Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lékaři

FN Brno je akreditovaným zařízením dle zák. 95/2004 ve znění pozdějších předpisů nabízející kurzy pro lékaře:

 

Kurzy pro lékaře v předatestační přípravě

Kurzy jsou určeny pro lékaře zařazené do základního nebo nástavbového oboru a jsou povinné k atestační zkoušce podle vzdělávacího programu.

Vydané prodloužení Akreditace ze dne 24.01.2013, č.j. 27452/2012NZV,

Garant – prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová CSc.

 

Termíny, cena, náplň

Přihláška do kurzu pro lékaře

Akreditace kurzů pro lékaře 2017 - 2021

 

 

 

Základní kurz v elektromyografii

Neurologická klinika LF MÚ a FN Brno (Neuromuskulární centrum NK LF MU a FN Brno) pořádá Certifikovaný Základní kurz v elektromyografii jako pracoviště, certifikované společnou komisí pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii (společnou komisí České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii).

 

Garant – prof. MUDr. Josef Bednařík CSc.

 

Termíny, cena, náplň, EMG

Přihláška do kurzu elektromyografie

Základní kurz v elektromyografii

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji