Menu
Česky English
532 23 1111

Granty/klinické studie/inovace

Inovace, unikátní technologie a diagnosticko terapeutické postupy:

Koncept ERAS – Enhanced recovery after surgery /garant dr. Hemmelová, dr. Grolich/

TaTME /garant dr. Procházka, dr. Grolich/

Ablační metody - RFA a IRE /garant dr. Hlavsa/

Peroperační použití ultrazvuku /garant dr. Linhartová, dr. Mitáš/

Neuromonitoring  / garant dr. Linhartová, dr. Zetelová/

ICG / garant dr. Čan, dr. Zetelová/

Termografie / garant dr. Čan/

Neintubační hrudní chirurgie – NITS / garant dr. Horváth/

Autotransplantace Langerhansových ostrůvků / garant dr. Hlavsa/

Cellvizio / garant dr. Hlavsa, dr. Kunovský, dr. Moravčík/

Vivostat / garant dr. Moravčík, dr. Farkašová/

Water Jet Dissection, CUSA , Argon Plasma Coagulation – šetrné, praktické, precizní / garant dr. Svoboda/

 

 

Granty

CHK – hlavní řešitel :

2013 – 2015                                     NT14579-3                       IGA

Ireverzibilní elektroporace pankreatu

2014 – 2016                                     16/13                                  FN Brno

Edukační materiály pro používání materiálů (krytí) vlhkého hojení ve FN Brno

(Romana Eysseltová)

2016 – 2020                                     16-31314A                        AZV ČR

Identifikace cirkulujících mikroRNA umožňujících prognostickou stratifikaci a selekci pacientů nejvíce profitujících z chirugické léčby.

2016 – 2020                                     16-31765A                        AZV ČR

Využití tkáňových/cirkulujících mikroRNA pro predikci léčebné odpovědi a zpřesnění restagingu karcinomu rekta po neoadjuvantní léčbě.

2016 – 2020                                     16-28375A                        AZV ČR

Studium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatu.

 

 

CHK – spoluřešitel :

2020-2023  NU20-03-004126 Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barretova jícnu a adenokarcinomu jícnu

2017 - 2020

17-28231A  Exprese biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu

2012 – 2016                                     GAP 301/12/1734        GAČR                                                                  

Analýza významu genetických faktorů v riziku a prognóze karcinomu pankreatu.

2012  - 2015                                     NT13660/4                      IGA

Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR

2012 – 2015                                     NT13726-4                       IGA

Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta.

2017 – 2020                                     17-28231A                        AZV ČR

Exprese biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu

 

 

Klinické studie

2012

Srovnání bezpečnosti a primární průchodnosti cévního štěpu FUSIONTM Vaskulární štěp s BiolinE a EXXCELTM Soft ePTFE (FINEST)

Číslo protokolu : MCV00001506

2013

Randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná jednoduše zaslepená studie k posouzení účinnosti a snášenlivosti kombinované léčby krémem obsahujícím ubidecarenom, dexpanthenol a chlorohexidin a pastou obsahující 2% diltiazem hydrochlorid v léčbě chronické anální fisury.

Číslo protokolu : DIL-UBI-DEX-CLO

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s cílem posoudit účinnost a bezpečnost pooperačně intravenózně (IV) podávaného Ulimolerinu za účelem urychlení obnovy gastrointestinální (GI) motility u pacientů, kteří podstoupili částečnou resekci střeva.

Číslo protokolu : TZP-101-CL-P008

2014

Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená prospektivní studie fáze 3 s placebem hodnotící účinnost a bezpečnost eravacyklinu ve srovnání s ertapenem u pacientů s komplikovanými intraabdominálními infekcemi.

Číslo protokolu : TP-434-008

2016

Randomizovaná, multicentrická, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie pro vyhodnocení účinnosti a snášenlivosti 2% diltiazem hydrochloridu při léčbě chronické anální fisury a její 24 týdenní otevřené prodloužení.

Číslo protokolu : 150601

 

 

Ke stažení
Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:

Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji