Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Certifikované kurzy

Certifikované kurzy 

 1. Bazální stimulace

 2. Psychologická vývojová diagnostika

 3. Specifická ošetřovatelská péče při endokospických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

 4. Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

 5. Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

 

1. Bazální stimulace

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Bazální stimulace dle akreditace

MZ 9496/2019-11/ONP

 

                      KURZY PRO ROK 2022 - 2023              

 

Kurz č. 4/2022 -

                                         5. -  7. 9. 2022            - základní kurz

                                       10. - 12. 10. 2022         - nástavbový kurz

                                        11. 11. 2022                 - prohlubující kurz

Kurz č. 5/2022 -

                                        12. - 14. 9. 2022           - základní kurz

                                        17. - 19. 10. 2022         - nástavbový kurz

                                         21. 11. 2022                - prohlubující kurz

Kurz č. 6/2022 -

                                        3. - 5. 10. 2022           - základní kurz

                                        7. - 9. 11. 2022           - nástavbový kurz

                                         9. 12. 2022                - prohlubující kurz

 

Kurz č. 1/2023 -

                                        9. - 11. 1. 2023           - základní kurz

                                        13. - 15. 2. 2023         - nástavbový kurz

                                         24. 3. 2023                 - prohlubující kurz

 

Kurz č. 2/2023 -

                                        6. - 8. 2. 2023            - základní kurz

                                        20. - 22. 3. 2023        - nástavbový kurz

                                         28. 4. 2023               - prohlubující kurz

 

Kurz č. 3/2023 -

                                        17. - 19. 4. 2023           - základní kurz

                                        22. - 24. 5. 2023           - nástavbový kurz

                                         26. 6. 2023                  - prohlubující kurz

 

Kurz č. 4/2023 -

                                        11. - 13. 9. 2023           - základní kurz

                                        23. - 25. 10. 2023         - nástavbový kurz

                                         27. 11. 2023                - prohlubující kurz

 

Kurz č. 5/2023 -

                                        18. - 20. 9. 2023           - základní kurz

                                        30.10.  - 1. 11. 2023     - nástavbový kurz

                                         1. 12. 2023                 - prohlubující kurz

 

Kurz č. 6/2023 -

                                        25. - 27. 9. 2023           - základní kurz

                                        6.  - 8. 11. 2023            - nástavbový kurz

                                         8. 12. 2023                 - prohlubující kurz

 

Organizační informace

Místo kurzu: Ubytovna zdravotních sester Netroufalky 1, Brno – vzdělávací centrum

Předpokládaná cena 10 330,- Kč 

Délka kurzu: kurz se skládá ze tří samostatných modulů:

-   základní, nástavbový a prohlubující

-   stáž po získání základních a nástavbových informací - celkem 14 hod.

    (tj. 10,5  výukových hodin.)

 

Každý modul je ukončen písemnou zkouškou. (test)

Účastník obdrží příslušné certifikáty.

 

Vstupní podmínky

Kurz je určen nelékařským zdravotnickým povoláním, která se podílí na zdravotní a ošetřovatelské péči a splňují kvalifikační podmínky dané zákonem 96/2004 Sb. v platném znění dle § 5,6,7,10,18,22,23,24 a nejméně tří letou praxí v oboru.

Účastník musí doložit úředně ověřený doklad o odborné způsobilosti.

Absolvent všech modulů Certifikovaného kurzu Bazální stimulace® získá tuto zvláštní odbornou způsobilost při provádění ošetřovatelské péče v konceptu Bazální stimulace® .

 

Přihlášku zasílejte na e-mail: 

Po potvrzení přihlášky bude zaslána pozvánka s uvedením potřebných pomůcek, které si přinesou účastníci.

Přihláška CK Bazální stimulace

 

 

2. Psychologická vývojová diagnostika

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Psychologická vývojová diagnostika dle akreditace MZDR 37294/2020-5/ONP

 

Termín:             

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. -  kurz: zahájení             10. - 11. 9. 2020

8. kurz: zahájení                                                8. - 9. 12. 2022

 

Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha, teoretická část

FN Brno, Neonatologická ambulance Obilní  trh 11, Brno – praktická část

Závěrečná zkouška (pro všechny běhy) termín bude upřesněn

 

Místo konání:                     Thomayerova nemocnice Praha - Krč

Garant kurzu:                     Mgr. Hana Jahnová

Délka kurzu:                      75 vyučovacích hodin

Teoretická část bude realizována v rozsahu        20 hodin.

Praktická část bude realizováno v rozsahu          40 hodin.

Teoreticko – praktická část bude realizována v rozsahu 15 hodin.

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

Předpokládaná cena: 6 900,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro  psychology se získanou specializovanou způsobilostí v oboru Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie nebo pro psychology se  zařazením do specializační přípravy v uvedených oborech.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.

 

Bližší informace:

Petra Novotná

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: 

.

 

Akreditace-Psychologická vývojová diagnostika

Přihláška - Psychologická vývojová diagnostika

 

 

 

 

3. Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii dle akreditace MZDR 5930/2016-6/ONP.

 

Termín pro r. 2023 - jaro:  bude zveřejněn

Teorie  - Praxe - (v praktické části jsou účastníci rozděleni do 3 skupin)                                   

Místo konání: Endoskospické centrum FN Brno

Garant kurzu: MUDr. Milan Dastych, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

 

Délka kurzu: 100 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 60 hodin.

Praktická část bude realizována v rozsahu 40 hodin.

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

Cena certifikovaného kurzu: 9 600,- Kč  (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro NLZP dle zákona 96/20004 Sb. v platném znění pro všeobecné sestry dle §5 s výkonem práce bez odborného dohledu s praxí na pracovišti s interním nebo chirurgickým zaměřením v délce minimálně 6 měsíců.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost v těchto činnostech:

 • příprava a asistence při provádění endoskopických výkonů v gastroenterologii a bronchologii
 • asistence při provádění invazivních výkonů
 • edukace a příprava pacienta k endoskopickým výkonům
 • péče o pacienta při a po endoskopickém výkonu

- provádění specializovaných sterilizačních a dezinfekčních postupů při přípravě endoskospické techniky

 

Bližší informace:

Petra Novotná

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

 

Akreditace - Spec. oš. péče při endoskopických vyšetřeních (docx: 828,8 KB)

Přihláška - SOP při end. vyšetřeních (doc: 74,0 KB)

 

 

 

4. Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci radiofarmak v nukleární medicíně

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci radifarmak v nukleární medicíně, dle akreditace MZDR 35757/2020-11-ONP.

 

Termín:        21.11. - 9.12.2022 - OBSAZENO

Teoretická výuka       -             21.11. - 25.11.2022 

Praktická část bude rozdělena do dvou skupin:

skupina I.                  -              28.11. - 2.12.2022

skupina II.                 -              5.12. - 9.12.2022

Závěrečná zkouška obou skupin proběhne dne 9.12.2022.

                            

Místo konání: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno, výuková místnost

Garant kurzu: MUDr. Igor ČERNÝ, Ph.D.

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin.

Praktická část bude probíhat ve dvou pracovních skupinách, a to  v rozsahu 40 hodin.

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou v poslední den praxe.

Předpokládaná cena: 4 000,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické profese dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, a to pro všeobecné sestry  s praxí na pracovišti nukleární medicíny v délce minimálně 6 měsíců.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost v těchto činnostech:

 • Aplikace radiofarmak pacientovi pro diagnostiku a terapii pomocí otevřených zářičů.
 • Ředění a přípravu radiofarmak před aplikací pacientovi.

 

V případě nízkého počtu zájemců nebude kurz realizován v uvedeném termínu.

O této změně budete včas informováni.

 

Bližší informace:

Petra Novotná

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

 

Akreditace

Přihláška - Spec. oš.péče v nukleární medicíně

 

 

 

5. Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby dle akreditace MZDR 52369/2016-3/ONP.

 

Termín pro rok 2023:  bude zveřejněn

 

Místo konání:

TTO – knihovna Transfuzního a tkáňového oddělení – teoretická část

TTO – prostory Transfuzního a tkáňového oddělení - praktická část

Garant kurzu: MUDr. Hana Lejdarová

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin

Praktická část bude realizována v rozsahu 32 hodin

Závěrečné ukončení v rozsahu 8 hodin
                   
Certifikovaný kurz je ukončen závěrečným testem a praktickou zkouškou v  poslední den praxe.
 
Předpokládaná cena: 6 800,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro osoby s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, s Osvědčením pro výkon práce bez odborného dohledu a s praxí v zařízení transfuzní služby v délce minimálně 12 měsíců.

Účastník musí být vybaven ochrannými pomůckami (bílým pláštěm a obuví).

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost pro specializované činnosti v zařízení transfuzní služby.


Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester (Netroufaky 1, Brno).

Kontatujte prosím správce ubytovny p. Poláčka (tel. 532 238 004, e-mail: )


Bližší informace:

Petra Novotná

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

 
Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

Přihláška - Specializované činnosti VS v zařízení TTO

Akreditace CK Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby (pdf: 445,4 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji