 0042-773X.

TANHÄUSEROVÁ, V., KURICOVÁ, K., PÁCAL, L., BARTÁKOVÁ, V., ŘEHOŘOVÁ, J., SVOJANOVSKÝ, J., OLŠOVSKÝ, J., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K. Genetic variability in enzymes of metabolic pathways conferring protection against non-enzymatic glycation versus diabetes-related morbidity and mortality. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2014, 52(1), 77-83. ISSN 1434-6621.


2013

ČLÁNEK V ČASOPISE

BARTÁKOVÁ, V., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KAŇKOVÁ, K.  Časná poporodní konverze gestačního diabetes mellitus do permanentního diabetu či prediabetu v České republice: epidemiologická studie. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa, 2013, roč. 16, č. 1, s. 8-14.

DÍTĚ, P., TRNA, J., KINKOR, Z., NOVOTNÝ, I., LATA, J., KIANIČKA, B., HERMANOVÁ, M.  Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver, 2013, roč. 7, č. 5, s. 621-624.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., DÍTĚ, P., KOZEL, J., KONEČNÝ, M.  Výskyt dalších novotvarů u nemocných s leukémií. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 3, s. 135-139.

HÁNA, V., ŠVANCARA, J., BANDÚROVÁ, Ľ., BRABEC, P., ČÁP, J., ĎUROVCOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, E., HÁNA, V., JARKOVCOVÁ, Z., KENTOŠ, P., KLIMEŠ, D., KRČMA, M., KRŠEK, M., LAZÚROVÁ, I., OLŠOVSKÁ, V., PODOBA, J., PURA, M., SÁSIKOVÁ, M., STARÝ, K., STRENKOVÁ, J., ŠIPROVÁ, H., ŠTĚŇO, J., TREJBALOVÁ, L., VAŇUGA, P., WAGNEROVÁ, H.  Registr selárních tumorů - RESET: diagnostika a léčba akromegalie v České a Slovenské republice v 21. století. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, 2013, roč. 16, č. 4, s. 219-224.

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., HRDLIČKOVÁ, B., MAREK, F., DOLINA, J., KALA, Z., ŘIHÁK, V.  Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology, 2013, roč. 74, č. 9, s. 1161-1169.

KROUPA, R., DASTYCH, M., PROKEŠOVÁ, J., DOLINA, J., HEP, A.  Zdravotní rizika endoskopie pr endoskopisty v České republice - pilotní studie. Gastrroenterologie a Hepatologie, 2013, roč. 67, č. 3, s. 194-198.

KROUPA, R., DASTYCH, M., PROKEŠOVÁ, J., DOLINA, J., HEP, A.  Zdravotní rizika endoskopie pro endoskopisty v České repulice - pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, roč. 67, č. 3, s. 194-198.

KROUPA, R., JEČMENOVÁ, M.  Nemoci žaludku v ambulantní praxi. Interní medicína pro praxi , 2013, roč. 15, č. 2, s. 60-63.

KROUPA, R., JEČMENOVÁ, M., DOLINA, J.  Terapie refluxní nemoci jícnu. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. 4, s. 435-439.

KROUPA, R., JEČMENOVÁ, M., DOLINA, J.  Terapie refluxní nemoci jícnu. Postgraduální medicína, 2013, roč. 4, č. 15, s. 435-439.

LUDKA, O., ŠTÍPAL, R., ŠENKYŘÍKOVÁ, M., MUSIL, V., TRNA, J., JARKOVSKÝ, J., POZDÍŠEK, Z., DUŠEK, L., ŠPINAR, J.  The importance of admission and discharge BNP assessment in patients hospitalized for acutely decompensated chronic systolic heart failure. Cor et Vasa, 2013, roč. 55, č. 4, s. E286-E292.

LUDKA, O., TRNA, J., GALKOVÁ, L., MUSIL, V., ŠPINAR, J.  Usefulness of exercise tissue doppler echocardiography for prognostic stratification of congestive heart failure patients with left ventricular systolic dysfunction. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2013, roč. 157, č. 1, s. 27-34.

NOVOTNÁ, B., ŠMÉRKOVÁ, H., ZBOŘIL, V.  Reakce hypersenzitivity na biologickou léčbu. Klinická imunológia a alergológia, 2013, roč. 3, č. 23, s. -.

PROKEŠOVÁ, J.  Celiakální sprue – staronová diagnóza. Revizní a posudkové lékařství, 2013, roč. 16, č. 3, s. 89-94.

ŠKORŇA, M., PŘECECHTĚLOVÁ, M., ŽÁKOVÁ, A., KALA, Z., DÍTĚ, P.  Efekt různých terapeutických postupů u osob s chronickou pankreatitidou ovlivnění kvality života. Gastroenterológia pre prax, 2013, roč. 4, č. 12, s. 200-205.

TANHÄUSEROVÁ, V., TOMANDL, J., PÁCAL, L., KLEPÁRNÍK, M., MALÚŠKOVÁ, D., BARTÁKOVÁ, V., KURICOVÁ, K., ŘEHOŘOVÁ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, S., SVOJANOVSKÝ, J., OLŠOVSKÝ, J., BĚLOBRÁDKOVÁ, J., KRUSOVÁ, D., JURAJDA, M., MUŽÍK, J., PAVLÍK, T., KAŇKOVÁ, K.  ADMA,SDMA and L-arginine/ADMA Ratio but not DDAH Genetic Polymorphisms are Reliable Predictors of Diabetic Nephropathy Progression as Identified by Competing Risk Analysis. Kidney and Blood Pressure Research, 2013, roč. 36, č. 1, s. 200-208.

VANÍČEK, J., KIANIČKA, B., TRNA, J., ŘIHÁČEK, I., SOUČEK, M., ŠPÁC, J., KYSELOVÁ, H., MIKULICOVÁ, R., BAJGAROVÁ, B.  Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360.

VANÍČEK, J., KYSELOVÁ, H., KIANIČKA, B., TRNA, J. Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360.

ODBORNÁ KNIHA

HORÁK, L., SKŘIČKA, T., ŠLAUF, P., ÖRHALMI, J., BARTUŠEK, D., DOLINA, J., HEMMELOVÁ, B., PENKA, I., PETRÁŠOVÁ, H., SMĚLÁ, M., KACHLÍK, D., MÁLEK, J., SANKOT, J., ŠATNÍK, J., SUCHÁNEK, Š., VÁVRA, P., VEDRA, P., VEPŘEKOVÁ, G., VOŠKA, M.  Praktická proktologie.  Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3595-5.


2012

ČLÁNEK V ČASOPISE

Beneš, Z., Abrahámová, J., Matějčková, M., Antoš, Z., Puškárová, G., Kohout, P., Rozmahel, M., Hep, A., Dolina, J., Koukolík, F.  Detekce KRAS a jeho mutace v biopsii pokročilého kolorektálního karcinomu při kolonoskopii. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 7-8, s. CD186-CD189.

Buršová, Š., Dubový, P., Vlčková Moravcová, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus.Journal of the Neurological sciences, 2012, roč. 315, č. 1-2, s. 60-63.

Buršová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Valitida a prediktivní hodnota screeningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie.Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 5, s. 562-572.

Dítě, P., Hermanová, M., Trna, J., Novotný, I., Růžička, M., Liberda, M., Bártková, A.  The role of chronic inflammation: chronic pancreatitis as a risk factor of pancreatic cancer. Digestive Diseases, 2012, roč. 30, č. 3, s. 277-283.

Dítě, P., Kroupa, R., Novotný, I., Jelšíková, M.  Blokátory protonové pumpy v terapii peptických lézí. Medicína pro praxi, 2012, roč. 9, č. 11, s. 423-426.

Dítě, P., Novotný, I., Jelšíková, M., Floreánová, K., Trna, J.  Klasifikace akutní pankreatitidy.Gastroenterológia pre prax, 2012, roč. 11, č. 2, s. 82-84.

Dítě, P., Novotný, I., Kala, Z., Hermanová, M., Nechutová, H., Dvořáčková, J., Martínek, A., Trna, J.  Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 187-190.

Divišová, Š., Vlčková Moravcová, E., Hnojčíková, M., Škorňa, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.  Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of Peripheral Nervous System, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350.

Indráčková, M., Rešková, A., Novotná, D.  Skrytý zánět komplikující založení cévního přístupu. Sestra, 2012, roč. 22, č. 9, s. 44-44.

Kindlová, D., Jakubíčková, B., Moulis, M., Skřičková, J., Turčáni, P., Hrazdirová, A., Tomíšková, M., Binková, I., Staňková, Y., Novotná, B.  Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem?  Studia pneumologica et Phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241.

Kroupa, R.  Barettův jícen, rizikové faktory, léčba. Interní medicína pro praxi, 2012, roč. 14, č. 3, s. 104-106.

Linhartová, M., Mitáš, L., Starý, K., Munteanu, H.  Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 11, s. 614-619.

Munteanu, H., Starý, K., Feit, J., Procházka, V., Chasáková, D., Vojtěchová, P.  Feochromocytom v praxi - kazuistika. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43.

Munteanu, H., Starý, K., Šteffl, M., Babánková, I., Poprach, A.  Atypická metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii, 2012, roč. 10, č. 3 (Endokrinologie), s. 28-30.

Novotný, I., Dítě, P., Trna, J., Husová, L., Geryk, E., Lata, J.  Immunoglobulin G4- related cholangitis : a variant of lgG4-related systemic  disease. Digestive Diseases, 2012, roč. 30, č. 2, s. 216-219.

Procházka, V., Kala, Z., Jíra, M., Starý, K., Bohatá, Š., Penka, I.  Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekční kritéria. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 4, s. 230-234.

Prokopová, L., Ďuricová, D., Bortlík, M., Zbořil, V., Lukáš, M.  Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, roč. 66, č. 5, s. 391-400.

Rešková, A., Indráčková, M., Novotná, D., Grande, E.  Kalcifylace při chronické renální insuficienci - kazuistika. Aktuality v nefrologii, 2012, roč. 18, Suppl. 1, s. 47-48.

Rešková, A., Novotná, D., Grande, E., Prchalová, H.  Biopsie ledvin a úloha sestry při asistenci.Aktuality v nefrologii, 2012, roč. 18,  Suppl. 1, s. 49-49.

Šenkyřík, M., Juránková, J.  Péče o trvalé vstupy pacientů na domácí parenterální výživě - editoral. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 12, č. 58, s. 892-893.

Starý, K., Hep, A., Munteanu, H.  Ultrazvuková shear wave elastografie v diagnostice ložiskových změn štítné žlázy, první zkušenosti. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa, 2012, roč. 15, č. 3, s. 27-27.

Starý, K., Procházka, V., Hlavsa, J., Novotný, I., Hušek,K.  Radiofrekvenční ablace inzulinomu. Somatuline Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.

Trna, J., Adamcová, A., Crawford, B., Hermanová, M., Dítě, P.  Diabetes mellitus in pancreatic cancer patients in the Czech Republic: sex differences. Experimental Diabetes Research, 2012, roč. 2012, č.  414893, s. 1-5.

Trna, J., Vege, S., Příbramská, V., Chari, S., Kamath, P., Kendrick, M.  Lack of significant liver enzyme elevation and gallstones and/or sludge on ultrasound on day 1 of acute pancreatitis is associated with recurrence after cholecystectomy: a population-based study. Surgery, 2012, roč. 151, č. 2, s. 199-205.

Vejmělka, J., Kohout, P., Beneš, Z., Dolina, J., Hep, A.  Refeeding syndrom u mladého pacienta s anxiózně-depresivní poruchou. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 7-8, s. CD181-CD183.

Vlček, P., Korbička, J., Veverková, L., Čapov, I., Dolina, J., Bartušek, D.  Chirurgická léčba anorektální dysfunkce. Gastroenterológia pre prax, 2012, roč. 11, č. 1, s. 10-15.

ODBORNÁ KNIHA

Novotná, B., Novák, J.  Alergie a astma : v těhotenství, prevence v dětství. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 240 s. 978-80-247-4390-5.

Seifert, B., Dítě, P., Bureš, J., Jirásek, V., Kroupa, R., Hep, A.  Gastroenterologie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2012 . 1. vyd. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2012. 24 s. 978-80-86998-55-8.

Zbořil, V., Dastych, M., Prokopová, L.  Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. 1. vyd. Praha : Mladá Fronta, 2012. 168 s. 978-80-204-2656.


2011

ABSTRAKT V ČASOPISE

Buršová, Š., Dubový, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Němec, M., Klusáková, I., Bělobrádková, J. Exprese GAP-43 v kožní biopsii u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, suppl, s. 126-126.

Hasoň, S., Vetterl, V., Jelen, F., Fojta, M., Štěpánková, S., Lata, J. Electrochemical monitoring of metabolites related to the xanthine oxidase pathway. Poster na The 61 Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2011.

Kroupa, R. Dlouhodobý vývoj refluxní nemoci jícnu v čase. Gastroenterologie a hepatologie, 2011, roč. 65.

Novotná, B., Vlčková, V. Asthma bronchiale provokované pertusí u dospělého pacienta. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, roč. 7, č. 2, s. 24-29.

Prokopová, L., Zbořil, V., Mišejková, M., Dastych, M., Dujsíková, H. Dermatologická problematika u IBD - extraintestinální projevy, koincidence, polékové interakce. Gastroenterologie a hepatologie, 2011, roč. 65, č. S2, s. 25-26.

ABSTRAKT VE SBORNÍKU

Dolina, J., Kroupa, R., Procházka, V., Prokešová, J., Hep, A. Jícnová dysmotilita-etiologie, symptomatologie, terapie. In Sborník abstrakt Aktuální gastroeneterologie XXV. : 2011.

Kroupa, R. Prekancerózy jícnu a kardie. In Edukační sborník - Brněnské onkologické dny. Brno : 2011. s. 122-124.

Procházka, V., Hemmelová, B., Hlavsa, J., Kala, Z., Novotný, I. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň : 2011. s. 87.

Starý, K., Munteanu, H. Feochromocytom v endokrinologické praxi. In XXXIV Endokrinologické dny - sborník abstrakt. : 2011. s. 55-55.

Starý, K., Munteanu, H., Prášek, J., Neubauer, J., Tůmová, J. Primární hyperparatyreóza, současné diagnostické a léčebné postupy. In Endokrinologické dny - sborník abstrakt : 2011. s. 59-60.

Tanhäuserová, V., Bartáková, V., Kuricová, K., Pácal, L., Linhartová, P., Svojanovský, J., Krusová, D., Štěpánková, S., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Řehořová, J., Kaňková, K. Pilot application of multi-locus end time-to-eventanalysis to ascertain genetic risk factors for diabetic nephropathy andrelated adverse autcomes of diabetes mellitus. In Diabetoogia, 47th EASD Snnual Meeting. : 2011.

Tanhäuserová, V., Tomandl, J., Klepárník, M., Pácal, L., Řehořová, J., Svojanovský, J., Krusová, D., Olšovský, J., Bělobrádková, J., Kaňková, K. L-arginin a jeho methylované formy ve vztahu k diabetické nefropatii. In 55. Studentská vědecká konference 2011. : 2011.

ČLÁNEK V ČASOPISE

Adam, Z., Štěpánková, S., Sirotková, A., Čermáková, Z., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Kořístek, Z., Lenz, J., Hájek, R. Selhání ledvin u pacientky s chronickou B-lymfocytární leukemií (B-CLL) vzniklé na podkladě tvorby odlitkových válců v tubulech ledvin z monoklonálních volných lehkých řetězců (cast nephropathy). Přínos stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů pro časnou diagnostiku této komplikace. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 2, s. 214-221.

Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Růžička, M., Geryk, E., Kianička, B. Autoimunitní pankreatitida a IgG pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 3, s. 254-257.

Dítě, P., Dastych, M., Novotný, I., Trna, J., Žáková, A., Dastych, M., Prášek, J., Přecechtělová, M. Changes in serum levels of zinc, selenium, copper and magnesium in individuals with chronic alcoholic and chronic idiopathic pancreatitis: Stezenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewleklym alkoholowym i idiopaticznym zapaleniem trzustki. Postepy Nauk Medycznyk, 2011, roč. XXIV, č. 3, s. 181-185.

Dítě, P., Novotný, I., Penka, M. Léky způsobující slizniční léze gastrintestinálního traktu a možnosti slizniční protekce. Causa subita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 43-45.

Dítě, P., Trna, J., Bělobrádková, J., Novotný, I., Hermanová, M., Vlčková, P., Klímová, K., Kianička, B., Liberda, M., Geryk, E. Pankreatický karcinom - vztah k diabetes mellitus a kouření. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 2, č. 57, s. 159-162.

Dítě, P., Trna, J., Novotný, I., Floreánová, K., Nechutová, H. Chronická pankreatitida v roce 2011. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 11, s. 891-896.

Dolina, J. Refluxní choroba jícnu. Angis revue, 2011, roč. 5, č. 4, s. 6-8.

Dolina, J., Hep, A., Mišejková, M. Dráždivý tračník. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 9, s. 681-683.

Geryk, E., Kozel, J., Štampach, R., Pacík, D., Dítě, P., Kubíček, P., Konečný, M. Vícečetné nádory nervového systému a další primární novotvary. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 3, s. 175-180.

Hep, A. Vyskytují se v medicíně "módní" choroby? Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 3, s. 285-287.

Hep, A., Dolina, J. Prokinetika - jejich přínos v klinické praxi gastroenterologické. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 9, s. 693-696.

Hrdličková, B., Izakovičová-Hollá, L., Marek, F., Dolina, J., Kala, Z. Haplotypes of the IL-1 Gene Cluster are Associated With Gastroesophageal Reflux Disease and Barrett´s Esophagusin the Czech Population. Journal of Clinical Gastroenterology, 2011, roč. 45, Suppl., s. 184.

Husová, L., Husa, P., Ovesná, P. Faktory ovlivňující přítomnost varixů a varikózního krvácení u pacientů s jaterní cirhózou. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 61-71.

Kianička, B., Dítě, P., Piskač, P., Korbička, J., Vlček, P., Žák, J. Endoscopic Approach in Diagnosis and Treatment of Biliary Complications after Laparoscopic Cholecystectomy. Hepato-Gastroenterology, 2011, roč. 58, č. 106, s. 275-280.

Kroupa, R. Vředová choroba žaludku a dvanácterníku. Angis revue, 2011, roč. 5, č. 4, s. 12-14.

Lata, J., Mrlianová, H., Stibůrek, O., Nožička, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Drozd, P. Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 12, s. 1025-1028.

Lata, J., Příbramská, V. Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fragmenty a léčba. Medicína pro praxi, 2011, roč. 8, č. 7 a 8, s. 321-324.

Lenz, J., Karásek, P., Jarkovský, J., Múčková, K., Dítě, P., Kala, Z., Veselská, R., Hermanová, M. Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestine and Liver Diseases, 2011, roč. 20, č. 4, s. 389-396.

Linhartová, M., Štrajtová, L., Kubešová, B., Starý, K., Munteanu, H. Kryoprezervace příštitných tělísek s výhledem autologní replantace. Diabetologie metabolismu, endokrinologie, výživa, 2011, roč. 14, Suppl 2.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Bortlíček, Z. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, 2011, roč. 14, č. 3, s. 10-14.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Pavlík, T. Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii, 2011, roč. 90, č. 3, s. 166-171.

Mišejková, M. Idiopatické střevní záněty. Angis revue, 2011, roč. 5, č. 4, s. 20-23.

Novotná, B. XVII. Rožnovské alergologicko-imulogické dny, Téma: Astma a Sport . Alergie, 2011, roč. 12, č. 4, s. 306-309.

Řehořová, J., Ševčík, J., Hertlová, M., Štěpánková, S., Malásková, L. Atypická příčina bolestí břicha. Interní medicína pro praxi, 2011, roč. 6, č. 13, s. 272-274.

Szturz, P., Adam, Z., Klabusay, M., Fojtík, Z., Kadaňka, Z., Stehlíková, O., Chovancová, J., Kalvodová, L., Čorbová, D., Starý, K., Neubauer, J., Prášek, J., Koukalová, R., Řehák, Z., Hájek, R., Mayer, J. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112.

ODBORNÁ KNIHA

Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. 262 s. 978-80-7262-704-2.

PŘÍSPĚVEK DO ODBORNÉ KNIHY

Dastych, M., Dítě, P. Výživa u onemocnění GIT. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 219-232.

Dítě, P., Novotný, I. Pankreatická bolest a její léčba. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 183-187.

Husa, P., Husová, L. Farmakoterapie virových hepatitid. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 115-124.

Kroupa, R. Farmakoterapie refluxní nemoci jícnu. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 13-28.

Starý, K., Tomášek, J. Farmakoterapie neuroendokrinních tumorů. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 237-243.

Zbořil, V. Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů. In Dítě, P. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 43-61.

PŘÍSPĚVEK DO SBORNÍKU

Hep, A., Dolina, J. Gastrointestinální prokinetika-proč, jaká, kdy? In Aktuální gastroenterologie - sborník přednášek. Praha : 2011. s. 18-20.

Linhartová, M., Štrajtová, L., Kubešová, B., Starý, K., Munteanu, H. Kryoprezervace příštitných tělísek s výhledem na autologní replantace. In XXXIV. Endokrinologické dny: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa. Praha : 2011.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon CH, patro: přízemí; C, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Barbora Posádková
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Šárka Strejčková
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji