Menu
Česky English
532 23 1111

Ambulance Pediatrické kliniky

Do ambulance je možné se objednat pouze v ordinačních hodinách příslušné ambulance. Děkujeme!

Ambulance se nacházejí v pavilonu „G“ 1. NP , 1 PP, E  a R.

 

Název ambulance: Všeobecná ambulance

Vážení rodiče našich malých pacientů,

upozorňujeme Vás na skutečnost,

že ordinační doba všeobecné pediatrické ambulance poliklinické ambulantní části Dětské nemocnice FN Brno je do 15:30 hod.

Co to pro vás znamená?

1. Abychom byli schopni dokončit požadované vyšetření nebo ošetření dítěte v době do 15.30 hodin, jsou děti, vyžadující ošetření ve všeobecné pediatrické ambulanci, registrovány k ošetření v centrální evidenci Dětské nemocnice nejpozději ve 14:30 hodin.

2. V době od 14.30 hodin do 15.30 hodin jsou přijímáni k ošetření pouze pacienti přivezeni rychlou záchrannou službou.

3. Ostatní pacienti, pokud nejsou v akutním ohrožení života, budou ošetřeni na LPS – tato zahajuje provoz v 15:30 hodin ve stejných prostorách jako všeobecná pediatrická ambulance. Provozní doba LPS zůstává nezměněna pondělí-pátek 15.30 hodin – 7.00 hodin, sobota a neděle nepřetržitě.

 

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

Lékař dle rozpisu (ambulance č.1)

pondělí - pátek

7,00-15,30

532 234 989

Lékař dle rozpisu (ambulance č.4)

pondělí - pátek

7,00-15,30

532 234 465

 

Název ambulance: Ambulance dětské nefrologie

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Dostálková

(ambulance č.3)

 

pondělí

 

8,00–12,30

 

532 234 459

MUDr. Gruberová 

(ambulance č.12)

 

pondělí

 

8,00-12,30

 

532 234 936

MUDr. Štarha, Ph.D

(ambulance č.12)

čtvrtek

 

8,00-12,00

 

532 234 936

MUDr. Papež

(ambulance č. 3)

pátek 

 

 

7,00-11,30

 

532 234 459

 

Název ambulance: Ambulance dětské diabetologie

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Pejchlová

(ambulance č.8)

úterý 

středa

8,00-12,00 

8,00-15,30

532 234 990

 

MUDr. Hájková 

(ambulance č.10)

pondělí

8,00-15,30

532 234 962

čtvrtek

7,30-11,00

13,00-15,30

532 234 962

MUDr. Konečná, Ph.D.

(ambulance č. 3)

 

úterý

 

8,00-15,30

 

532 234 459

(ambulance č. 10) pátek 13,00-15,30 532 234 962

MUDr. Vyžrálková

(ambulance č.12)

 

pondělí

 

13,00-15,30

 

532 234 459

(ambulance č.3) středa 8,00 - 15,30 532 234 459

 

Název ambulance: Ambulance dětské alergologie a klinické imunologie

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Burianová, Ph.D.

(ambulance č.8)

 

pondělí

 

13,00-15,30

 

532 234 990

úterý 13,00-15,30 532 234 990

doc. MUDr. Rybníček, Ph.D.

(ambulance č.14)

 

pondělí, úterý, středa, pátek

 

7,30-15,30

 

532 234 469

(ambulance KDO suterén) čtvrtek 8,00 - 11,30 532 234 131

MUDr. Schneiderová

(ambulance č.12)

 

úterý

 

7,00-15,30

 

532 234 936

(ambulance č.14) čtvrtek 7,30-15,30 532 234 469

MUDr. Pecl / potr. alerg.

(ambulance č. 8)

 

pátek

 

7,00-12,00

 

532 234 990

 

Název ambulance. Ambulance dětské endokrinologie

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Magnová

(ambulance č.13)

 

pondělí, pátek

 

7,30-15,30

 

532 234 470

MUDr. Novotná, Ph.D.

(ambulance č.13)

 

úterý - čtvrtek

 

8,00-15,30

 

532 234 470

 

Název ambulance: Ambulance dětské gastroenterologie

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Telefon

MUDr. Bajerová

(pavilon R)

středa - jen sudý týden

 

7,30–13,00

 

532 234 268

 

MUDr. Hloušková

(pavilon R)

 

čtvrtek

 

7,30-15,30

 

532 234 268

doc. MUDr. Jabandžiev, Ph.D.  

(pavilon R)

 

úterý

 

7,30–15,30

 

532 234 268

MUDr. Jimramovský František, MHA

(pavilon R)

 

pátek

 

7,30-11,00

 

532 234 268

MUDr. Klusáček

(ambulance KDO suterén)

 

pondělí

 

13,00-14,30

 

532 234 131

MUDr. Pinkasová

 

(pavilon R)

 

pondělí

13,00-15,30

234 268 532

středa - lichý týden 7,30-15,30 532 234 268
středa -sudý týden 13,00-15,30 532 234 268

MUDr. Hrunka

(pavilon R)

 

pondělí

 

7,30-15,30

 

532 234 268

MUDr. Jeřábek

(ambulance KDO R suterén)

 

pondělí 

 

8,00-12,30

 

532 234 131

(pavilon R) pátek  12,30 - 15,30 532 234 268

 

Název ambulance: Lipidová poradna

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Dostálová-Kopečná, Ph.D.

(ambulance č.8)

 

čtvrtek - lichý týden

 

8,00-11,00

 

532 234 990

 

Název ambulance: Ambulance dětské obezitologie

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Šťastná, Ph.D.

(ambulance č.8)

čtvrtek - sudý týden

8,00-15,30

532 234 990

čtvrtek - lichý týden 11,00-15,30 532 234 990

 

Název ambulance: Ambulance pro dětské pacienty bez diagnózy

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Slabá

(ambulance č. 8)

Pondělí

8,00-12,30

532 234 990

 

Název ambulance: Ambulance dědičných poruch metabolismu

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

  úterý 7,30 - 15,00 532 234 962

 

Doc. MUDr. Procházková, Ph.D.

(ambulance č.10)

 

středa

7,30–15,00

532 234 962

čtvrtek

 

11,00-13,00

 

532 234 962

MUDr. Konečná, Ph.D.
(ambulance č. 10)

pátek

7,30-11,00

532 234 962

 

Název ambulance: Ambulance dětské kardiologie

Objednávání pacientů k vyšetření v pracovní dny 13,00 – 15,00 na telefonním čísle 532 234 480.

Všeobecná ambulance

pondělí - pátek

7,00-15,00

Arytmologie

pondělí - pátek

7,00-15,00

Prenatální diagnostika

čtvrtek

7,00-15,00

 

Název ambulance: Ambulance dětské revmatologie

Objednání pacientů k vyšetření v pracovní dny po 13,00 hod na telefonním čísle 532 234 482.

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

Specializovaná ambulance

(ambulance č. 9)

pondělí-pátek

8,00-15,00

532 234 482

MUDr. Schüller, Ph.D.

(ambulance č.3)

čtvrtek

7,00-15,00

532 234 459

MUDr. Fráňová

(ambulance č.12)

pátek

8,00-15,00

532 234 936

MUDr. Nedorost

pavilon E - Urodynamika

(ambulance č.12)

pavilon E - Urodynamika

 

pondělí

středa

pátek 

 

10,00-13,00

8,00-15,00

10,00-13,00

 

532 234 497

532 234 936

532 234 497

 

Název ambulance: Poradna pro rizikové kojence

Ordinující lékař

Den

Ordinační doba

Tel. kontakt

MUDr. Slouková

(ambulance č. 12)

 

čtvrtek

 

12,30–15,30

 

532 234 936

 

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon B2, 1.PP oddělení 56, 56 JIP, 1.NP oddělení 46, 46 JIP, dialýza, 3.NP oddělení 48 4.NP oddělení 67, 67 kožní

Dětská nemocnice, pavilon G, 3. NP oddělení 69, 1. NP ambulance

E-mail:

Kontakty:

532 234 226

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji