Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

Žádanka

Pacienti přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou. Formuláře žádanek na MR vyšetření na našem pracovišti jsou k dispozici ke stažení níže. Jako žádanku na CT vyšetření je možné použit Poukaz na ošetření Z vystavený dvojmo.

Vzhledem k platnému Zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) je nutné, aby pacienti vyjádřili svůj písemný souhlas s provedením těch výkonů, které by mohly způsobit pacientovi trvalé následky. Informovaný souhlas s vyšetřením dítěte musí být podepsán zákonným zástupcem. Je vhodné, aby i starší děti přicházeli k vyšetření v doprovodu rodiče.

 

Informovaný souhlas

Podepisují pacienti/rodiče pacientů na našem pracovišti před vyšetřením. K dispozici budou mít přílohu k informovanému souhlasu, prostřednictvím které budou mít možnost se podrobně seznámit s povahou a riziky daného výkonu. Rádi bychom s ohledem na plynulost provozu a možnost dostatečné informovanosti pacientů požádali odesílající lékaře, aby v případech, kdy to bude možné, vydali svému pacientovi informovaný souhlas a příslušnou informativní přílohu k vyšetření spolu s žádankou. Za spolupráci děkujeme.

Formuláře žádanek, informovaných souhlasů a příloh k informovanému souhlasu s IVU (intravenózní urografií), CT, MR, AG (angiografickému) vyšetření, punkční nefrostomii a punkcí štítné žlázy na našem pracovišti naleznete ke stažení níže.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji