Menu
Česky English
532 23 1111

Lůžková část

Lůžkovou část II. ARO FN Brno naleznete v Porodnici na Obilním trhu 11, v pavilonu A1 ve 2. patře.

aro luzka

 

Na lůžkové části oddělení jsou na čtyřech lůžcích hospitalizovány pacientky po rozsáhlých operačních výkonech a rodičky, jejichž stav vyžaduje resuscitační nebo intenzivní péči.  

Na oddělení jsou povoleny návštěvy v běžných návštěvních hodinách FN Brno, tzn. denně od 14 do 17 hodin, délka návštěvy se řídí stavem pacientky a stanoví ji lékař.

Informace o stavu pacientky hospitalizované na II. ARO poskytuje lékař oprávněné osobě (tedy tomu, koho pacientka při příjmu určila) a to osobně, nikoli telefonicky.

 

Telefonický kontakt: 532 238 419

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji