Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lékaři

Akreditace

- Akreditace pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017:

Akreditace dle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2009 Sb.,Vyhláška 361/2010 

 

- Akreditace pro lékaře zařazené do oboru od 1.7.2017

       Akreditace dle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., Vyhláška 221/2018 

       Základní kmeny:

https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/zakladni-kmeny?AkreditaceSearch%5Bzakladni_kmen_id%5D=&AkreditaceSearch%5Bposkytovatel%5D=fakultn%C3%AD+nemocnice+brno&AkreditaceSearch%5Bregion%5D=

      Vlastní specializované výcviky: 

https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/specializovane-vycviky?AkreditaceSearch%5Bvycvik_id%5D=&AkreditaceSearch%5Bposkytovatel%5D=fakultn%C3%AD+nemocnice+brno&AkreditaceSearch%5Bregion%5D=

 

 

Kurzy pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017

FN Brno je akreditovaným zařízením dle zák. 95/2004 ve znění pozdějších předpisů nabízející kurzy pro lékaře zařazené do 30.6.2017 v základních oborech specializačního vzdělávání a nástavbových oborech.

Vydané prodloužení Akreditace ze dne 30. 6. 2017, č.j. 65001/2016-2/VLP.

Pro lékaře zařazené do předatestační přípravy od 1.7.2017 jsou akreditovaným zařízením pro teoretickou část vzdělávacích programů pověřené organizace MZ ČR, tj. lékařské fakulty nebo IPVZ. 

 

Termíny a náplň kurzů pro lékaře v předatestační přípravě:

                     

  • Radiační ochrana:

                                              cena:        700,- Kč

                                              termín:        

 

  • Prevence škodivého užívání návykových látek a léčba závislostí:

                                                cena:         700,- Kč                           

                                                termín:        

 

  • Lékařská první pomoc:     

                                                cena:     2.650,- Kč

                                                termín:     

                                            

  • Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace:                                                               

                                                 cena:      1.400,-  Kč                                                 

                                                termín:     

                                

Uchazeči jsou do kurzů zařazováni podle data přijetí přihlášky.

Garant kurzů:         prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Pro zaměstnace FN Brno a FN u sv. Anny jsou kurzy zdarma.

Kapacita kurzů je omezená.

 

Přihláška do předatestačního kurzu pro lékaře

Akreditace kurzů pro lékaře 2017 - 2021

 

Kontakt

Kristýna Bracková

tel. 532 233 399

email.:  

 

 

Základní kurz v elektromyografii

Neurologická klinika LF MÚ a FN Brno (Neuromuskulární centrum NK LF MU a FN Brno) pořádá Certifikovaný Základní kurz v elektromyografii jako pracoviště, certifikované společnou komisí pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii (společnou komisí České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii).

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro lékaře s ukončeným neurologickým kmenem nebo specializací v oboru neurologie.

Termín:

teorie:           4.1. - 15.1.2021 - PROBĚHLO

                     termín na rok 2022 bude upřesněn

praxe:           18.1. - 12.2.2021 - PROBĚHLO

1. skupina:         

2. skupina:       

      

Kapacita:

-  8 účastníků

Místo konání:

- Neurologická klinika LF MU a FN Brno (posluchárna, elektrofyziologické laboratoře, 12. poschodí).

Garant kurzu:

prof. MUDr. Josef Bednařík CSc.

Délka kurzu:

- 120 vyučovacích hodin

- teoretická výuka bude realizována v rozsahu 60 hodin;

- praktická část bude realizována v rozsahu 60 hodin.

 

Teoretickou výuku absolvuje všech 8 účastníků společně. Pro praktickou výuku bude skupina rozdělena na dvě skupiny po 4 účastnících (dva dvoutýdenní bloky). Přihlašující mohou uvést preferenci, zda chtějí praktickou výuku absolvovat v návaznosti na teorii nebo v dalším termínu. Praktická výuka bude probíhat vždy s max. 2 školenci na jeden EMG přístroj.

Absolvent kurzu získá certifikát o asolvování a ukončení Certifikovaného Základního kurzu v elektromyografii.

Předpokládaná cena:

- 28 000,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Bližší informace:                

                                               Personální oddělení - Úsek vzdělávání

                                               Ida Tesařová (tel. 532 233 566)

Přihlášku spolu s certifikátem o ukončení kmene nebo diplomem o ukončení oboru neurologie prosím zasílejte po zveřejnění přesného termínu kurzu na e-mail:                                  

Přihláška do Základního kurzu v elektromyografii

 

 

 

Rezidenční místa pro lékaře

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje k datu 31.12.  příslušného roku Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na výběrové řízení „Rezidenčních míst“.

S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK  > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa.

https://www.fnbrno.cz/rezidencni-mista-l/t6587

 

Kontakt

Hana Kučerová

tel. 5532 233 164, e-mail:

 

 

Stáže – lékaři, zubaři a farmaceuti

Fakultní nemocnice Brno zajišťuje stáže pro L,Z,F v rámci specializačního vzdělávání na akreditovaných pracovištích.

https://www.fnbrno.cz/oddeleni-vzdelavani-a-pece-o-zamestnance/t2895

 

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji