Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lékaři

Akreditace dle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2009 Sb.,Vyhláška 361/2010 (pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017) 


Akreditace dle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., Vyhláška 221/2018 (pro lékaře zařazené do oboru od 1.7.2017) 

 

Kurzy pro lékaře v předatestační přípravě

 

FN Brno je akreditovaným zařízením dle zák. 95/2004 ve znění pozdějších předpisů nabízející kurzy pro lékaře v oborech specializačního vzdělávání, nástavbových oborech a předatestačních kurzech.

 

Kurzy jsou určeny pro lékaře zařazené do základního nebo nástavbového oboru a jsou povinné k atestační zkoušce podle vzdělávacího programu.

Vydané prodloužení Akreditace ze dne 30. 6. 2017, č.j. 65001/2016-2/VLP,

 

Termíny a náplň kurzů pro lékaře v předatestační přípravě:

  • Lékařská první pomoc:     

                                                  cena:     2.650,- kč

                                                termín:     29. - 31. 10. 2019 - obsazeno

                                                termín:     4. - 6. 11. 2019 - obsazeno

 

  • Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace:                                                                         

                                                   cena:      1.400,-  Kč                                                 

                                                 termín:      17. - 18. 10. 2019 - obsazeno

                                                 termín:      21. - 22. 11. 2019 - obsazeno

 

  • Prevence škodivého užívání návykových látek a léčba závislostí:

                                                  cena:         700,- Kč                           

                                                termín:        2. 10. 2019

 

  • Radiační ochrana:

                                                cena:        700,- Kč

                                              termín:        11. 9. 2019

 

Uchazeči jsou do kurzů zařazováni podle data přijetí přihlášky.

Garant kurzů:         prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Pro zaměstnace FN Brno a FN u sv. Anny jsou kurzy zdarma.

Kapacita kurzů je omezená.

Přihláška - Kurz pro lékaře v předatestační přípravě

Akreditace kurzů pro lékaře 2017 - 2021

 

Kontakt

Kristýna Bracková

tel. 532 233 399

email.:  

 

 

Základní kurz v elektromyografii

Neurologická klinika LF MÚ a FN Brno (Neuromuskulární centrum NK LF MU a FN Brno) pořádá Certifikovaný Základní kurz v elektromyografii jako pracoviště, certifikované společnou komisí pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii (společnou komisí České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii).

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro lékaře s ukončeným neurologickým kmenem nebo specializací v oboru neurologie.

Termín:

teorie:                   6.1.2020 - 17.1.2020 - OBSAZENO

praxe:   

1. skupina:         20.1. - 31.1.2020 - OBSAZENO

2. skupina:          3.2. - 14.2.2020 - OBSAZENO

      

Kapacita:

-  8 účastníků

Místo konání:

- Neurologická klinika LF MU a FN Brno (posluchárna, elektrofyziologické laboratoře, 12. poschodí).

Garant kurzu:

prof. MUDr. Josef Bednařík CSc.

Délka kurzu:

- 120 vyučovacích hodin

- teoretická výuka bude realizována v rozsahu 60 hodin;

- praktická část bude realizována v rozsahu 60 hodin.

 

Teoretickou výuku absolvuje všech 8 účastníků společně. Pro praktickou výuku bude skupina rozdělena na dvě skupiny po 4 účastnících (dva dvoutýdenní bloky). Přihlašující mohou uvést preferenci, zda chtějí praktickou výuku absolvovat v návaznosti na teorii nebo v dalším termínu. Praktická výuka bude probíhat vždy s max. 2 školenci na jeden EMG přístroj.

Absolvent kurzu získá certifikát o asolvování a ukončení Certifikovaného Základního kurzu v elektromyografii.

Předpokládaná cena:

- 28 000,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Bližší informace:                

                                               Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

                                               Ida Tesařová (tel. 532 233 566)

Přihlášku spolu s certifikátem o ukončení kmene nebo diplomem o ukončení oboru neurologie prosím zasílejte na e-mail:                                  

 

Termíny, cena, náplň, EMG 2

Přihláška do Základního kurzu v elektromyografii

 

 

 

Rezidenční místa pro lékaře

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje k datu 31.12.  příslušného roku Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na výběrové řízení „Rezidenčních míst“.

S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK  > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa.

RM roku 2018 budou vyhlášena MZ k datu 31.12.2017.

 

Kontakt

Bc. Karla Melkesová

tel. 532 232 164, e-mail:

 

Osobní dotazník rezidenta

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

 

 

 

Stáže – lékaři, zubaři a farmaceuti

Fakultní nemocnice Brno zajišťuje stáže pro L,Z,F v rámci specializačního vzdělávání na akreditovaných pracovištích.

https://www.fnbrno.cz/oddeleni-vzdelavani-a-pece-o-zamestnance/t2895

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji