Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie

2017

Článek v časopise

WEINBERGEROVÁ, B., KOCMANOVÁ, I., RÁČIL, Z., MAYER, J. Serological Approaches. In: Human Fungal Pathogen Identification : Methods and Protocols. 1. vyd. New York: Humana Press, 2017, s. 209-221. ISBN 978-1-4939-6513-7.

MIKOLÁŠEK, P., AULICKÁ, Š., HOMOLA, L., ŠTERBA, J., BEDNÁŘOVÁ, J., KRBKOVÁ, L. Anti-NMDAR encefalitida v dětském věku – kazuistika.  Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(2), 224-227. ISSN 1210-7859. IF 0.368. 

MICENKOVA, L., BENOVA, A., FRANKOVICOVA, L., BOSAK, J., VRBA, M., ŠEVCÍKOVÁ, A., KMET'OVA, M., SMAJS, D. Human Escherichia coli isolates from hemocultures: Septicemia linked to urogenital tract infections is caused by isolates harboring more virulence genes than bacteraemia linked to other conditions. International Journal of Medical Microbiology. 2017, 307(3), 182-189. ISSN 1438-4221. IF 3.391.

BEZDÍCEK, M., LENGEROVÁ, M., KOCMANOVÁ, I., HORÁKOVÁ, J., TANUŠKOVÁ, D., RÁCIL, Z. Invasive fungal infections caused by Saprochaete capitata – difficulties in molecular detection.

FORSTOVÁ, G., URÍK, M., MIKOLÁŠEK, P., PAVLOVSKÁ, D., ŠEVCÍKOVÁ, A., ŠLAPÁK, I. Hemofilové infekce v ORL oblasti u dětí před a po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 18(1), 20-24. ISSN 0069-2328.

LIPOVÝ, B., RIHOVÁ, H., HANSLIANOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, Z., HROMANIKOVA, M., PAVLOVSKÝ, Z., KEMPNÝ, T., SUCHÁNEK, I., BRYCHTA, P. Fatal progression of multifocal infection of Aspergillus sp. and multi-resistant Pseudomonas aeruginosa in a patient with toxic epidermal necrolysis and renal cancer. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, 66(3), 128-132. ISSN 1210-7913. IF 0.500.

KROUPA, R., ŠEVCÍKOVÁ, A. Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základě mikrobiologického vyšetření po selhání 2. linie eradikační léčby. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(4), 304-309. ISSN 1804-7874.

VÍTKOVÁ, I., LENGEROVÁ, M., KRATOCHVÍL, M., AGALAREV, V., SOKOLOVÁ, J., PETRÁŠ, P. Staphyloccoccus condementi jako původce sepse u oslabeného pacienta - kazuistika. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2017, 26(4), 150-152. ISSN 1804-8668.

BRHELOVÁ, E., ANTONOVA, M., PARDY, F., KOCMANOVÁ, I., MAYER, J., RÁCIL, Z., LENGEROVÁ, M. Investigation of next-generation sequencing data of Klebsiella pneumoniae using web-based tools. Journal of Medical Microbiology. 2017, 66(11), 1673-1683. ISSN 0022-2615. IF 2.159.

KRÁLÍCEK, L., KROUPA, R., ŠEVCÍKOVÁ, A., OTRUBOVÁ, M., KULHÁNEK, V. Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základě mikrobiologického vyšetření po selhání 2. linie eradikační léčby. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, 71(4), 304-309. ISSN 1804-7874.

2016

Článek v časopise

BEZDICEK, M., LENGEROVÁ, M., ŘÍČNÁ, D., WEINBERGEROVÁ, B., KOCMANOVÁ, I., VOLFOVÁ, P., DRGONA, L., POCZOVA, M., MAYER, J., RÁČIL, Z. Rapid detection of fungal pathogens in bronchoalveolar lavage samples using panfungal PCR combined with high resolution melting analysis. MEDICAL MYCOLOGY. 2016, 54(7), 714-724. ISSN 1369-3786.

BRAT, K., SEDLACEK, I., ŠEVČÍKOVÁ, A., MERTA, Z., LASKA, K., SEVCIK, P. Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities. Polish Polar Research. 2016, 37(1), 89-104. ISSN 0138-0338. IF1.182.

BRHELOVÁ, E., KOCMANOVÁ, I., RÁČIL, Z., HANSLIANOVÁ, M., ANTONOVA, M., MAYER, J., LENGEROVÁ, M. Validation of Minim typing for fast and accurate discrimination of extended-spectrum, beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates in tertiary care hospital. Diagnostic microbiology and infectious disease. 2016, 86(1), 44-49. ISSN 0732-8893. IF2.450.

HERKEL, T., UVIZL, R., DOUBRAVSKA, L., ADAMUS, M., GABRHELIK, T., HTOUTOU SEDLAKOVA, M., KOLAR, M., HANULIK, V., PUDOVA, V., LANGOVA, K., ZAZULA, R., REZAC, T., MORAVEC, M., CERMAK, P., SEVCIK, p., STASEK, J., MALASKA, J., ŠEVČÍKOVÁ, A., HANSLIANOVÁ, M., TUREK, Z., CERNY, V., PATEROVA, P. Epidemiology of hospital-acquired pneumonia: Results of a Central European multicenter, prospective, observational study compared with data from the European region. Biomedical papers. 2016, 160(3), 448-455. ISSN 1213-8118. IF0.924.

KRBKOVÁ, L., BEDNÁŘOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, Z. Improvement of diagnostic approach to Lyme neuroborreliosis in children by using recombinant antigens in detection of intrathecally produced IgM/IgG. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, 65(2), 112-117. ISSN 1210-7913. IF0.268.

KRBKOVÁ, L., HOMOLA, L., HLAVÁČOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, P., BEDNÁŘOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, Z. Assessment of antibodies against surface and outer membrane proteins of Anaplasma phagocytophilum in Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis paediatric patients. Epidemiology and Infection. 2016, 144(12), 2597-2604. ISSN 0950-2688. IF2.515.

MICENKOVA, L., BOSAK, J., STAUDOVA, B., KOHOUTOVA, D., CEJKOVA, D., WOZNICOVÁ, V., VRBA, M., ŠEVČÍKOVÁ, A., BURES, J., SMAJS, D. Microcin determinants are associated with B2 phylogroup of human fecal Escherichia coli isolates. MicrobiologyOpen. 2016, 5(3), 490-498. ISSN 2045-8827. IF2.213.

MICENKOVA, L., BOSAK, J., VRBA, M., ŠEVČÍKOVÁ, A., SMAJS, D. Human extraintestinal pathogenic Escherichia coli strains differ in prevalence of virulence factors, phylogroups, and bacteriocin determinants. BMC Microbiology. 2016, 16(SEP 20), 218. ISSN 1471-2180. IF2.581.

PAŘENICA, J., HANSLIANOVÁ, M. Infekční komplikace u pacientů s akutním srdečním selháním - přehled. Kardiologická revue: interní medicína. 2016, 18(1), 18-21. ISSN 2336-288X.

ŘÍČNÁ, D., LENGEROVÁ, M., PALACKOVÁ, M., HADRABOVÁ, M., KOCMANOVÁ, I., WEINBERGEROVÁ, B., PAVLOVSKÝ, Z., VOLFOVÁ, P., BOUCHNEROVÁ, J., MAYER, J., RÁČIL, Z. Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. MYCOSES. 2016, 59(1), 48-55. ISSN 0933-7407.

SVOBODOVA, L., BEDNAŘOVA, D., RŮŽIČKA, F., CHRENKOVA, V., DOBIAS, R., MALLATOVA, N., BUCHTA, V., KOCMANOVÁ, I., OLISAROVA, P., STROMEROVA, N., THONGSRI, Y., HAMAL, P. High frequency of Candida fabianii among clinical isolates biochemically identified as Candida pelliculosa and Candida utilis. MYCOSES. 2016, 59(4), 241-246. ISSN 0933-7407.

WEINBERGEROVÁ, B., RÁČIL, Z., KOCMANOVÁ, I., MAYER, J. Bakteriální infekce. In: Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk. 1. vyd. Praha: Galén, 2016, s. 129-131. ISBN 978-80-7492-267-1.

WEINBERGEROVÁ, B., RÁČIL, Z., KOCMANOVÁ, I., MAYER, J. Horečka nejasného původu, systémové infekce. In: Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk. 1. vyd. Praha: Galén, 2016, s. 122-128. ISBN 978-80-7492-267-1.

 

2015

Článek v časopise

HLAVÁČOVÁ, A., KRBKOVÁ, L., ČAPOVOVÁ, I., KLAPAČOVÁ, L., JIRSENSKÁ, Z., RYZÍ, M., BEDNÁŘOVÁ, J. Benigní akutní myozitidy u dětí jako komplikace chřipky B a jejich diferenciální diagnostika. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, 64(4), 236-241. ISSN 1210-7913. IF0.268.

HTOUTOU SEDLÁKOVÁ, M., PUDOVÁ, V., KOLÁŘ, M., HANULÍK, , UVÍZL, T., HERKEL, T., GABRHELÍK, T., ADAMUS, M., ČERMÁK, P., ZAZULA, R., ŘEZÁČ, T., ŠŤASTNÝ, P., RÁRA, A., PATEROVÁ, P., TUREK, Z., ŠEVČÍKOVÁ, A., HANSLIANOVÁ, M., STAŠEK, J., MALÁSKA, J., ŠEVČÍK, P. Bakteriální původci nozokomiálních pneumonií - multicentrická studie v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2015, 21(1), 10-14. ISSN 1211-264X.

HUSOVA, L., KOCMANOVÁ, I., ŽAMPACHOVÁ, V., PAŘÍZKOVÁ, R., SUŠKEVIČ, I., MEJZLIK, V., KUMAN, M., STEPANKOVA, S., NEMEC, P., HUSA, P. Cladophialophora bantiana in a Liver Transplant Recipient. Surgical Infections. 2015, 16(2), 211-212. ISSN 1096-2964. IF1.316.

KRBKOVÁ, L., ŠTROBLOVÁ, H., BEDNÁŘOVÁ, J. Clinical course and sequelae for tick-borne encephalitis among children in South Moravia (Czech Republic). European Journal of Pediatrics. 2015, 174(4), 449-458. ISSN 0340-6199. IF1.791.

MITÁŠ, L., KALA, Z., SVATOŇ, R., POLÁK, P., PENKA, I., HANSLIANOVÁ, M. Klostridiová kolitida ve FN Brno z pohledu chirurga.

MITÁŠ, L., SKŘIČKA, T., KALA, Z., POLÁK, P., PENKA, I., HANSLIANOVÁ, M., HEMMELOVÁ, B. Clostridium difficile colitis - a role of surgery. Acta Medica Medianae. 2015, 54(1), 75-80. ISSN 0365-4478.

POLÁK, P., BORTLÍČEK, Z., VRBA, M., JURÁNKOVÁ, J., FREIBERGEROVÁ, M., HUSA, P. Kdy indikovat empirickou antibiotickou léčbu u akutní komunitní gastroenterokolitidy suspektní bakteriální etiologie?. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2015, 21(1), 24-28. ISSN 1211-264X.

POLÁK, P., FREIBERGEROVÁ, M., HUSA, P., JURÁNKOVÁ, J., SVAČINKA, R., MIKEŠOVÁ, L., KOCOURKOVÁ, H., MIHALČIN, M., SKALICKÁ, R., STEBEL, R., PORUBČANOVÁ, M. Fekální bakterioterapie v léčbě rekurentní kolitidy způsobené Clostridium difficile na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2010–2014– prospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, 64(4), 232-235. ISSN 1210-7913. IF0.268.

POLÁK, P., VRBA, M., BORTLICEK, Z., JURÁNKOVÁ, J., FREIBERGEROVÁ, M., HUSA, P., KAMELANDER, J., DASTYCH, M. Kampylobakteriózy na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013: retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, 64(3), 153-159. ISSN 1210-7913. IF0.268.

STAUDOVA, B., MICENKOVA, L., BOSAK, J., HRAZDILOVA, K., SLANINKOVA, E., VRBA, M., ŠEVČÍKOVÁ, A., KOHOUTOVA, D., WOZNICOVÁ, V., BURES, J., SMAJS, D. Determinants encoding fimbriae type 1 in fecal Escherichia coli are associated with increased frequency of bacteriocinogeny. BMC Microbiology. 2015, 15(OCT 6), 201. ISSN 1471-2180. IF2.581.

TURČÁNI, P., PAŘÍZKOVÁ, R., HODOVÁ, S. Geriatrická péče jako impuls k zavedení nového konceptu prevence a kontroly infekcí. Geriatrie a gerontologie. 2015, 4(4), 195-198. ISSN 1805-4684.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon C, patro: 1

Telefon:

Sekretariát: 532 233 311

E-mail:

Kontakty:

Primář:
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.
tel. 532 232 178,

Vedoucí laborant:
Mgr. Šárka Černá
532 232 199,

Sekretariát: Helena Procházková, BA (Hons)
532 233 311

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji