Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 17. 2. 2018 platí ve FN Brno kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Lékaři

FN Brno je akreditovaným zařízením dle zák. 95/2004 ve znění pozdějších předpisů nabízející kurzy pro lékaře v oborech specializačního vzdělávání, nástavbových oborech a předatestačních kurzech.

 

Akreditace lékaři č. 95/2004 dle vyhlášky 361/2010 Sb.

 

 

Kurzy pro lékaře v předatestační přípravě

Kurzy jsou určeny pro lékaře zařazené do základního nebo nástavbového oboru a jsou povinné k atestační zkoušce podle vzdělávacího programu.

Vydané prodloužení Akreditace ze dne 24.01.2013, č.j. 27452/2012NZV,

Garant – prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová CSc.

 

Termíny, cena, náplň

Přihláška do kurzu pro lékaře

Akreditace kurzů pro lékaře 2017 - 2021

 

 

 

Základní kurz v elektromyografii

Neurologická klinika LF MÚ a FN Brno (Neuromuskulární centrum NK LF MU a FN Brno) pořádá Certifikovaný Základní kurz v elektromyografii jako pracoviště, certifikované společnou komisí pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii (společnou komisí České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii).

 

Garant – prof. MUDr. Josef Bednařík CSc.

 

Termíny, cena, náplň, EMG

Přihláška do kurzu elektromyografie

Základní kurz v elektromyografii

 

 

 

Rezidenční místa pro lékaře

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje k datu 31.12.  příslušného roku Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na výběrové řízení „Rezidenčních míst“.

S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK  > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa.

RM roku 2018 budou vyhlášena MZ k datu 31.12.2017.

 

Kontakt

Martina Hrdinková

tel. 532 233 164, e-mail:

 

Osobní dotazník rezidenta

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

 

 

 

Stáže – lékaři, zubaři a farmaceuti

Fakultní nemocnice Brno zajišťuje stáže pro L,Z,F v rámci specializačního vzdělávání na akreditovaných pracovištích.

Instrukce stáže lékaři

Podklady k uzavření stáže

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji