Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Certifikované kurzy

Certifikované kurzy

 1. Bazální stimulace

 2. Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení

 3. Psychologická vývojová diagnostika

 4. Specifická ošetřovatelská péče při endokospických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

 5. Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

 6. Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

 

Bližší informace podá:

Mgr. Lucie Chocholáčová  - organizátorka certifikovaných kurzů

tel. 532 233 481, e-mail: 

 

 

 

1. Bazální stimulace

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Bazální stimulace dle akreditace MZ 21300/2014-20/ONP.

Termíny 2018:

Kurz č. 1/2018

8. - 10. 1. 2018 - základní kurz , 12. - 14. 2. 2018 - nástavbový kurz, 26. 3. 2018 - prohlubující kurz

 

Kurz č. 2/2018

15. - 17. 1. 2018 - základní kurz, 19. - 21. 2. 2018 - nástavbový kurz, 19. 3. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 3/2018

9. - 11. 4. 2018 - základní kurz, 14. - 16. 5. 2018 - nástavbový kurz, 18. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 4/2018

16. - 18. 4. 2018 - základní kurz, 21. - 23. 5. 2018 - nástavbový kurz, 25. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 5/2018

23. - 25. 4. 2018 - základní kurz , 28. - 30. 5. 2018 - nástavbový kurz, 28. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 6/2018

3. - 5. 9. 2018 - základní kurz, 22. - 24. 10. 2018 - nástavbový kurz, 26. 11. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 7/2018

10. - 12. 9. 2018 - základní kurz, 29. - 31. 10. 2018 - nástavbový kurz, 3. 12. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 8/2018

17. - 19. 9. 2018 - základní kurz, 5. - 7. 11. 2018 - nástavbový kurz, 10. 12. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 9/2018

24. - 26. 9. 2018 - základní kurz, 12. - 14. 11. 2018 - nástavbový kurz, 17. 12. 2018 - prohlubující kurz

 

Organizační informace

Místo kurzu: Ubytovna zdravotních sester Netroufalky 1, Brno – vzdělávací centrum

Předpokládaná cena 10 000 Kč

Délka kurzu: kurz se skládá ze tří samostatných modulů:

Základní modul                     celkem  24  hod. (teorie 12 praxe   12)   

Nástavbový modul                   celkem 24  hod. (teorie 12    praxe   12)           

Prohlubující modul               celkem   8  hod.  (teorie 4   praxe     4)     

Celková hodinová dotace je 28 hodin teorie a 28 hodin praxe. 

Certifikovaný kurz je  základní, nástavbový, prohlubující ukončen zkouškou. Účastník obdrží příslušné certifikáty.

 

Vstupní podmínky

Kurz je určen nelékařským zdravotnickým povoláním, která se podílí na zdravotní a ošetřovatelské péči a splňují kvalifikační podmínky dané zákonem 96/2004 Sb. v platném znění dle § 5,6,7,10,18,22,23,24,29.

Absolvent všech modulů Certifikovaného kurzu Bazální stimulace® získá tuto zvláštní odbornou způsobilost při provádění ošetřovatelské péče v konceptu Bazální stimulace® .

 

Přihlášku zasílejte na e-mail: 

Po potvrzení přihlášky bude zaslána pozvánka s uvedením potřebných pomůcek, které si přinesou účastníci.

Ke stažení přihláška

 

 

2. Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení dle akreditace MZ 12980/2015-4/ONP.

 

Předběžný termín rok 2019

Místo konání: bude upřesněno – teoretická část

IHOK – praktická část

 

Garant kurzu: Mgr. Mičudová Erna

Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 24 hodin.

Praktická část bude realizována v rozsahu 16 hodin.

                   

Certifikovaný kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce v poslední den praxe.

Předpokládaná cena 2 500,- Kč   (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické profese dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost v rozsahu: Samostatného vedení, koordinace a hodnocení pracovního výkonu v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence nebo laboratorní praxe v souvislosti s adaptačním procesem nově nastupujících nelékařských zdravotnických pracovníků.

 

Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail:  .

 

Akreditace - vedení adaptačního procesu (pdf: 1,2 MB)

Přihláška - vedení AP (doc: 74,5 KB)

 

 

 

3. Psychologická vývojová diagnostika

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Psychologická vývojová diagnostika dle akreditace MZ DR 74400/2016-3/ONP

 

Termín:

1. kurz: 17.12.2013 - 30.4.2016 - probíhá

2. kurz: 12.3.2015 - 31.12.2016 - probíhá

3. kurz: zahájení 24. - 25.11.2016 - probíhá

4. kurz: zahájení 1.2. - 2.2.2018

 

Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha, teoretická část

FN Brno, Neonatologická ambulance Obilní  trh 11, Brno – praktická část

Závěrečné zkouška (pro všechny běhy)

Termín: 6. 4. 2018 od 8.00 hodin

Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha - Krč

Garant kurzu: Mgr. Hana Jahnová

Délka kurzu: 75 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 20 hodin.

Praktická část bude realizováno v rozsahu 40 hodin.

Teoreticko – praktická bude realizována v rozsahu 15 hodin.

 Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro  psychology se získanou specializovanou způsobilostí v oboru Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie nebo pro psychology se  zařazením do specializační přípravy v uvedených oborech.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.

 

Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: 

.

 

Akreditace-Psychologická vývojová diagnostika-

Přihláška PV Diagnostika (doc: 74,5 KB)

 

 

 

4. Specifická ošetřovatelská péče při endokospických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii dle akreditace MZDR 5930/2016-6/ONP.

 

Termín:

Teoretická část: 14.5.2018 - 25.5.2018

Praktická část: 28.5.2018 - 15.6.2018 (3 skupiny, každá má týden)

Závěrečná zkouška: 15.6.2018

 

Místo konání: Endoskospické centrum FN Brno

Garant kurzu: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

 

Délka kurzu: 100 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 60 hodin.

Praktická část bude realizována v rozsahu 40 hodin.

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

Cena certifikovaného kurzu: 4 100,- Kč  (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro NLZP dle zákona 96/20004 Sb. v platném znění pro všeobecné sestry dle §5 s výkonem práce bez odborného dohledu s praxí na pracovišti s interním nebo chirurgickým zaměřením v délce minimálně 6 měsíců.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost v těchto činnostech:

 • příprava a asistence při provádění endoskopických výkonů v gastroenterologii a bronchologii
 • asistence při provádění invazivních výkonů
 • edukace a příprava pacienta k endoskopickým výkonům
 • péče o pacienta při a po endoskopickém výkonu

- provádění specializovaných sterilizačních a dezinfekčních postupů při přípravě endoskospické techniky

 

Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

 

Akreditace - Spec. oš. péče při endoskopických vyšetřeních (docx: 828,8 KB)

Přihláška - SOP při end. vyšetřeních (doc: 74,0 KB)

 

 

 

5. Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně, dle akreditace MZDR 55796/2014-14/ONP.

Nový termín bude zveřejněn na podzim r. 2018

Místo konání: Klinika nukleární medicíny FN Brno, výuková místnost

Garant kurzu: MUDr. Igor ČERNÝ

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin.

Praktická část bude probíhat ve dvou pracovních skupinách, a to  v rozsahu 40 hodin.

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou v poslední den praxe.

Předpokládaná cena: 3 500,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické profese dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, a to pro všeobecné sestry  s praxí na pracovišti nukleární medicíny v délce minimálně 6 měsíců.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost v těchto činnostech:

 • Aplikace radiofarmak pacientovi pro diagnostiku a terapii pomocí otevřených zářičů.
 • Ředění a přípravu radiofarmak před aplikací pacientovi.

 

V případě nízkého počtu zájemců nebude kurz realizován v uvedeném termínu.

O této změně budete včas informováni.

 

Bližší informace: organizátorka certifikovaného kurzu

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

 

Akreditace - Spec. oš. péče v nukleární medicíně 10_8_2015 (pdf: 1,2 MB)

Přihláška do certifikovaného kurzu KNM 12_2015 (doc: 66,0 KB)

 

 

 

6. Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby dle akreditace MZDR 52369/2016-3/ONP.

 

Nový termín bude zveřejněn na podzim r. 2018.

Místo konání: TTO – knihovna Transfuzního a tkáňového oddělení – teoretická část

TTO – prostory Transfuzního a tkáňového oddělení - praktická část

Garant kurzu: MUDr. Hana Lejdarová

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin

Praktická část bude realizována v rozsahu 32 hodin

Závěrečné ukončení v rozsahu 8 hodin
                   
Certifikovaný kurz je ukončen závěrečným testem a praktickou zkouškou v  poslední den praxe.
 
Předpokládaná cena: 6 800,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro osoby s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, s Osvědčením pro výkon práce bez odborného dohledu a s praxí v zařízení transfuzní služby v délce minimálně 12 měsíců.

Účastník musí být vybaven ochrannými pomůckami (bílým pláštěm a obuví).

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost pro specializované činnosti v zařízení transfuzní služby.


Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester (Netroufaky 1, Brno).

Kontatujte prosím správce ubytovny p. Poláčka (tel. 532 238 004, e-mail: )


Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

 
Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

Přihláška do CK Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby (doc: 74,5 KB)

Akreditace CK Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby (pdf: 445,4 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji