Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Pediatrická klinika

CENÍK č. 59 / 2023 09.5

Placené výkony

 

Pro Dětskou nemocnici FN Brno byla vytvořena kalkulace na vyšetření EKG i zátěžovou ergometrii, vyšetření na Strep A a na kvantitativní stanovení CRP (POCT).

Ceny výkonů jsou vypočítány jako součin celkového počtu bodů za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,58 Kč dle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 1/2023/CAU (součástí VĚSTNÍKU MZ ČR 13/2022) na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ceny jednotlivých zdravotních výkonů vychází z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a zákony č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů Ministerstva zdravotniství ČR.

Pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen příslušným zaměstnancem FN Brno, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Nabízené zdravotní služby jsou osvobozeny od sazby daně, protože mají léčebný cíl nebo plní účel ochrany lidského zdraví.

 

     

1,58 Kč/bod

Kód výkonu

Název

Počet bodů

Body celkem v Kč

17111

Standardní EKG

168

265,00 Kč

17113

Zátěžová ergometrie

697

1.101,00 Kč

02220

Vyšetření na Strep A

175

276,00 Kč

02230

Vyšetření CRP hladiny v krvi

107

169,00 Kč

Platnost ceníku od 25. října 2023

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon B2, 1.PP oddělení 56, 56 JIP, 1.NP oddělení 46, 46 JIP, dialýza, 3.NP oddělení 48 4.NP oddělení 67, 67 kožní

Dětská nemocnice, pavilon G, 3. NP oddělení 69, 1. NP ambulance

E-mail:

Kontakty:

532 234 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji