Menu
Česky English
532 23 1111

Nábor všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků do FN Brno

Dlouhodobý nedostatek nelékařských zdravotních pracovníků chce FN Brno řešit náborovým stipendijním příspěvkem. Ten je určen pro studenty od druhých ročníků vyšších odborných zdravotnických škol a od druhého ročníku (třetího semestru) bakalářského studia zdravotnických oborů. Výše měsíčního stipendia je od 5000 Kč do 6000 Kč, viz. žádost o stipendium. 

Podmínkou je po úspěšně složeném absolutoriu odpracovat dva až tři roky jako zaměstnanec FN Brno a to podle délky zvoleného stipendijního programu. 

Pokud by student nesplnil svoje studijní povinnosti a studium nedokončil, musí veškeré získané stipendium vrátit. To platí i v případě, že by po studiu do pracovního poměru nenastoupil nebo nesplnil počet odpracovaných let.

Více informací najdete v prezentaci o stipendijních programech.
 

Leták stipendijní program

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji