Menu
Česky English
532 23 1111

Kolorektální projekt

Co je tzv. Kolorektální projekt a jaké výhody má pro pacienta?

Usnadnit cestu pacienta nemocnicí, tedy zoptimalizovat a zefektivnit diagnostické a terapeutické procesy při onkochirurgické léčbě kolorektálního pacienta – to jsou hlavní cíle tzv. Kolorektálního projektu. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU jej za podpory vedení FN Brno a ve spolupráci s firmou B. Braun aplikuje od roku 2017 jako první české pracoviště a jedno z prvních v Evropě. Co všechno tento projekt zahrnuje a v čem je inovativní? Tyto informace se dozvíte v článku přednosty Chirurgické kliniky prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., zde.

 

Přístup do softwaru Kolorektálního projektu pro pacienty - v přípravě

 

Edukační video pro pacienty po ERAS zákroku

 

Kolorektální program CHK FN Brno - předoperační příprava

 

ERAS koordinátorka na Chirurgické klinice FN Brno a LF MU

 

Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:

Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji