Menu
Česky English
532 23 1111

Provozní informace

ÚLM poskytuje laboratorní služby z indikace lékaře s úhradou ze zdravotního pojištění ev. alternativní úhradou (např. samoplátci). ÚLM nedisponuje odběrovou místností. Laboratorní vyšetření bez indikace lékařem např. samoplátci bez žádanky a odebraného vzorku biologického materiálu ÚLM neprovádí.

Požadavek na laboratorní vyšetření je nutné realizovat přes všeobecnou nebo specializovanou ambulanci včetně odběru biologického materiálu. 

 

Příjem materiálu

   
Bakteriologie

pracovní dny

                          6:00 - 14:30

tel. 532 232 176 akutní vzorky 14:30 – 16:30
  soboty, neděle svátky 6:00 – 11:30
     

Imunologie a molekulární mikrobiologie 

pracovní dny

6:00 – 14:30

tel. 532 231 529 STATIM vyšetření  do 16:30
     
   
Úsek imunopatologie pracovní dny 6:30 - 15:00
     

konzultační činnost ATB

pracovní dny

8:00 - 12:00
12:30 - 14:30

  nepracovní dny 11:00 - 16:00
     

 pohotovostní služba

zajištěna příslužbou na telefonu, po konzultaci s KICH a KDIN

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji