Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** Pokud nám chcete pomoci jakoukoliv finanční částkou, můžete tak učnit na číslo účtu 173038621/0710. Děkujeme.

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

  • zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve FN Brno ve vztahu k zaměstnancům FN Brno, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám,
  • vytváří podmínky pro naplňování funkce FN Brno jako akreditované vzdělávací instituce,
  • zajišťuje uzavírání dohod v oblasti vzdělávání,
  • spolupracuje s útvary FN Brno na zajišťování stáží L, Z, F, stáží JOP VŠ, praxí NLZP a studentů,
  • zajišťuje dotační program rezidentů
  • realizuje kurzy pro lékaře v předatestační přípravě,
  • realizuje certifikované kurzy pro NLZP
  • realizuje specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra
  • realizuje akreditovaný kvalifikační kurz v oboru Sanitář

 

 

Bližší informace o vzdělávání

Mgr. Eliška Mičánková 

E-mail:
Telefon: 532 232 102

 

 

Ida Tesařová - požadavky na stáže lékařů, zubařů a farmaceutů

E-mail:
Telefon: 532 233 566

Instrukce stáže lékaři, zubaři, farmaceuti

Podklady k uzavření smlouvy - lékaři, zubaři, farmaceuti

 

 

Kateřina Edesová - požadavky na praxe NLZP

E-mail:

Telefon: 532 233 081

Instrukce praxe NLZP

PODKLADY pro provádění praxí NLZP >>>>

 

 

Ludmila Kupčíková - požadavky na stáže JOP VŠ

E-mail:

Telefon:

532 233 237

Instrukce stáže JOP VŠ

PODKLADY stáže JOP VŠ >>>>

 

 

Kateřina Edesová - požadavky na praxe studentů

E-mail:
Telefon: 532 233 081

Instrukce praxe studenti

PODKLADY pro provádění praxí - studenti >>>>

 

 

Hana Kučerová - rezidenční místa

E-mail:
Telefon: 532 233 164

 

 

Petra Novotná - požadavky na certifikované kurzy

E-mail:
Telefon: 532 233 471

 

 

Kristýna Bracková - akreditace a kurzy pro lékaře, specializační vzdělávání Dětská sestra

E-mail:
Telefon:

532 233 399

 

 

Ludmila Kupčíková - projekt Podpora specializačního vzdělávání NLZP

E-mail:
Telefon: 532 233 237

 

Hana Kučerová - AKK Sanitář

E-mail:
Telefon: 532 233 164

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji