Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

  • zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve FN Brno ve vztahu k zaměstnancům FN Brno, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám,
  • vytváří podmínky pro naplňování funkce FN Brno jako akreditované vzdělávací instituce,
  • zajišťuje uzavírání dohod v oblasti vzdělávání,
  • spolupracuje s útvary FN Brno na zajišťování stáží L, Z, F, stáží JOP VŠ, praxí NLZP a studentů,
  • zajišťuje dotační program rezidentů
  • realizuje certifikované kurzy pro NLZP
  • realizuje akreditovaný kvalifikační kurz v oboru Sanitář

 

 

Bližší informace o vzdělávání

Ing. Zdeňka Pavelková, MBA - vedoucí oddělení - stipendia

E-mail:

Telefon: 532 232 102

Stipendia

 

Mgr. Eliška Mičánková, MBA - rezidenční místa

E-mail:
Telefon: 532 233 164

https://www.fnbrno.cz/rezidencni-mista-pro-nlzp/t5988

https://www.fnbrno.cz/rezidencni-mista-l/t6587

 

 

Ida Tesařová - požadavky na stáže lékařů, zubařů a farmaceutů

Podklady k uzavření smlouvy zasílejte nejpozději měsíc před zahájením stáže.

E-mail:
Telefon: 532 233 566

Instrukce - stáže
Podklady k uzavření smlouvy - lékaři, zubaři, farmaceuti

 

 

Petra Novotná - požadavky na praxe NLZP

Podklady k uzavření smlouvy zasílejte nejpozději měsíc před zahájením praxe.

E-mail:

Telefon: 532 233 471

Instrukce praxe NLZP

PODKLADY pro provádění praxí NLZP >>>>

 

 

Petra Novotná - požadavky na certifikované kurzy

E-mail:
Telefon: 532 233 471

https://www.fnbrno.cz/certifikovane-kurzy/t5981

 

 

Marcela Blahová - požadavky na CK Bazální stimulace

E-mail:
Telefon: 532 232 946

https://www.fnbrno.cz/certifikovane-kurzy/t5981

 

 

Marcela Blahová - požadavky na stáže JOP VŠ

Podklady k uzavření smlouvy zasílejte nejpozději měsíc před zahájením stáže.

E-mail:
Telefon: 532 232 946

Instrukce stáže JOP VŠ

PODKLADY stáže JOP VŠ >>>>

 

 

Marcela Blahová - AKK Sanitář

E-mail:
Telefon: 532 232 946

https://www.fnbrno.cz/akk-sanitar/t5985

 

Bc. Nikol Podhajská - požadavky na praxe studentů

Podklady k uzavření smlouvy zasílejte nejpozději měsíc před zahájením praxe.

E-mail:
Telefon: 532 233 081

Instrukce praxe studenti

PODKLADY pro provádění praxí - studenti >>>>

 

Bc. Kristýna Bracková - akreditace

E-mail:
Telefon:

532 233 399

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji