Menu
Česky English
532 23 1111

Porodní/epidurální analgezie

Od nepaměti je snahou zmírnit rodičce v průběhu porodu bolesti. Dříve se využívaly různé způsoby léčby bolesti, v současnosti se jako nejefektivnější jeví tyto dvě metody: epidurální analgezie a intravenózní analgezie pomocí Remifentanilu. Obojí zajišťuje anesteziolog. O jiných způsobech analgezie Vás může informovat porodník nebo porodní asistentka.

 

Epidurální analgezie je metoda určená ke zmírnění porodních bolestí. Na našem pracovišti je léčba bolesti pomocí epidurální analgezie již dlouhodobě zavedena, dobře ověřena a pro svoji vysokou efektivitu u porodu nejčastěji používána. Asi třetina (tedy kolem 1.000 pacientek za rok) rodí na Obilním trhu se zavedenou epidurální analgezií, což nás řadí mezi špičková pracoviště v ČR.

Jedná se o aplikaci malého množství místního anestetika a silného analgetika do epidurálního prostoru. Tím je zmírněno vnímání porodních bolestí. Celkový stav rodičky i nenarozeného miminka je ovlivněn jen minimálně. Vhodnou dobu pro zavedení epidurální analgezie určuje porodník nebo porodní asistentka. Vlastní provedení a zahájení výkonu je věcí anesteziologa. Výhodná je i u rizikových rodiček např. s vysokým krevním tlakem, bronchiálním astmatem, myastenií apod.

 

Způsob podání

Pro správné a rychlé zavedení epidurální analgezie je především nutná Vaše spolupráce. Porodní asistentka Vám zajistí přístup do žilního řečiště, zavede infúzi a změří krevní tlak. Nyní Vás přebírá do péče anesteziologický tým. V poloze na levém boku nebo vsedě v tzv. „kočičím hřbetu“, za sterilních podmínek v lokální anestezii, je speciální jehlou detekován v bederní oblasti epidurální prostor, ten se nachází mezi obratlovým obloukem a tvrdou míšní plenou. Po zavedení jehly je do tohoto prostoru podána směs místního anestetika a silného analgetika a zasunuta tenká speciální hadička (katétr). Do ní budou dále podávána analgetika. Místo vpichu se sterilně zalepí a ke kůži na zádech se přilepí i katétr. Potom se otočíte zpět na záda do pohodlnější polohy. Tento výkon trvá zpravidla několik minut.

 

Zmírnění porodních bolestí

Za 10 až 15 minut po zavedení epidurální analgezie pocítíte zmírnění porodních bolestí. Děložní stahy budete vnímat slaběji. Úplné znecitlivění (anestezie) není vhodné, protože by zpomalilo průběh porodu. Porod tedy nebude zcela bezbolestný, ale mnohem méně bolestivý a mnohem snesitelnější. Podávání medikamentů do katétru bude pokračovat až do porodu.

epidural 1

Se zavedeným epidurálním katetrem můžete během I. doby porodní měnit polohu na porodním lůžku, chodit kolem lůžka, využít relaxační sprchu nebo balon, avšak vždy s pomocí porodní asistentky nebo  Vašeho doprovodu. Odpojení od infuzní pumpy může provést pouze porodní  asistentka. Sprchovat záda nebo používat vanu není z důvodu rizika vstupu infekce možné.

epidural 2

Epidurální analgezie neovlivní Vaši schopnost „tlačit“ během II. doby porodní, ale je časté, že úleva od bolesti již není tak výrazná. Na druhou stranu ale může epidurální analgezie v této fázi i porod urychlit.

epidural 3

Epidurální katetr je zpravidla vytažen před Vaším odchodem z porodního sálu na oddělení šestinedělí.

 

Možné komplikace

Žádný lékařský zákrok není bez rizika. Při zavádění epidurálního katetru a v průběhu aplikace epidurální analgezie jsou komplikace sice velmi vzácné, ale přesto Vás na ně musíme upozornit. Jsou to:

  • bolestivost v místě vpichu, která většinou rychle odezní
  • pokles krevního tlaku
  • výjimečně bolesti hlavy, útlum dýchání, bolesti zad, toxická nebo alergická reakce na místní anestetikum, poškození nervových pletení, krvácení do páteřního kanálu, zánětlivé i nezánětlivé postižení míšního prostoru, poruchy citlivosti a brnění dolních končetin
  • vzácně může dojít k proniknutí jehly do subarachnoidálního prostoru;  v tomto případě se mohou po porodu objevit silné bolesti hlavy. Při obtížích informujte ošetřující personál.

 

Odmítnutí epidurální analgezie

Je plně v kompetenci anesteziologa. Existují stavy, ve kterých je použití této metody zcela vyloučeno např. alergie na lokální anestetikum, poruchy srážlivosti, tetováž nebo infekce v místě vpichu. Relativní kontraindikací jsou neurologická onemocnění, extrémní obezita. V tomto případě Vás o důvodech bude anesteziolog informovat. Samozřejmě Vám bude nabídnuta jiná možnost léčby bolesti.
Epidurální analgezii můžete odmítnout i Vy. V případě nejasností se neváhejte s dotazem obrátit na anesteziologa.


Analgezie remifentanilem

K tlumení bolesti během porodu se výběrově používá i tzv. PCA (pacientem kontrolovaná analgezie). Je to metoda, která nejčastěji je zvolena tam, kde rodičce nemůže být z určitých důvodů poskytnuta analgezie epidurální. V tomto případě Vám bude zaveden zvláštní žilní vstup, kterým bude podáváno speciální pumpou velmi silné analgetikum  - Remifentanil. Pacientka si sama dle intenzity bolestí aplikuje dávku. Přičemž velikost dávky a ostatní bezpečnostní parametry jsou nastaveny anesteziologem. Je možno ji podávat po celou první dobu porodní a na začátku doby druhé.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji