Menu
Česky English
532 23 1111

Struktura kliniky

Lůžková část


•    standardní oddělení A – všeobecná chirurgie
pavilon L, 6. NP, tel.: 532 232 026
Oddělení disponuje 25 lůžky, z nichž 1 lůžko je na nadstandardním pokoji.


•    standardní oddělení B – všeobecná chirurgie 
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 232 027
Oddělení disponuje 16 lůžky, z nichž 1 lůžko je na nadstandardním pokoji.


•    standardní oddělení C – všeobecná  chirurgie
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 231 802
Oddělení disponuje 16 lůžky, z toho 1 lůžko na nadstandardním pokoji.

 

•    standardní oddělení CH – všeobecná krátkodobá chirurgie
pavilon CH, 4. NP, tel.: 532 231 307
Oddělení disponuje 18 lůžky, z toho 3 lůžka na nadstandardním pokoji, 1 lůžko apartmán


•    oddělení JIP 1 – jednotka intenzivní péče
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 232 021
12 monitorovaných lůžek 

•    oddělení JIP 2 – jednotka intenzivní péče
pavilon L, 7. NP, tel.: 532 232 028
6 monitorovaných  lůžek 

 

Ambulantní část

Ambulance chirurgická akutní a příjmová (společně s ambulancí úrazové chirurgie) - pavilon CH 


•    evidence a kartotéka – nepřetržitě - telefonní kontakt: 532 233 175
•    chirurgická ambulance – nepřetržitě - telefonní kontakt: 532 232 847

 

Všeobecné ambulance a specializované poradny chirurgické kliniky v DTC (pavilon X, 4.NP)

 

 

Spolupráce s Oddělením klinické psychologie

Klinika úzce spolupracuje s Oddělením klinické psychologie (OKLP). Lůžkovou i ambulantní komplexní psychologickou péči zajišťuje pro pacienty psycholog Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D. – pro pacienty Chirurgické kliniky konzultace za hospitalizace, po propuštění nebo po telefonické domluvě. 

Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:

Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji