Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Pediatrická klinika

2014

Článek v časopise

DOLEŽEL, Z., JABANDŽIEV, P., RÁČILOVÁ, Z., ŠTARHA, J., DOSTÁLKOVÁ, D., ZERHAU, P. Tranzitorní pseudohypoaldosteronismus - nefro-urologické "puzzle". Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(1), 3-11. ISSN 0069-2328.

HLOUŠKOVÁ, E. Zácpa - problém pro rodiče, děti i lékaře. Pediatrie pro praxi. 2014, 15(5), 270-274. ISSN 1213-0494.

JABANDŽIEV, P., SMEREK, M., MICHALEK, J., FEDORA, M., KOSINOVA, L., HUBACEK, J., MICHÁLEK, J. Multiple gene-to-gene interactions in children with sepsis: a combination of five gene variants predicts outcome of life-threatening sepsis. Critical Care. 2014, 18(1), R1. ISSN 1466-609X.

KREJČÍŘOVÁ, I., VARADYOVÁ, B., DOLEŽEL, Z., AUTRATA, R., MATUŠOVÁ, J., GREGOROVÁ, E. Vzácná oční manifestace u podezření na Alportův syndrom. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(3), 114-118. ISSN 1211-9059.

KUBUS, P., VÍT, P., GEBAUER, R., MATERNA, O., JANOUSEK, J. Electrophysiologic Profile and Results of Invasive Risk Stratification in Asymptomatic Children and Adolescents With the Wolff-Parkinson-White Electrocardiographic Pattern. Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology. 2014, 7(2), 218-223. ISSN 1941-3149.

KUBUŠ, P., VÍT, P., GEBAUER, RA., ZAORAL, L., PEICHL, P., FIALA, M., JANOUŠEK, J. Long-term results of paediatric radiofrequency catheter ablation: a population-based study. Europace. 2014, 16(12), 1808-1813. ISSN 1099-5129.

MIKOVÁ, M., DOLEŽEL, Z., SCHÜLLER, M., BUČKOVÁ, H. Akutní hemoragický edém dětí-leukocytoklastická vaskulitida. Česko-slovenská dermatologie. 2014, 89(2), 73-76. ISSN 0009-0514.

PAŘENICA, J., MALÁSKA, J., JARKOVSKÝ, J., HELÁNOVÁ, K., JABANDŽIEV, P., MICHÁLEK, J., VESELKOVÁ, Z., LITTNEROVÁ, S., KUBKOVÁ, L., GÁL, R., ŠEVČÍK, P., PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M., LITZMAN, J., ČERMÁKOVÁ, Z., ŠPINAR, J. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. 2014, 60(2), 114-22. ISSN 0042-773X.

RYZÍ, M., RYZÍ, M., VÍT, P., BUREŠOVÁ, M., MAZUROVÁ, S. Srdeční selhání jako první projev Barthova syndromu. Pediatrie pro praxi. 2014, 15(3), 158-160. ISSN 1213-0494.

SKUTKOVÁ, L., GROCHOVÁ, D., GROCHOVÁ, I., HRSTKOVÁ, H. Coincidence of ANKRD1, TMEM43and PKP2 mutations in patient with ARVD. Experimental and Clinical Cardiology. 2014, 20(1), 2221-2224. ISSN 1205-6626.

SMITH, M., JAEGER, S., BERGER, U., SIKOPARIJA, B., HALLSDOTTIR, M., SAULIENE, I., BERGMANN, K., PASHLEY, CH., DE WEGER, L., MAJKOWSKA-WOJCIECHOWSKA, B., RYBNÍČEK, O., THIBAUDON, M., GEHRIG, R., BONINI, M., YANKOVA, R., DAMIALIS, A., VOKOU, D., GUTIERREZ BUSTILLO, AM., HOFFMANN-SOMMERGRUBER, K., VAN REE, R. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe. Allergy. 2014, 69(7), 913-923. ISSN 0105-4538.

TICHÁ, P., ČERNÁ, H., TRUBAČÍK, J., ROHANOVÁ, M., FIAMOLI, V. Život ohrožující extrakraniální krvácení u novorozence. Pediatrie pro praxi. 2014, 15(6), 363-364. ISSN 1213-0494.

VAN SCHERPENZEEL, M., TIMAL, S., RYMEN, D., HOISCHEN, A., WUHRER, M., HIPGRAVE-EDERVEEN, A., GRUNEWALD, S., PEANNE, R., SAADA, A., EDVARDSON, S., GRONBORG, S., RUIJTER, G., KATTENTIDT-MOURAVIEVA, A., BRUM, J., FRECKMANN, M., TOMKINS, S., JALAN, A., PROCHÁZKOVÁ, D., ONDRUSKOVA, N., HANSIKOVA, H., WILLEMSEN, M., HENSBERGEN, P., MATTHIJS, G., WEVERS, R., VELTMAN, J., MORAVA, E., LEFEBER, D. Diagnostic serum glycosylation profile in patients with intellectual disability as a result of MAN1B1 deficiency. Brain. 2014, 137(Part 4), 1030-1038. ISSN 0006-8950.

Odborná kniha

ANDRŠOVÁ, I., BÉBAROVÁ, M., GEBAUER, RA., JANOUŠEK, J., KUBUŠ, P., NOVOTNÝ, T., PROCHÁZKA, M., RADVANSKÝ, J., SLABÝ, K., TOMEK, V., VÍT, P. EKG a dysrytmie v dětském věku. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 272 s. ISBN 978-80-247-5006-4.

Kapitola v odborné knize

DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, L. Poruchy metabolismu lipidů u dětí a adolescentů. In: Dorastové lekárstvo. Martin: Osveta, 2014, s. 168-179. ISBN 978-80-8063-419-3.

Příspěvek v konferenčním sborníku

ZÁVODNÁ, E., NOVÁKOVÁ, Z., ROHANOVÁ, M., ŠŤASTNÁ, J., HONZIKOVA, N., HRSTKOVÁ, H. Changes in Short-Term Blood Pressure Regulation in Adolescents with Type-I Diabetes Mellitus and Essential Hypertension. Computing in Cardiology 2014. Cambridge, 07.09.2014 - 10.09.2014. In: Computing in Cardiology Conference 2014. 2014, 41(41), 301-304. ISSN 2325-8861.

2013

Článek v časopise

RÉBLOVÁ, K., HRUBÁ, Z., PROCHÁZKOVÁ, D., PAZDÍRKOVÁ, R., POUCHLÁ, S., FAJKUSOVÁ, L.  Hyperphenylalaninemia in the Czech Republic: Genotype-phenotype correlations and in silico analysis of novel missense mutations. Clinica Chimica Acta, 2013, roč. 419, č. 419, s. 1-10.

DOLEŽEL, Z., RÁČILOVÁ, Z., TEXLOVÁ, V., SCHNEIDEROVÁ, H.  Cholelitiáza a nefrolitiáza v průběhu léčby ceftriaxonem. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 2, s. 120-122.

DOLEŽEL, Z., OŠLEJŠKOVÁ, H., PAPEŽ, J., HANÁKOVÁ, P.  Gitelmanův syndrom provázený manifestní tetanií-kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 634-636.

PROCHÁZKOVÁ, D., JARKOVSKÝ, J., VINOHRADSKÁ, H., KONEČNÁ, P., MACHAČOVÁ, L., DOLEŽEL, Z.  Controlled diet in phenylketonuria and hyperphenylalaninemia may cause serum selenium deficiency in adult patients: the Czech experience. Biological Trace Element Research, 2013, roč. 154, č. 2, s. 178-184.

PAVELKA, Z., MAGNOVÁ, O., KŘEN, L., SVOBODA, T., BRICHTOVÁ, E., ŠTĚRBA, J.  Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500.

CHARVÁTOVÁ, M., FABEROVÁ, R.,  PLÁNKA, L., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SKOTÁKOVÁ, J.  Magnetická rezonance v diagnostice syndromu Klippel-Trenaunay. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 296-302.

SOUČEK, O., LEBL, J., ZAPLETALOVÁ, J., NOVOTNÁ, D., PLAŠILOVÁ, I., KOLOUŠKOVÁ, S.,  ZEMKOVÁ, D., ROCEK, M., HLAVKA, Z., HIRSCHFELDOVÁ, K., SUMNIK, Z.  Bone Geometry and Volumetric Bone Density at the Radius in Patients with Isolated SHOX Deficiency. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 2013, roč. 121, č. 2, s. 109-114.

SOUČEK, O., ZAPLETALOVÁ, J., ZEMKOVÁ, D., SNAJDEROVÁ, M., NOVOTNÁ, D., HIRSCHFELDOVÁ, K., PLAŠILOVÁ, I., KOLOUŠKOVÁ, S., ROČEK, M., HLÁVKA, Z., LEBL, J., ŠUMNÍK, Z.  Prepubertal Girls With Turner Syndrome and Children With Isolated SHOX Deficiency Have Similar Bone Geometry at the Radius. Journal of Cliniocal Endocrinology and Metabolism, 2013, roč. 98, č. 7, s. E1241-E1247.

DOLEŽEL, Z., KOCÁNOVÁ, E., ROHANOVÁ, M., STRAŠÁKOVÁ, Z.  (Ne)známá vaskulitida. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 4, s. 261-261.

ŠTĚRBA, J., HRSTKOVÁ, H., OLTOVÁ, A.  Development of treatment and clinical results in childhood acute myeloid leukemia in the Czech Republic. Memo - Magazine of European Medical Oncology, 2013, roč. 6, č. 1, s. 41-45.

 

2012

Článek v časopise

Andršová, I., Novotný, T., Kadlecová, J., Bittnerová, A., Vít, P., Floriánová, A., Šišáková, M., Gaillyová, R., Maňoušková, L., Špinar, J.  Clinical characteristics of 30 Czech families with long QT syndrome and KCNQ1 and KCNH2 gene mutations: Importance of exercise testing.Journal of Electrocardiology, 2012, roč. 45, č. 6, s. 746-751.

Andršová, I., Valášková, I., Kubus, P., Vít, P., Gaillyová, R., Kadlecová, J., Maňoušková, L., Novotný, T.  Clinical characteristics and mutation analysis of the RyR2 gene in seven Czech families with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia.Pacing and Clinical Electrophysiology, 2012, roč. 35, č. 7, s. 798-803.

Autrata, R., Krejčířová, I., Šenková, K., Holoušová, M., Doležel, Z., Borek, I.  Intravitreal pegaptanib combined with diode laser therapy for stage 3+ retinopathy of prematurity in zone I and posterior zone II. European Journal of Ophthalmology, 2012, roč. 22, č. 5, s. 687-694.

Autrata, R., Šenková, K., Holoušová, M., Krejčířová, I., Doležel, Z., Borek, I.  Přínos intravitreální aplikace anti - VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie. Česká a slovenská oftalmologie, 2012, roč. 68, č. 1, s. 29-36.

Mejstříková, E., Janda, A., Hrušák, O., Bučková, H., Vlčková, M., Hančárová, M., Freiberger, T., Ravčuková, B., Veselý, K., Fajkusová, L., Kopečková, L., Sumerauer, D., Kabíčková, E., Šedivá, A., Starý, J., Sedláček, Z.  Skin Lesions in a Boy With X-linked Lymphoproliferative Disorder: Comparison of 5 SH2D1A Deletion Cases. Pediatrics, 2012, roč. 129, č. 2, s. 523-528.

Ošlejšková, H., Kubíčková, K., Foglová, J., Hanáková, P., Makovská, Z., Pavlík, T., Doležel , Z.  Vliv novorozenecké žloutenky na vznik autizmu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 472-476.

Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Vlčková, E., Mikulková, Z., Michálek, J.  Immunoregulatory T cells in multiple sclerosis and the effect of interferon beta and  glatiramer acetate treatment on T cell subpopulations. Journal of the Neurological Sciences, 2012, roč. 319, č. 1-2, s. 18-23.

 

2011

Abstrakt v časopise

Praksová, P., Štourač, P., Bednařík, J., Mikulková, Z., Michálek, J. Imunoregulační T lymfocyty a jejich ovlivnění léčbou u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. suppl., s. S70.

Článek v časopise

Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. Quality of life of childhood cancer survivors: Handicaps and Benefits. Československá psychologie, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125.

Doležel, Z., Zejdlová, V., Jabandžiev, P., Dostálková, D., Dostalová Kopečná, L., Jobová, M., Štarha, J. Kawasakiho choroba – je nalezen specifický laboratorní ukazatel? Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 2, s. 121-123.

Křen , L., Slabý, O., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova , M., Vybíhal , V., Svoboda , T., Fadrus, P., Lakomý, R., Vanhara , P., Křenová, Z., Štěrba , J., Smrčka , M., Michálek, J. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology, 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134.

Lakomý, R., Šána, J., Hankeová, S., Fadrus, P., Křen, L., Lžičařová, E., Svoboda, M., Doleželová, H., Smrčka, M., Vyzula, R., Michálek, J., Hajdúch, M., Slabý, O. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science, 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190.

Mikulková, Z., Praková, P., Štourač, P., Bednařík, J., Michálek, J. Imbalance in T-cell cytokine profiles in patients with relapsing remitting multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 2011, roč. 300, č. 1-2, s. 135-141.

Novotná, D., Okrajek, P., Doležel, Z., Kukla, L., Lebl, J. Kolik dětí se rodí small for gestational age? Analýza populace 7341 dětí ze studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie, 2011, roč. 66, č. 2, s. 92-98.

Ryzí, M., Vít, P., Burešová, M., Ryzí, M. Fibrilace komor - první klinický projev myotonické dystrofie. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 5, s. 336-338.

Stránská, E., Holubová, A., Doležel, Z. Cysta choledochu – méně častá příčina bolestí břicha. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 4, s. 270-272.

Vokurková, J., Elsnerová, L., Lukášová, O., Hufová, I. Vývoj neonatální péče a zhodnocení zkušeností prvních pěti let operací rozštěpu rtu v neonatálním období. Česko-slovenská pediatrie, 2011, roč. 66, č. 6, s. 356-362.

Zdráhalová, K., Sedláček, P., Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, .., Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo prmárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení. Transfuze a Hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121.

Příspěvek do sborníku

Chromková, I. Trombózy u adolescentek. In Sborník příspěvků. Lázně Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2011. s. 59-60.

Svobodová, N. Péče o kůži dospívajících. In Sborník příspěvků. Lázně Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2011. s. 61-62.

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon B2, 1.PP oddělení 56, 56 JIP, 1.NP oddělení 46, 46 JIP, dialýza, 3.NP oddělení 48 4.NP oddělení 67, 67 kožní

Dětská nemocnice, pavilon G, 3. NP oddělení 69, 1. NP ambulance

E-mail:

Kontakty:

532 234 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji