Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lékaři

Stáže – lékaři, zubaři a farmaceuti

Fakultní nemocnice Brno zajišťuje stáže pro L,Z,F v rámci specializačního vzdělávání na akreditovaných pracovištích.

V případě zájmu o stáž přejděte na:

https://www.fnbrno.cz/oddeleni-vzdelavani-a-pece-o-zamestnance/t2895

 

-------------------------------------------------------

Akreditace

- Akreditace pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017:

Akreditace dle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2009 Sb.,Vyhláška 361/2010 

 

- Akreditace pro lékaře zařazené do oboru od 1.7.2017

       Akreditace dle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., Vyhláška 221/2018 

       Základní kmeny:

https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/zakladni-kmeny?AkreditaceSearch%5Bzakladni_kmen_id%5D=&AkreditaceSearch%5Bposkytovatel%5D=fakultn%C3%AD+nemocnice+brno&AkreditaceSearch%5Bregion%5D=

      Vlastní specializované výcviky: 

https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/specializovane-vycviky?AkreditaceSearch%5Bvycvik_id%5D=&AkreditaceSearch%5Bposkytovatel%5D=fakultn%C3%AD+nemocnice+brno&AkreditaceSearch%5Bregion%5D=

 

-------------------------------------------------------

Základní kurz v elektromyografii

Neurologická klinika LF MÚ a FN Brno (Neuromuskulární centrum NK LF MU a FN Brno) pořádá Certifikovaný Základní kurz v elektromyografii jako pracoviště, certifikované společnou komisí pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii (společnou komisí České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii).

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro lékaře s ukončeným neurologickým kmenem nebo specializací v oboru neurologie.

Termín:

teorie:           2.1. - 13.1.2023 - obsazeno (přijímáni jsou již pouze náhradníci)

praxe:          1. skupina:  16.1.-27.1.2023

                     2. skupina:   30.1.-10.2.2023   

Kapacita:

-  12 účastníků

Místo konání:

- Neurologická klinika LF MU a FN Brno (posluchárna, elektrofyziologické laboratoře, 12. poschodí).

Garant kurzu:

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Délka kurzu:

- 120 vyučovacích hodin

- teoretická výuka bude realizována v rozsahu 60 hodin;

- praktická část bude realizována v rozsahu 60 hodin.

Teoretickou výuku absolvuje všech 8 účastníků společně. Pro praktickou výuku bude skupina rozdělena na dvě skupiny po 4 účastnících (dva dvoutýdenní bloky). Přihlašující mohou uvést preferenci, zda chtějí praktickou výuku absolvovat v návaznosti na teorii nebo v dalším termínu. Praktická výuka bude probíhat vždy s max. 2 školenci na jeden EMG přístroj.

Kurz je akreditovaný ČLK a absolvent kurzu získá 120 kreditů.

Předpokládaná cena:

28 000,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Bližší informace:                

                                               Personální oddělení - Úsek vzdělávání a péče o zaměstnance

                                               Ida Tesařová (tel. 532 233 566)

Přihlášku spolu s certifikátem o ukončení kmene nebo diplomem o ukončení oboru neurologie prosím zasílejte po zveřejnění přesného termínu kurzu na e-mail:                                  

Přihláška do Základního kurzu v elektromyografii

Akreditace

 

-------------------------------------------------------

Rezidenční místa pro lékaře

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje k datu 31.12.  příslušného roku Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na výběrové řízení „Rezidenčních míst“.

S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK  > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa.

https://www.fnbrno.cz/rezidencni-mista-l/t6587

 

Kontakt

Mgr. Eliška Mičánková, MBA

tel. 5532 233 164, e-mail:

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji