Menu
Česky English
532 23 1111

Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii

Čím se zabýváme

Centrum pro idiopatické střevní záněty (ISZ) se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou Crohnovy nemoci a ulcerozní kolitidy a mezioborovu koordinací v této problematice.

 

Výskyt ISZ v posledních desetiletích výrazně stoupá, zejména v mladších věkových skupinách včetně dětí. Onemocnění pro svůj chronický průběh výrazně limituje kvalitu života pacientů, jejich pracovní a sociální uplatnění, práceschopnost a nezřídka poznamenává také osobní vztahy. Rostoucí výsky nemoci, její chronický průběh a postižení vysoce produktivní věkové kategorie činí z idiopatických střevních zánětů také nemalý ekonomický problém. Proto je Crohnově chorobě a ulcerozní kolitidě věnována celosvětově stoupajicí pozornost včetně oblasti vědecko-výzkumné, do níž plynou nemalé finanční prostředky z farmaceutického průmyslu. To vše je důvod, aby jak standartní péče o pacienty, tak výzkum ISZ byl soustředěn do specializovaných center, která jsou schopna zajistit nejen nejvyšší možnou odbornou péči, ale také maximálně efektivní využívání profesionálního potenciálu odborných týmů a svěřených ekonomických prostředků.

Centrum je provozní součástí Interní gastroenterologické kliniky.

 

Náplň činnosti Centra pro ISZ

 • sledujeme dlouhodobě více než 750 klientů
 • součástí Centra pro ISZ je Centrum biologické terapie, které je počtem léčených největší v České republice
 • poskytujeme ambulantní i mailové konzultace
 • provozujeme 5 dnů v týdnu specializované poradny
 • disponujeme možností špičkové endoskopické diagnostiky a léčby v moderně vybaveném Endoskopické centru, které je součásti Interní gastroenterologické kliniky
 • součástí komplexní léčby je také nutriční terapie vedená týmem specialistů Interní gastroenterologické kliniky
 • spolupracujeme úzce s Chirurgickou klinikou, Radiodiagnostickou klinikou, Pediatrickou interní klinikou a Gynekologicko-porodnickou klinikou. Tato spolupráce umožňuje vysoce kvalitní, správně načasovanou léčbu chirurgickou, špičkovou rentgenologickou diagnostiku a léčbu, plynulý přechod dětských pacientů ke sledování v dospělosti a specializovanou péči o těhotné klientky s ISZ
 • organizujeme jednou ročně Pacientské konference pro klienty s ISZ (probíhají v brněnském hotelu Internacional od roku 2006)
 • provozujeme internetové stránky pro nemocné s ISZ a jejich blízké
 • vydáváme čtvrtletně bulletin pro klienty s ISZ
 • dokončili jsme úspěšně dva grantové projekty v tématice ISZ a pracujeme na dalších v mezioborové spolupráci
 • účastníme se vhodných klinických studií v problematice ISZ, které nabízí nové diagnostické a léčebné možnosti
 • podílíme se na činnosti Pracovní skupiny pro ISZ při České gastroenterologické společnosti
 • náš tým je součástí Evropské mezinárodní společnosti pro ISZ – ECCO (European Crohn Colitis Organisation)
 • dlouhodobě publikujeme v naší i zahraniční odborné literatuře

Logo IBD

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon CH, patro: přízemí; C, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Barbora Posádková
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Mgr. Šárka Strejčková
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji