Menu
Česky English
532 23 1111

Naše specializace

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno zajišťuje diagnostiku a terapii:


1. v oblasti všeobecné chirurgie
2. v oblasti specializovaných a nástavbových oborů chirurgie

 

Chirurgie digestivní

 1. Léčba onemocnění v celém rozsahu trávící trubice
 2. Onkochirurgie se speciálním zaměřením na chirurgickou léčbu nádorů jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, slinivky břišní a primárních i sekundárních nádorů jater
 3. Speciální zaměření na neonkologická onemocnění parenchymatózních orgánů dutiny břišní – jater, slinivky břišní a sleziny, včetně komplikovaných reoperací.
 4. Bariatrická chirurgie
 5. Mikrochirurgie konečníku – operační rektoskop
   

Chirurgie hrudní

 1. pneumochirurgie, chirurgie velkých dýchacích cest (včetně resekčních výkonů a průdušnici)
 2. chirurgie mediastina - výkony na jícnu, thymu, bráničním hiátu, léčba nemocných s akutní mediastinitidou
 3. miniinvazivní hrudní chirurgii - videotorakoskopická, mediastinoskopická
 4. diagnostika a terapie hrudních výpotků, mediastinálních a plicních infiltrátů, empyémů
 5. chirurgie nemocných s thoracic outlet syndromem a s onemocněním hrudního úseku vegetativního nervového systému (vagotomie, sympatektomie)

 

Cévní chirurgie

 1. diagnostika a návrh terapeutického postupu cévních onemocnění ve spolupráci s ostatními obory
 2. chirurgie onemocnění aortálního oblouku, pacienti se symptomatickou stenózou vnitřní karotidy, subclavian steal syndrom
 3. operační řešení „úžinových syndromů“ např. thoracic outlet syndrom (TOS), skalenový syndrom atd.
 4. chirurgické řešení vazoneuróz
 5. ischemická choroba dolních končetin
 6. akutní  končetinová ischemie
 7. aneurysmata všech lokalizací, kromě hrudní aorty
 8. žilní chirurgie včetně endoskopického řešení perforátorů
 9. hemodialyzační přístupy - založení A-V zkratu, implantace permkatetru a katetru pro peritoneální dialýzu
 10. implantace venózních portů
 11. ve spolupráci s KRNM endovaskulární a kombinované chirugicko-endovaskulární výkony

Endokrinochirurgie

léčba onemocnění nadledvin, štítné žlázy a příštítných tělísek

 

Minimálně invazivní výkony

 1. výkony laparoskopické - na žlučníku a cestách žlučových, ledvinách a na nadledvinách, bránici, bráničním hiátu a jícnu, na žaludku, bandážovací operace žaludku, výkony pro onemocnění trávící trubice, pro varikokélu, laparoskopické a preperitoneální hernioplastiky, laparoskopické operace v retroperitoneu
 2. výkony torakoskopické - diagnostické a terapeutické výkony na stěně hrudní, plící, jícnu, hrudním sympatiku
 3. výkony mediastinoskopické - včetně v ČR prioritní metody disekce jícnu
 4. výkony uskutečněné operačním rektoskopem

 
 

Obecně lze říci, že specializované týmy Chirurgické kliniky FN Brno pokrývají převážnou většinu chirurgické operativy a to jak standardní, tak minimálně invazivní, onemocnění akutních a chronických včetně chirurgického řešení onkologických primárních i sekundárních onemocnění.

 

 

 

Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:

Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji