Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.

 

tel.: 53223 4641

email: mculen()gmail.com

Absolvent Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Odpovědný za výzkumné projekty zaměřené na funkční analýzu leukemických buněk u akutní a chronické myeloidní leukemie (AML, CML), v rámci Myeloidní skupiny pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D. a Ing. Dany Dvořákové, CSc.

Výzkumné aktivity:

Analýza klonality u AML - xenotransplantace leukemických buněk do imunodeficientních myší, FACS fenotypizace  leukemických buněk, in vitro kultivace AML, intepretace dat ze sekvenování nové generace.

Výzkum leukemické kmenové buňky u CML (CML LSC) – identifikace CML LSC a její odlišení od zdravé hematopoetické buňky na základě exprese povrchových markerů, analýza limitních počtů buněk pomocí FISH a PCR , genová exprese na CHIP microarray.

Tvorba humanizované kostní dřeně v myši – implantace biomateriálů a mesenchymálních kmenových buněk (MSC) do myší, získávaní a expanze MSC.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji