Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.: Unikátní non-intubační metoda hrudní chirurgie v ČR

Chirurgická klinika LF MU a FN Brno ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno úspěšně využívá v České republice unikátní non-intubační metodu hrudní chirurgie.

První neanatomická i první anatomická plicní resekce non-intubační metodou hrudní chirurgie (Non-intubated thoracic surgery – NITS) byla provedena v prosinci 2016 na Chirurgické klinice LF MU a FN Brno ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno. Tento krok lze vnímat jako vstup do nové éry české hrudní chirurgie. Od této doby bylo metodou NITS ve Fakultní nemocnici Brno úspěšně operováno již deset pacientů.

Non-intubační metodu hrudní chirurgie (NITS), tedy zákroky na plících s blokádou mezižeberních nervů a bloudivého nervu místní anestezií bez použití intubace, je možné provádět díky poznatkům fyziologie a farmakologie. Anesteziolog pečlivě monitoruje vitální funkce prostřednictvím sledování bispektrálního indexu, jehož adhezivní snímač má pacient připevněný během operace na čele. Tímto způsobem je kontrolována hloubka sedace, která je udržována a upravována za pomoci kontinuálního nitrožilního podávání léku tlumícího vědomí s využitím speciálního režimu infuzní pumpy. Spontánní ventilace je precizně hlídána a dostatečná hladina kyslíku v oběhu je podporována nosní kanylou napojenou na speciální vysokoprůtokový směšovač kyslíku a vzduchu, který směs přiměřeně zahřívá a zvlhčuje.

Non-intubační metodu hrudní chirurgie (NITS) zavedl do praxe na Chirurgické klinice LF MU a FN Brno doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., který se o ní dozvěděl z odborné publikace průkopníků metody chirurga Jin-Shing Chena a anestezioložky Ya-Jung Chengové v European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. Metoda jej zaujala natolik, že přímo u autorů článku následně absolvoval stáž v National Taiwan University Hospital v Taipei na ostrově Tchaj-wanu. Kromě doc. Horvátha se dvoutýdenní stáže zúčastnilo také šest lékařů z Fakultní nemocnice Brno – chirurgové MUDr. Petr Moravčík, MUDr. Alžběta Kodýtková, MUDr. Markéta Španková a anesteziologové MUDr. Kamil Hudáček, MUDr. Václav Kališ a MUDr. Robert Vach.

tým doc. Horváth

Na půdě Lékařské fakulty Univerzity v Taipei zleva doprava: MUDr. Robert Vach, MUDr. Petr Moravčík, MUDr. Alžběta Kodýtková, doc. Teodor Horváth, MUDr. Markéta Španková, MUDr. Kamil Hudáček.

Cheng, doc. Horváth, Chen

T. Horváth s protagonisty NITS: po pravici anestezioložka Ya-Jung Cheng, po levici chirurg Jin-Shing Chen.

soustředění na operační pole

Soustředění na operační pole

tým u stolu, doc. Horváth

Lékaři FN Brno s kolegy z National Taiwan University Hospital Taipei

 

První non-intubační anatomická plicní resekce se na Chirurgické klinice FN Brno uskutečnila 9. prosince 2016. Jednalo se o demonstrační operaci hostujícího týmu National Taiwan University Hospital Taipei pod vedením profesora chirurgie Dr. Chena a profesorky anesteziologie Dr. Chengové. Na demonstrační operaci, kterou koordinoval doc. Horváth, se podíleli MUDr. Alžběta Kodýtková, MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D., a MUDr. Andrea Zetelová z Chirurgické kliniky a MUDr. Kamil Hudáček z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který spolupracoval na přípravě a vedení anestezie s Dr. Chengovou.

„Taipeiský tým v harmonické spolupráci s novou generací bohunické chirurgie a anestezie předvedl moderní pojetí torakochirurgie s maximálním využitím současných poznatků o funkci dýchacícho systému i lidského organizmu jako celku – s důrazem na přesnost, šetrnost, jemnost, úspornost. Byla to ukázka příkladné souhry chirurgie s anestezií a zároveň důkaz životaschopnosti mladé generace moravské anestezie i chirurgie schopné samozřejmě a účinně asistovat věhlasným zahraničním specialistům v inspirativní demonstraci jemné chirurgické dikce s mistrným nakládáním s moderním instrumentáriem pro videoasistovanou minimálně invazivní chirurgii, i v dokonalé aplikaci poznatků špičkové anestezie s použitím nejmodernější techniky,“ upřesnil doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.

Metoda NITS je v rámci České republiky unikátní, je na vzestupu především v Asii, a to zejména na univerzitních klinikách v Taipei (Tchaj-wan), Guangzhou (Kanton), jihozápadní Číně a v megapolis Shanghai. I v Evropě nabývá tato operační metoda na významu – ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) zřídila samostatnou NITS sekci.

Pacienti jsou před plicní operací bez intubace pečlivě informováni. Tento typ zákroku jim přináší benefit v podobě snížení operační zátěže. „Z anesteziologického pohledu je metoda šetrnější. Odpadá předoperační zavádění centrálního žilního katetru a epidurální linky, což snižuje pravděpodobnost komplikací, nepodávají se léky na svalovou blokádu a pooperačně působící lokální znecitlivění umožnuje bezbolestnou a časnou rehabilitaci. To vše jim umožňuje rychlejší rekonvalescenci a návrat do běžného života,“ doplnil MUDr. Kamil Hudáček z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno.

 

Doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.: Neintubační hrudní chirurgie je odbornou výzvou kladoucí důraz na úzkou spolupráci chirurgie s anestezií

Když byla hrudní chirurgie v třicátých letech dvacátého století ještě v plenkách, jednou z cest jejího vývoje byla i plicní resekce na spontánně dýchající plíci. Tato metoda prožívá v posledních letech nebývalou renesanci. Představuje vývoj směrem k jednoduchosti. Vlastně návrat k ní na neporovnatelně vyšším stupni fyziologického poznání. Jde o minimálně invazivní zákrok kladoucí důraz na šetrné zacházení s tkáněmi. Je výhodná ze zdravotního hlediska, protože představuje snížení zátěže pro pacienta. Má přednosti organizační, jelikož péče o operanta je jednodušší. V neposlední řadě nutno uvést, ač to zní v kontextu doby až neuvěřitelně, že je též levnější, a to bez snížení její kvality. NITS je i odbornou výzvou kladoucí důraz na úzkou spolupráci chirurgie s anestezií. Dvě třetiny dotázaných specialistů v průzkumu Evropské společnosti hrudních chirurgů (ESTS) zveřejněném v Annals of Translational Medicine v roce 2015 očekává její rozšiřování. Rozvoji NITS se v současnosti věnuje necelá stovka chirurgů, z toho více než polovina v Evropě – zejména Diego Gonzales-Rivas ve Španělsku (Coruna) a Eugenio Pompeo v Itálii (Řím), ale též Jozsef Furák se Zsoltem Szabo v Maďarsku (Szeged), Tomasz Grodzki  v Polsku (Štětín) a Andrej Akopov v Rusku (Petrohrad). Pan kolega Gonzales-Rivas je zároveň klíčovou osobností Edukačního centra uniportální hrudní chirurgie v Shanghai Pulmonary Hospital. Nejzaníceněji však pěstuje NITS Taipeiská škola v Nemocnici Národní univerzity Tchaj-wanu v čele s chirurgem Jin-Shing Chenem a vedoucí anestezioložkou Ya-Jung Chengovou a spolutvůrcem metody Ming-Hui Hungem jejichž zkušenosti jsou nejdelší a nejhlubší vůbec. A to je důvodem, proč jsme se po splnění všech zákonných, administrativních, medicínských a organizačních podmínek začali učit právě od nich. František Burian, původce fyziologického operování, by jistě zajásal, že jeho myšlenka se v nové anatomické krajině, s důrazem na přesnost, šetrnost, jemnost, úspornost a efektivitu přes Tchaj-wan s novou sílou vrací domů.

 

2. sympozium neintubační hrudní chirurgie (NITS) v Brně

Ve dnech 15. a 16. května 2018 se v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo 2. sympozium NITS – neintubační hrudní chirurgie. Sympozia se zúčastnilo třicet odborníků z pěti zemí (Tchaj-wan, Slovensko, Maďarsko, Německo a Česká republika). Výsledky z praxe představili odborníci z National Taiwan University Hospital Taipei – anesteziologové a lékaři Yin-Ju Liu, Jen-Hao Chuang, Tsung-An Tsaie, Man-Ling Wang, Hsien-Chi Liao a Ke-Cheng Chen, o zkušenostech s metodou NITS ve FN Brno hovořili MUDr. Vladimír Čan, doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., MUDr. Kamil Hudáček, MUDr. Václav Kališ, MUDr. Petr Moravčík, MUDr. Markéta Španková a MUDr. Robert Vach. Anesteziolog Zsolt Szabo (Szeged, Maďarsko) ocenil přínos tohoto i předchozího sympozia NITS pro maďarskou chirurgii. Symposium zakončil příspěvek Ke-Cheng Chena (Taipei), ve kterém shrnul devítileté zkušenosti Department of Surgery NTUH Taipei s non-intubační hrudní chirurgií a předložil rozbor kazuistiky více než tisíce případů, u nichž byla metoda použita.

 

odborníci před kampusem

Zleva: rezident anestezie Tsung-An Tsai,  torakochirurg Ke-Cheng Chen, anestezioložka  Yin-Ju Liu, iniciátor symposia T. Horváth, anestezioložka Man-Ling Wang, torakochirurg Hsien-Chi Liao, rezident chirurgie Jen- Hao Chuang

 

 

 

 

 

Fotogalerie
Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:


Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji