Menu
Česky English
532 23 1111

Anesteziologický úsek

Anesteziologická péče je poskytována pacientkám Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) nepřetržitě pro operační a diagnostické úkony.  Používáme metody celkové i regionální anestezie a analgezie. V indikovaných případech zajišťujeme dohled u léčebných a diagnostických výkonů, které jsou spojeny s možnou alergickou či anafylaktickou reakcí. 

K porodu zavádíme asi 1000 epidurálních analgezií ročně, tedy  více než ke třetině porodů, což nás řadí mezi přední pracoviště v ČR. Dále zajišťujeme anestezii k provedení císařského řezu. Více než 80% těchto výkonů je ve svodné anestezii, která představuje pro matku a dítě výrazně nižší riziko než anestezie celková.

Každoročně je na Obilním trhu uskutečněno kolem 4.000 operací. Na PRM jsou dále prováděny krátkodobé i dlouhodobé gynekologické výkony samozřejmě s vhodným typem anestezie. Vyžaduje-li to délka a charakter operace nebo stav pacientky, jsou k pooperační péči pacientky hospitalizovány na lůžkové části anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

usek 3

 

Pokyny pro bezpečný průběh anestezie

Pokud proděláte během 14 dnů před plánovaným  operačním výkonem akutní infekční onemocnění/např. anginu, chřipku/ bude Váš výkon odložen. Pokud jste kuřák omezte kouření několik dní před výkonem a min. 1 den před nekuřte vůbec. Dodržte prosím dobu lačnění. Během návštěvy anesteziologické ambulance a poté i na oddělení budete přesně instruováni, kdy můžete naposledy jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení během anestezie a nebezpečí zatečení žal. obsahu do dýchacích cest . Před výkonem sejměte zubní protézu, kontaktní čočky, naslouchadla a brýle, šperky včetně piercingu, sponky a vlasové paruky. Delší vlasy si stáhněte gumičkou.

Tetováž v místě aplikace svodné anestezie může být důvodem odmítnutí tohoto způsobu znecitlivění. Před anestezií nepoužívejte make up, oční linky, řasenku-hrozí riziko zánětu očních spojivek. Je-li plánováno Vaše propuštění z nemocnice do domácí péče v den operačního výkonu či vyšetření v anestezii, nesmíte tento den řídit motorová vozidla, provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnutí a pracovat s nebezpečnými nástroji a přístroji. Zajistěte si již dopředu doprovod dospělou osobou do domácí péče a její dohled nad Vám do následujícího dne.

 

Druhy anestézie:

Celková anestezie

usek 2

Je uměle navozená ztráta vědomí . Současně  jsou farmakologicky vyřazeny pocity bolesti. Při některých operacích je vyřazeno samovolné dýchání a do dýchacích cest je zavedena speciální rourka/výkon se označuje jako intubace/ Tato rourka je napojena na dýchací přístroj, který po dobu operace zajišťuje umělé dýchání. Úvod do celkové anestezie a celý její průběh je umožněn léky podávanými do žíly. V průběhu celého oper.  výkonu budou vaše základní životní funkce nepřetržitě sledovány anesteziologickým týmem a moderní monitorovací technikou.

 

Svodná anestezie

Jde o skupinu technik, které po určitou dobu vyřadí vnímání bolesti v různých částech těla. Na našem pracovišti jsou používány subarachnoidální a epidurální anestézie. Lokání anestetikum se podává speciálními jehlami do prostoru páteřního kanálu. V průběhu svodné anestézie je pacient při vědomí. V některých případech je vhodné obě techniky/celkovou i svodnou anestézii/ kombinovat. Techniky svodné anestézie je potom možné využít  při zavedení epidurálního katetru k tlumení bolesti v pooperačním období.

 

Analgosedace

Analgosedace je monitorovaná anesteziologická péče a to navozením snížení vnímání bolesti a útlumu vědomí po aplikaci sedativ a analgetik, ze kterého je pacient probuditelný silným podnětem. Nejčastěji se užívá u nepříjemných vyšetřovacích metod.

 

Rizika anestézie

usek 1

Neexistuje žádný způsob anestézie bez rizika. Odhad rizika vychází ze zhodnocení Vašeho celkového zdravotního stavu, zhodnocení zátěže vašeho organismu plánovaným operačním výkonem a zvoleným způsobem anestézie.

Nejčastější komplikace celkové anestézie jsou: nevolnost, zvracení, škrábání v krku a dočasná bolest v krku, pokles nebo zvýšení krevního tlaku , poruchy srdečního rytmu, vzácně infarkt myokardu, výjimečně smrt.

Nejčastější komplikace svodné anestezie jsou: technické problémy při  lokalizaci správného místa punkce s nutností provést operační výkon v celkové anestézii. Bolesti v zádech, bolesti hlavy/méně než 2% u subarachnoidálních blokád/ alergické a toxické reakce na místní anestetika.

 

Informace pro pacientky podstupující radikální onkogynekologický výkon

Jak jste již byla informována, připravujete se k radikálnímu operačnímu výkonu. Pro jeho zdárný průběh je nutná i zvláštní anesteziologická příprava. Mimo obvyklých náležitostí jako je lačnění, prevence trombembolické nemoci a premedikace, bude tento výkon vyžadovat možné další náležitosti. V anesteziologické ambulanci budete informována o tom, že Vám po příjezdu na sál zavedeme žilní linku a epidurální katetr, po úvodu do celkové anestezie zajistíme vstup do arteriálního a centrálního žilního řečiště, žaludeční sondu, atd. Po výkonu pak budete převezena na lůžkovou část (ARO), kde Vám zajistíme intenzivní péči. Na lůžkovém ARO strávíte několik dní.

 

Informace pro pacientky podstupující císařský řez

epidural behem SC

Pokud bude rozhodnuto o ukončení těhotenství plánovaným císařským řezem, budete z porodního sálu po kompletaci dokumentace a laboratorních vyšetření odeslána do anesteziologické ambulance. V naší nemocnici je více jak 80% císařských řezů provedeno ve svodné anestezii, která je (pokud nejsou kontraindikace) pro rodičku i dítě bezpečnější, matka je v bezprostředním kontaktu s dítětem a většinou je tímto zajištěna i léčba pooperační bolesti. Ambulantní lékař Vám poskytne informace o anestezii a zodpoví Vaše případné dotazy.

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji