Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rezidenční místa pro NLZP

Rezidenční místa pro NLZP

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v příslušném roce Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro výběrové řízení „Rezidenčních míst“. S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz

 

2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky pro rok 2022

 

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

625 00

v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona 96/2004 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č.186/2009 Sb.

Vyhlašuje

 

II. kolo výběrového řízení na rezidenční místa pro

Nelékařské zdravotnické pracovníky

 

                                                                                    počet rezidenčních míst

Aplikovaná fyzioterapie                                                        1

Ošetřovatelská péče v interních oborech                          3

          


Kritéria pro hodnocení uchazečů:

  1. Zájem o obor
  2. Publikační činnost
  3. Doporučení ze strany zaměstnavatele

 

 Způsob hodnocení podle kritérií:

Každé z kritérií může být ohodnoceno  max. 5 body.

O přijetí rezidenta rozhodne ředitel FN Brno na základě návrhu  předloženého výběrovou komisí.

 
Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

  1. Přihláška do výběrového řízení
  2. Vyplněný osobní dotazník
  3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).
  4. Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).
  5. Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (nepředkládá zaměstnanec FN Brno).
  6. Přehled odborné praxe

 

Písemné přihlášky doručte na adresu:

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance (pavilon L, 3. NP)

Mgr. Eliška Mičánková, MBA

Jihlavská 20, 625 00  Brno

 

Osobně je možné odevzdat přihlášky do výběrového řízení v pracovní dny v době od  7.00 - 14.30 do 05. 08. 2022.

 

Kontakt

Mgr. Eliška Mičánková, MBA

tel. 532 233 164, e-mail:

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji