Menu
Česky English
532 23 1111

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumná činnost pracovišti úzce souvisí s výzkumnou činností Gynekologicko-porodnické kliniky a KARIM FN Brno. II. ARO spolupracuje na výuce mediků, prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. je odbornou asistentkou Lékařské fakulty Masarykovy University. Pracoviště zajišťuje postgraduální výuku lékařů a nelékařskéch zdravotních pracovníků.  Podílíme se na výuce v rámci NCO NZO.

V letech 2013-2014 probíhala výzkumná činnost podpořená grantem Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem Moderní postup myorelaxace a zvratu nervosvalové blokády při celkové anestesii u císařského řezu.

Od 9/2018 probíhá na odd. projekt, který je zaměřen na výzkum nespecifické imunity u těhotných žen a na dynamiku případných změn u žen krátce po porodu. Projekt má název:  Dynamika sérových hladin imunologických markerů a možný přínos pro diagnostiku akutních stavů v perinatálním období.

 

 ARO II

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji