Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - II. Anesteziologicko-resuscitační oddělení

2018

Analgesie u vag.porodu

BLÁHA Jan ČERNÝ Vladimír JANKŮ Petr KAMENÍKOVÁ Miloslava KOKRDOVÁ Zuzana KORBEĹ Miroslav NOSKOVÁ Pavlína PAŘÍZEK Antonín PAŘÍZKOVÁ Petra SEIDLOVÁ Dagmar ŠTOURAČ Petr TRENKLER Štefan

Článek v odborném periodiku

Česká gynekologie, rok: 2018, ročník: 83, vydání: 2

 

• Analgezie u vaginálního porodu

BLÁHA J. ČERNÝ V. JANKŮ Petr KAMENÍKOVÁ M. KOKRDOVÁ Z. KORBEĹ M. NOSKOVÁ P. PAŘÍZEK A. PAŘÍZKOVÁ P. SEIDLOVÁ Dagmar ŠTOURAČ Petr TRENKLER Š.

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie & intenzivní medicína, rok: 2018, ročník: 29, vydání: 4

• Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení

PAŘÍZEK Antonín BINDER Tomáš BLÁHA Jan BLATNÝ Jan BURŠÍK Martin FEYEREISL Jaroslav JANKŮ Petr KOKRDOVÁ Zuzana KŘEPELKA Petr KVASNIČKA Jan ĽUBUŠKÝ Marek SEIDLOVÁ Dagmar ŠIMETKA Ondřej ŠTOURAČ Petr ČERNÝ Vladimír

Článek v odborném periodiku

Česká gynekologie, rok: 2018, ročník: 83, vydání: 2

 

• Labor analgesia in Czech Republic and Slovakia: a 2015 national survey

BLÁHA J. ŠTOURAČ Petr GROCHOVÁ M. KLOZOVÁ R. RICHTEROVÁ S. NOSKOVÁ P. SEIDLOVÁ Dagmar ZENKNER V. NOVOTNÝ A. SCHWARZ Daniel SCAMBUROVÁ J. KOSINOVÁ Martina KUFA C. KIRCHNEROVÁ M. MACKOVÁ J. VAROSOVÁ L. TOBOLAKOVÁ R. CEPÁK J. FIRMENT J.

Článek v odborném periodiku

International journal of obstetric anesthesia, rok: 2018, ročník: 35, vydání: AUG 2018, DOI

 

• Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře

SEIDLOVÁ Dagmar ŠTOURAČ Petr KLINCOVÁ Martina KLUČKA Jozef KŘIKAVA Ivo RICHTROVÁ Michaela ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea ŠTĚPÁNKOVÁ Dagmar ŠTOUDEK Roman ŠTOURAČOVÁ Alena ŤOUKÁLKOVÁ Michaela

Odborná kniha

Rok: 2018, vydání: Druhé vydání, počet stran: 251 s.

• Porovnání incizionální a epidurální analgezie v léčbě pooperační bolesti po císařském řezu

MEIXNEROVÁ Ivana HUSER Martin SEIDLOVÁ Dagmar JANKŮ Petr ŠTOURAČ Petr GÁL Roman

Článek v odborném periodiku

Česká gynekologie, rok: 2018, ročník: 83, vydání: 3

 

2017

• Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes

KOSINOVÁ Martina ŠTOURAČ Petr ADAMUS Milan SEIDLOVÁ Dagmar PAVLÍK Tomáš JANKŮ Petr KŘIKAVA Ivo MROZEK Zdeněk PROCHÁZKA Martin KLUČKA Jozef ŠTOUDEK Roman BÁRTÍKOVÁ Ivana HARAZIM Hana ROBOTKOVÁ Hana HEJDUK Karel HODICKÁ Zuzana KIRCHNEROVA Martina FRANČÁKOVÁ Jana OBARE PYSZKOVÁ Lenka HLOŽKOVÁ Jarmila ŠEVČÍK Pavel

Článek v odborném periodiku

International Journal of Obstetric Anesthesia, rok: 2017, ročník: 32, vydání: NOV 2017, DOI

• Vliv pooperačního podání oktreotidu na redukci lymforey a následně vzniku lymfocyst, lymfedému a lymfatického ascitu po lymfadenektomii u gynekologických malignit

WEINBERGER Vít MINÁŘ Luboš FELSINGER Michal SEIDLOVÁ Dagmar OVESNÁ Petra BEDNAŘÍKOVÁ Markéta JANDÁKOVÁ Eva ROVNÝ Ivo

Článek v odborném periodiku

Česká gynekologie, rok: 2017, ročník: 82, vydání: 2

 

• Vybrané aspekty mezioborové spolupráce na porodním sále

ŠTOURAČ Petr BLÁHA Jan NOSKOVÁ Pavlína KLOZOVÁ Radka SEIDLOVÁ Dagmar HILLOVÁ MANNOVÁ Jitka PAŘÍZEK Antonín

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie a intenzivní medicína, rok: 2017, ročník: 28, vydání: 3

 

 

2016

• Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v porodnictví

NOSKOVÁ P. BLÁHA J. KLOZOVÁ R. SEIDLOVÁ Dagmar ŠTOURAČ Petr

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie & intenzivní medicína, rok: 2016, ročník: 27, vydání: 4

 

• Vybrané aspekty anestezie u operačních výkonů z neporodnické indikace v těhotenství

ŠTOURAČ Petr BLÁHA J. NOSKOVÁ P. KLOZOVÁ R. SEIDLOVÁ Dagmar JANKŮ Petr HUSER Martin HARAZIM Hana KOSINOVÁ Martina

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie a intenzivní medicína, rok: 2016, ročník: 27, vydání: 5

• Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation.

ŠTOURAČ Petr ADAMUS Milan SEIDLOVÁ Dagmar PAVLÍK Tomáš JANKŮ Petr KŘIKAVA Ivo MROZEK Zdenek PROCHÁZKA Martin KLUČKA Jozef ŠTOUDEK Roman BÁRTÍKOVÁ Ivana KOSINOVÁ Martina HARAZIM Hana ROBOTKOVÁ Hana HEJDUK Karel HODICKÁ Zuzana KIRCHNEROVA Martina FRANČÁKOVÁ Jana OBARE PYSZKOVA Lenka HLOZKOVA Jarmila ŠEVČÍK Pavel

Článek v odborném periodiku

Anesthesia and Analgesia, rok: 2016, ročník: 122, vydání: 5, DOI

 

 

2015

• Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období - prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie

HARAZIM Hana ŠTOURAČ Petr JANKŮ Petr SEIDLOVÁ Dagmar ADAMUS Milan PAVLÍK Tomáš

Konferenční abstrakty

Rok: 2015, druh: Konferenční abstrakty

 

• Současné postupy v porodnické anestezii V. – pooperační péče po císařském řezu

BLÁHA Jan KLOZOVÁ Radka NOSKOVÁ Pavlína SEIDLOVÁ Dagmar ŠTOURAČ Petr PAŘÍZEK Antonín

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie & intenzivní medicína, rok: 2015, ročník: 26, vydání: 2

NOSKOVÁ P. BLÁHA J. KLOZOVÁ R. SEIDLOVÁ Dagmar ŠTOURAČ Petr

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie & intenzivní medicína, rok: 2016, ročník: 27, vydání: 4

 

• Vybrané aspekty anestezie u operačních výkonů z neporodnické indikace v těhotenství

ŠTOURAČ Petr BLÁHA J. NOSKOVÁ P. KLOZOVÁ R. SEIDLOVÁ Dagmar JANKŮ Petr HUSER Martin HARAZIM Hana KOSINOVÁ Martina

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie a intenzivní medicína, rok: 2016, ročník: 27, vydání:

 

•  Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie

ŠTOURAČ Petr BLÁHA J. NOSKOVÁ P. KLOZOVÁ R. SEIDLOVÁ Dagmar JARKOVSKÝ Jiří ZELINKOVÁ Hana

Článek v odborném periodiku

Česká gynekologie, rok: 2015, ročník: 80, vydání: 2

•  Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey

ŠTOURAČ Petr BLAHA Jan KLOZOVA Radka NOSKOVA Pavlina SEIDLOVÁ Dagmar BROŽOVÁ Lucie JARKOVSKÝ Jiří

 

Článek v odborném periodiku

Anesthesia and Analgesia, rok: 2015, ročník: 120, vydání: 6, DOI

• Děložní hypotonie a přístup anesteziologa

NOSKOVÁ P. BLÁHA J. KLOZOVÁ R. SEIDLOVÁ Dagmar ŠTOURAČ Petr PAŘÍZEK Antonín

 

Článek v odborném periodiku

Anesteziologie & intenzivní medicína, rok: 2015, ročník: 26, vydání: 3

• Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confers any benefit over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study.

ŠTOURAČ Petr KOSINOVÁ Martina SEIDLOVÁ Dagmar ADAMUS Milan HARAZIM Hana PAVLÍK Tomáš

Konferenční abstrakty

Rok: 2015, druh: Konferenční abstrakty

 

• Does Anesthetic approach for Cesarean Section With a Combination of Rocuronium and Sugammadex Confer Any Benefits Over Suxamethonium, Rocuronium and Neostigmine? A Prospective Single Blinded Randomized Study

HARAZIM Hana ŠTOURAČ Petr KOSINOVÁ Martina SEIDLOVÁ Dagmar ADAMUS Milan PAVLÍK Tomáš ŠTOUDEK Roman KŘIKAVA Ivo

Konferenční abstrakty

Rok: 2015, druh: Konferenční abstrakty

• Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine: randomised single blinded controlled trial.

KOSINOVÁ Martina ŠTOURAČ Petr SEIDLOVÁ Dagmar ADAMUS Milan ŠTOUDEK Roman PAVLÍK Tomáš

Konferenční abstrakty

Rok: 2015, druh: Konferenční abstrakty

• Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u akutních a plánovaných císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie

KOSINOVÁ Martina ŠTOURAČ Petr ADAMUS Milan SEIDLOVÁ Dagmar KŘIKAVA Ivo PAVLÍK Tomáš

Konferenční abstrakty

Rok: 2015, druh: Konferenční abstrakty

 

 

2014

Článek v časopise

BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., PAŘÍZEK, A. Současné postupy v porodnické anestezii III. - regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 29-39. ISSN 1214-2158.

NOSKOVÁ, P., BLÁHA, J., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., PAŘÍZEK, A., KLOZOVÁ, R. Postpunkční cefalea v porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(3), 194-202. ISSN 1214-2158.

SEIDLOVÁ, D., WEINBERGER, V. Metody bezkrevní péče v gynekologii a onkogynekologii. Česká gynekologie. 2014, 79(6), 499-504. ISSN 1210-7832.

ŠTOURAČ, P., BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D. Současné postupy v porodnické anestezii IV. - anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(2), 123-134. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., JARKOVSKÝ, J., ZELINKOVÁ, H. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(5), 341-347. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., SEIDLOVÁ, D., BÁRTÍKOVÁ, I., KUCHAŘOVÁ, E., JANKŮ, P., KŘIKAVA, I., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., KOSINOVÁ, M., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., ŠEVČÍK, P., GÁL, R. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii - prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 8-16. ISSN 1214-2158.

2013

Článek v časopise

GERYK, E., DÍTĚ, P., ŠTAMPACH, R., HORVÁTH, T., KOZEL, J. Nemocní s karcinomem kolorekta a jejich následné a předcházející novotvary. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 4, s. 190-195.

GERYK, E., KOZEL, J., PACÍK, D. Multiplicitní nádory testis. Urologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 284-288.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., DÍTĚ, P., KOZEL, J., KONEČNÝ, M.  Výskyt dalších novotvarů u nemocných s leukémií. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 3, s. 135-139.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., KOZEL, J., DÍTĚ, P., KONEČNÝ, M.  Výskyt dalších novotvarů u nemocných s leukémií. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 2, s. 357-361.

HORVÁTH, T., GERYK, E., KOZEL, J., ŠTAMPACH, R., SOBOTKA, M., HORVÁTHOVÁ, M.  Rakovina plic ve vícečetných malignitách. Studia Pneumologica Phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 3, s. 109-116.

 

2012

Příspěvek do odborné knihy

Seidlová, D., Blatný, J.  Konzervativní léčba poporodního krvácení. In Pařízek, A. a kol. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : Galén, 2012. s. 119-123.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji